Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Угода про заміну зобов'язання (новація)
02.03.2016, 21:19


Зразок бланка (форма шаблону) угоди:

 

УГОДА
про заміну зобов'язання (новація)

 

 

 м. _____________                                                                                            "____" _______________ 20__ р.

 

_________________________________________________________ (далі по тексту - "Сторона 1"), в особі _____________________________________, що діє на підставі __________________, з однієї сторони, та _________________________________________________________ (далі по тексту - "Сторона 2"), в особі _____________________________________, що діє на підставі _____________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") відповідно до ст. 604 Цивільного кодексу України уклали цю Угоду про заміну зобов'язання (далі по тексту - "Угода") про наступне.

 

1. Враховуючи власні взаємні інтереси та необхідність подальшої оптимізації своїх договірних зв'язків, Сторони прийняли рішення про припинення зобов'язання _________________, що випливає із Договору ___________________________________________________ N ___ від "___" __________________ 201_ р., шляхом його заміни зобов'язанням, що випливає з Договору _____________________________________ N ____ від "___" ___________________ 201_ р., укладеного між Сторонами. По одному примірнику названих Договорів додано до кожного примірника цієї Угоди.

 

2. Порядок та умови заміни зобов'язання за цією Угодою визначені Сторонами у Додатку N 1, що є невід'ємною частиною цієї Угоди.

 

3. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регламентуються даною Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

4. Угода складена українською мовою на ____ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити сторін


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1146 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar