Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог
02.03.2016, 21:48


Зразок бланка (форма шаблону) угоди:

Угода
про зарахування зустрічних однорідних вимог

 

м. ____________

"___" _______________ 20__ р.

 

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона-1") в особі _____________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

_______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона-2") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цю Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог (надалі іменується "Угода") про наступне:

 

1. Сторона-1 і Сторона-2, маючи одна до одної зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, дійшли згоди на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України про зарахування таких зустрічних однорідних вимог, що випливають з нижчевказаних договорів, у яких Сторона-1 і Сторона-2 є сторонами.

1.1. За договорами:

а) ________________________ N ___ від "___" _______________ 20__ р.

Сторона-1 є кредитором, а Сторона-2 є боржником при виконанні грошового зобов'язання в сумі _________________ грн.;

б) ________________________ N ___ від "___" _______________ 20__ р.

Сторона-1 є боржником, а Сторона-2 є кредитором при виконанні грошового зобов'язання в сумі _________________ грн.

Вказані вище зобов'язання за вищезазначеними договорами припиняються у повному обсязі, оскільки зустрічні вимоги є рівними.

2. З моменту набрання чинності цією Угодою Сторони не є зобов'язаними за договорами, зазначеними в п. 1 цієї Угоди.

3. Підписання цієї Угоди Сторонами свідчить про відсутність будь-яких претензій Сторін одна до одної.

4. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

5. Ця Угода складена українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

6. Ця  Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін (у разі наявності).

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

СТОРОНА-1

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________

 

Підписи

 

За СТОРОНУ-1

Керівник ______________/_________/

м. п.

СТОРОНА-2

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________

 

сторін

 

За СТОРОНУ-2

Керівник ____________/__________/

м. п.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1560 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar