Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Примірний договір про організацію взаєморозрахунків (Примерный договор об организации взаиморасчетов)
22.05.2017, 21:58


Зразок бланку (приклад шаблону) Примірного договору про організацію взаєморозрахунків: 

Образец бланка (пример шаблона) Примерного договора об организации взаиморасчетов:

Додаток 2
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
№ ___ про організацію взаєморозрахунків

__________________________
(місце укладення договору)

___ ____________ 20__ р.

Територіальний орган Казначейства в ____________________________

в особі __________________________________________________ (далі —

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

сторона перша), що діє на підставі __________________________________;

місцевий фінансовий орган _________________________________________

(повне найменування)

в особі __________________________________________________ (далі —

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

сторона друга), що діє на підставі ___________________________________;

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування)

в особі __________________________________________________ (далі —

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

сторона третя), що діє на підставі ___________________________________;

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування)

в особі __________________________________________________ (далі —

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

сторона четверта), що діє на підставі ________________________________;

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування)

в особі __________________________________________________ (далі —

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

сторона п’ята), що діє на підставі ___________________________________;

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування)

в особі __________________________________________________ (далі —

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

сторона шоста), що діє на підставі ___________________________________;

підприємство, установа, організація _________________________________

(повне найменування)

в особі __________________________________________________ (далі —

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

сторона сьома), що діє на підставі __________________________________;

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування)

в особі __________________________________________________ (далі —

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

сторона остання), що діє на підставі ___________________ (далі — сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Предметом договору є організація проведення сторонами взаєморозрахунків за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченою статтею 31 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (далі — субвенція), відповідно до Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 332.

Порядок проведення взаєморозрахунків

2. Сторони погоджують перелік підприємств, установ та організацій, що беруть участь у проведенні взаєморозрахунків, та послідовність виконання сторонами договору.

3. Казначейство перераховує стороні першій кошти, залучені з єдиного казначейського рахунка, у сумі ___________________ гривень на підставі рішення Мінфіну.

4. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти
у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги.

5. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги.

6. Сторона третя перераховує:

1) на рахунок сторони четвертої кошти у сумі ____________ гривень, у тому числі податок на додану вартість _______________ гривень, для погашення заборгованості за _____________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ _______ 20__ р. № ________;

2) до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (далі — Закон) (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону.

7. Сторона четверта перераховує на рахунок сторони п’ятої кошти у сумі ________________ гривень, у тому числі податок на додану
вартість __________________ гривень, для погашення заборгованості
за ________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором
від ___ __________ 20__ р. № _____.

8. Сторона п’ята перераховує на рахунок сторони шостої кошти
у сумі ___________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ________________ гривень, для погашення заборгованості
за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором
від ___ _______ 20__ р. № ____.

9. Сторона шоста перераховує:

1) на рахунок сторони сьомої кошти у сумі ___________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ __________ 20__ р. № _____;

2) до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на
1 січня 2017 року;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону.

10. Сторона сьома перераховує:

1) на рахунок сторони останньої кошти у сумі ________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ __________ 20__ р. № _____;

2) до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону.

11. Сторона остання перераховує до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону.

12. Сторони у графі платіжного доручення “Призначення платежу” додатково зазначають “статті ____ Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” або “субвенція, що надається із загального (спеціального) фонду державного бюджету відповідно до Порядку та умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 332”, а також дату укладення і номер договору.

Зобов’язання сторін

13. З метою виконання договору сторони зобов’язуються:

1) забезпечити подання до територіальних органів Казначейства належним чином оформлених договорів та платіжних документів згідно з Порядком та умовами надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 332;

2) не вчиняти до проведення взаєморозрахунків дій з погашення заборгованості відповідно до договору;

3) перерахувати кошти наступній стороні, а сторона остання — як сплату ___________ до державного бюджету не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунки;

4) обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання договору;

5) забезпечити проведення розрахунків відповідно до договору та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного подання сторонами платіжних документів територіальні органи Казначейства своїм платіжним дорученням можуть самостійно перераховувати кошти в порядку, передбаченому договором.

Відповідальність сторін

14. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань за договором відповідно до законодавства.

Інші умови

15. Спірні питання, пов’язані з виконанням договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

16. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за договором.

Дата укладення і номер договору встановлюються після його підписання сторонами.

17. Договір є дійсним лише у разі здійснення відповідного фінансування.

18. Сторони засвідчують, що після виконання договору вони не мають одна до одної претензій стосовно предмета договору.

19. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів. Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.

20. Додатки до договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

21. Договір вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

22. Договір укладається у такій кількості примірників, якою є кількість сторін. Додатково складаються два примірники договору для Казначейства та уповноваженого банку. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

23. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються законодавством.

Сума договору

____________ (цифрами)

________________________

(словами)

гривень.

Реквізити сторін

Розрахунковий рахунок _____________________

Код банку ________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________________

Керівник _________________________________

(підпис)

Головний бухгалтер ________________________

(підпис)

МП (у разі наявності)


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: pekach
Просмотров: 965 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar