Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ Мін’юсту №111/5 від 28.12.2006. Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2006  № 111/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 грудня 2006 р. 
за № 1378/13252

Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції 
№ 2265/5 від 25.12.2008 
№ 826/5 12.05.2009 
№ 1064/5 від 15.06.2009 
№ 2501/5 від 13.10.2010 
№ 788/5 від 16.03.2011 
№ 1810/5 від 07.07.2011 
№ 3306/5 від 11.11.2011 
№ 296/5 від 22.02.2012 
№ 1844/5 від 14.12.2012 
Розпорядженням КМ 
№ 940-р від 12.09.2012 
Наказами Міністерства юстиції 
№ 601/5 від 24.04.2015 
№ 1059/5 від 25.06.2015 
№ 2728/5 від 23.12.2015 
№ 2768/5 від 25.12.2015 
№ 831/5 від 24.03.2016}

З метою підвищення рівня захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, подальшого вдосконалення роботи Єдиних та Державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдиний реєстр довіреностей у редакції, що додається.

2. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України забезпечити:

упровадження модернізованої версії програмного забезпечення Єдиного реєстру довіреностей;

належне перенесення електронної бази даних раніше створеного Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, до бази модернізованого Єдиного реєстру довіреностей.

3. Установити, що після повного перенесення бази даних раніше створеного Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, до бази даних модернізованого Єдиного реєстру довіреностей державне підприємство "Національні інформаційні системи" забезпечує довічне зберігання бази даних раніше створеного реєстру.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1059/5 від 25.06.2015}

4. Установити тарифи:

за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі дубліката довіреності) в Єдиному реєстрі довіреностей з видачею про це витягу - у розмірі тридцяти чотирьох гривень;

за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов'язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це повного витягу - у розмірі тридцяти чотирьох гривень;

за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов'язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу - у розмірі двадцяти п'яти гривень п'ятдесяти копійок.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2265/5 від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 788/5 від 16.03.2011}

5. Установити, що перевірка дійсності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, що пов'язана з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого або повного витягу, здійснюється безкоштовно.

{Пункт 6 скасовано на підставі Розпорядження КМ № 940-р від 12.09.2012}

{Пункт 7 скасовано на підставі Розпорядження КМ № 940-р від 12.09.2012}

{Пункт 8 скасовано на підставі Розпорядження КМ № 940-р від 12.09.2012}

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 296/5 від 22.02.2012}

{Пункт 10 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3306/5 від 11.11.2011}

11. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 07.04.2005 № 33/5 "Про запровадження Спадкового реєстру та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за № 373/10653, такі зміни:

11.1. Абзац другий пункту 4 наказу викласти в такій редакції:

"здійснити заходи щодо створення програмного забезпечення Спадкового реєстру, яке відповідало б сучасним стандартам збереження та захисту інформації".

11.2. Пункт 17 наказу викласти в такій редакції:

"17. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональним філіям забезпечити внесення до Спадкового реєстру відомостей, надісланих посадовими, службовими особами органів місцевого самоврядування протягом трьох календарних місяців з моменту їх надходження".

{Пункт 12 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1810/5 від 07.07.2011}

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2501/5 від 13.10.2010}

14. Унести до Інструкції про ведення Державного реєстру правочинів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.08.2004 № 86/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18.08.2004 за № 1022/9621 (зі змінами), такі зміни:

14.1. У пункті 3.3.3 слова "об'єктом обтяження" змінити словами "предметом правочину".

14.2. У пункті 3.5 слово "обтяження" змінити словом "правочину".

14.3. У пункті 5.9.1 останнє речення викласти в такій редакції:

"Поле <Інший> стосується інших державних реєстрів, призначених для реєстрації відповідного виду нерухомості".

{Пункт 15 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1844/5 від 14.12.2012}

{Пункт 16 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1844/5 від 14.12.2012}

{Пункт 17 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1844/5 від 14.12.2012}

18. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 29.05.99 № 29/5 "Про Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.99 за № 362/3655 (зі змінами).

19. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Баранова Т.І.), державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

довести наказ до відома начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне застосування у роботі.

20. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції довести цей наказ до відома нотаріусів.

21. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Єфіменка Л.В.

Міністр

О.В. Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства юстиції України 
28.12.2006  № 111/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 грудня 2006 р. 
за № 1378/13252

ПОЛОЖЕННЯ 
про Єдиний реєстр довіреностей

1. Загальні положення

1.1. Це Положення установлює порядок створення, ведення та користування Єдиним реєстром довіреностей (далі - Єдиний реєстр).

1.2. Єдиний реєстр - це електронна база даних, що містить інформацію про довіреності (у тому числі їх дублікати), а також відомості про припинення їх дії.

1.3. Держатель Єдиного реєстру - Міністерство юстиції України, що забезпечує його функціонування.

1.4. Адміністратор Єдиного реєстру (далі - Адміністратор) - державне підприємство "Національні інформаційні системи", що здійснює заходи по технічному та технологічному створенню та супроводженню програмного забезпечення Єдиного реєстру, надання доступу до Єдиного реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Єдиному реєстрі, видає скорочені витяги з Єдиного реєстру на запит будь-яких фізичних та юридичних осіб і повні витяги з Єдиного реєстру на запит осіб, перелік яких визначений в абзаці 3 пункту 3.3 цього Положення.

{Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1059/5 від 25.06.2015}

1.5. {Абзац перший пункту 1.5 скасовано на підставі Розпорядження КМ № 940-р від 12.09.2012}

Реєстратор Єдиного реєстру (далі - Реєстратор) - державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, що мають доступ до Єдиного реєстру через інформаційну мережу Міністерства юстиції України, вносять записи до Єдиного реєстру про посвідчені довіреності (у тому числі їх дублікати), про припинення дії довіреностей, перевіряють дійсність довіреностей (їх дублікатів) за даними Єдиного реєстру та видають витяги з Єдиного реєстру, а також виконують інші функції, передбачені цим Положенням.

{Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2728/5 від 23.12.2015}

За письмовою заявою приватного нотаріуса-Реєстратора доступ до Єдиного реєстру довіреностей з метою виконання функцій Реєстратора може бути наданий помічнику (консультанту) цього нотаріуса.

{Пункт 1.5 розділу 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1064/5 від 15.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2728/5 від 23.12.2015}

{Пункт 1.6 скасовано на підставі Розпорядження КМ № 940-р від 12.09.2012}

1.7. Національне антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро) має прямий доступ до Єдиного реєстру.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.7 згідно з Наказом Міністерство юстиції № 2768/5 від 25.12.2015}

1.8. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), має доступ до Єдиного реєстру.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.8 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 831/5 від 24.03.2016}

1.9. Ведення Єдиного реєстру здійснюється українською мовою.

2. Порядок реєстрації довіреностей

2.1. Обов'язковій реєстрації у Єдиному реєстрі підлягають довіреності (у тому числі їх дублікати), посвідчені в нотаріальному порядку, та довіреності на право розпорядження майном, посвідчені посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також відомості про припинення їх дії.

2.2. Реєстрація довіреностей (їх дублікатів), посвідчених посадовими, службовими особами, перерахованими в частині 3 статті 245 Цивільного кодексу України, статтях 37-38 Закону України "Про нотаріат", а також відомості про припинення їх дії, здійснюється в Єдиному реєстрі за заявою довірителя про реєстрацію таких довіреностей.

Заява про реєстрацію зазначених довіреностей надається Реєстратору безпосередньо довірителем.

У разі неможливості подачі заяви на реєстрацію довіреності безпосередньо довірителем підпис довірителя на такій заяві повинен бути засвідчений підписом та печаткою особи, яка посвідчила довіреність.

2.3. Заява про припинення дії довіреності подається довірителем, а також іншими особами, які мають підтверджуючі документи щодо відомостей, передбачених частиною 1 статті 248 Цивільного кодексу України.

2.4. Реєстрація довіреностей (їх дублікатів) та відомостей про припинення їх дії здійснюється шляхом унесення Реєстратором відповідних відомостей до Єдиного реєстру.

2.5. Реєстрація припинення дії дубліката довіреності здійснюється шляхом унесення Реєстратором до Єдиного реєстру відомостей про припинення дії цієї довіреності.

2.6. Про довіреності, передбачені пунктами 2.1, 2.2 цього Положення, Реєстратором до Єдиного реєстру вносяться такі відомості:

2.6.1. Відомості про довірителя та його представників:

для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (для представників - за наявності) або причина його відсутності;

для юридичних осіб: найменування; ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або причина його відсутності.

2.6.2. Тип, номер державної реєстрації, серійний номер та опис транспортного засобу - для довіреностей щодо транспортного засобу.

2.6.3. Опис нерухомого майна, достатній для його ідентифікації, - для довіреностей щодо нерухомого майна.

2.6.4. Номери та серії спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладено текст довіреності (її дубліката), - для довіреностей (їх дублікатів), посвідчених у нотаріальному порядку.

2.6.5. Дата посвідчення довіреності.

2.6.6. Строк (термін) дії довіреності.

2.6.7. Відомості про безвідкличність довіреності.

2.6.8. Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, за яким посвідчено довіреність (видано її дублікат).

2.6.9. Відомості про особу, яка посвідчила довіреність.

2.6.10. Відомості про передоручення.

2.6.11. Відомості про видачу дубліката довіреності.

2.6.12. Відомості про припинення дії довіреності (назва, номер та дата видачі документа, що є підставою для припинення дії довіреності (далі - документ-підстава); найменування юридичної або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, яка видала документ-підставу; відомості про нотаріуса або іншу посадову, службову особу, яка отримала документ-підставу.

2.6.13. Додаткові відомості (за необхідності).

2.6.14. Відомості про Реєстратора.

2.7. Кожному реєстраційному запису про посвідчення довіреності (у тому числі видачу дубліката) в Єдиному реєстрі присвоюються реєстраційний номер запису та поточна дата реєстрації в Єдиному реєстрі.

2.8. На прохання особи, яка бажає припинити дію довіреності, що не була зареєстрована в Єдиному реєстрі, нотаріус одночасно вносить до Єдиного реєстру реєстраційний запис про таку довіреність, а в разі видачі її дубліката - реєстраційний запис про виданий дублікат, а також відомості про припинення її дії.

2.9. Нотаріуси, які не мають доступу до електронної бази даних Єдиного реєстру, здійснюють унесення відомостей до Єдиного реєстру шляхом подання Реєстратору заяв установленого зразка (додатки 1, 2).

2.10. Заяви подаються (надсилаються) Реєстратору в день посвідчення довіреності (видачі дубліката довіреності) або припинення її дії.

2.11. Реєстратор відмовляє в унесенні відомостей до Єдиного реєстру, якщо:

у заяві про реєстрацію довіреності (дубліката довіреності)/реєстрацію припинення дії довіреності в Єдиному реєстрі відсутні, не повністю або не чітко визначені відомості, передбачені цим Положенням;

відсутня плата за внесення відомостей.

2.12. Реєстратор уносить відомості до Єдиного реєстру в такі строки:

у день посвідчення довіреності (видачі дубліката довіреності);

у день отримання від осіб, зазначених в абзаці 1 пункту 2.2 та в пунктах 2.8-2.9 цього Положення, заяв про внесення відомостей до Єдиного реєстру (додатки 1 та 2).

2.13. Для підтвердження факту внесення інформації до Єдиного реєстру Реєстратор виготовляє витяг про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру у двох примірниках, один з яких залишається у Реєстратора, а другий - надається (надсилається) особі, яка видала довіреність (за її бажанням), або нотаріусу, який надав (надіслав) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру.

2.14. У разі виявлення у витягу про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру помилки, допущеної з вини Реєстратора, особа, яка надала (надіслала) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру, повинна письмово повідомити про це Реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей Єдиного реєстру інформації, наведеній у заяві про внесення відомостей до Єдиного реєстру. Якщо факт невідповідності підтверджено, Реєстратор виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення та повідомляє особу, яка надала (надіслала) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру. Якщо помилка допущена з вини особи, яка надала (надіслала) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру, Реєстратор повідомляє зазначену особу про необхідність унесення змін до запису шляхом подання відповідної заяви.

3. Отримання інформації з Єдиного реєстру

3.1. Інформація з Єдиного реєстру видається у вигляді:

3.1.1. Скорочених витягів, які містять інформацію про:

реєстраційний номер і дату реєстрації довіреності (її дубліката) в Єдиному реєстрі;

номери та серії спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладено текст довіреності (її дубліката) - для довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку;

дату посвідчення довіреності (дата видачі її дубліката);

строк дії довіреності;

номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, за яким посвідчено довіреність (видано дублікат довіреності);

відомості про особу, яка посвідчила довіреність (видала дублікат довіреності);

відомості про посвідчення довіреності в порядку передоручення або відомості про припинення дії довіреності.

Скорочені витяги, які надаються на запит Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, містять також відомості про:

{Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 826/5 від 12.05.2009}

довірителя та його представників (для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для представників - за наявності) або причина його відсутності);

{Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 826/5 від 12.05.2009}

тип, номер державної реєстрації, серійний номер та опис транспортного засобу - для довіреностей щодо транспортного засобу.

{Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 826/5 від 12.05.2009}

3.1.2. Повних витягів, які містять інформацію, передбачену пунктом 2.6 цього Положення.

3.2. Скорочені витяги з Єдиного реєстру видаються Реєстратором та Адміністратором на письмовий запит будь-яких фізичних та юридичних осіб, складений за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

3.3. Повні витяги з Єдиного реєстру видаються:

Реєстратором - на письмовий запит (додаток 3) нотаріусів, осіб, щодо яких вчинялась нотаріальна дія, суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв'язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, а також Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.

{Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2728/5 від 23.12.2015}

3.4. Витяги з Єдиного реєстру засвідчуються підписом та печаткою Реєстратора або Адміністратора.

3.5. Пошук інформації в Єдиному реєстрі здійснюється за однією з таких відомостей:

3.5.1. Серією та номером спеціального бланка нотаріальних документів, на якому викладено текст довіреності (її дубліката).

Перевірка справжності довіреності (її дубліката), текст якої викладено на двох та більше спеціальних бланках нотаріальних документів, здійснюється на запит, що містить серію та номер будь-якого із спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладено її текст (або текст дубліката довіреності).

3.5.2. Датою та номером запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

3.5.3. Прізвищем, ім'ям та по батькові (за наявності) або найменуванням довірителя чи її представника - на письмові запити нотаріусів, а також суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв'язку з кримінальними, цивільними господарськими або адміністративними справами, що перебувають у їх провадженні.

3.5.4. Ідентифікаційним номером у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів або ідентифікаційним кодом у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України особи, яка видала довіреність, або її представника - на письмові запити осіб, передбачених пунктом 3.3 цього Положення.

3.5.5. Відомостями щодо реєстраційного номера транспортного засобу - на письмові запити осіб, передбачених пунктом 3.3 цього Положення, а також на запит Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.

{Підпункт 3.5.5 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 826/5 від 12.05.2009}

3.5.6. Реєстраційним номером довіреності (дубліката довіреності) в Єдиному реєстрі.

3.6. Витяги з Єдиного реєстру виготовляються в двох примірниках, один з яких залишається у справах Реєстратора, а другий надається заявнику.

4. Вимоги до документів Єдиного реєстру

4.1. Документами Єдиного реєстру є:

витяг про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру;

скорочені та повні витяги з Єдиного реєстру.

4.2. Документи Єдиного реєстру виготовляються без використання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України.

{Глава 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 601/5 від 24.04.2015}

5. Плата за користування Єдиним реєстром

5.1. За реєстрацію однієї довіреності (у тому числі її дубліката) в Єдиному реєстрі з видачею про це витягу, а також за перевірку дійсності довіреності (її дубліката) за даними Єдиного реєстру, не пов'язану з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це витягу стягується плата у розмірі, встановленому Міністерством юстиції України.

5.2. Інваліди I та II груп, інваліди Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи, громадяни, віднесені до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, звільняються від сплати коштів за реєстрацію довіреності (у тому числі дубліката довіреності), посвідченої у нотаріальному порядку, у Єдиному реєстрі.

5.3. Інваліди III групи, а також пенсіонери, які мають право на пенсію за віком відповідно до статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення", звільняються від сплати коштів за реєстрацію довіреності щодо отримання пенсії (у тому числі її дубліката), посвідченої у нотаріальному порядку.

5.4. Унесення до Єдиного реєстру відомостей про припинення дії довіреності здійснюється безкоштовно.

5.5. Відомості з Єдиного реєстру надаються безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства - у зв'язку з кримінальними, цивільними господарськими або адміністративними справами, що перебувають у їх провадженні, а також Міністерству юстиції України, головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, містах Києві та Севастополі, районним, міським (міст обласного значення), міськрайонним управлінням юстиції, у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.

6. Доступ до Єдиного реєстру Національного бюро та Національного агентства

6.1. Доступ до Єдиного реєстру надається на підставі укладеного договору з адміністратором Єдиного реєстру на безоплатній основі.

Доступ до Єдиного реєстру здійснюється з використанням електронного цифрового підпису.

6.2. Національне бюро під час здійснення повноважень, визначених Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України", Національне агентство під час здійснення повноважень, визначених Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", користуються інформацією з Єдиного реєстру про зареєстровані довіреності (у тому числі їх дублікати), а також про припинення їх дії.

6.3. Пошук інформації в Єдиному реєстрі здійснюється за відомостями, визначеними у пункті 3.5 глави 3 цього Положення.

6.4. До здійснення пошуку інформації до Єдиного реєстру вносяться відомості про підставу користування інформацією з Єдиного реєстру (норми закону про покладення на посадову особу повноважень, для здійснення яких проводиться пошук інформації, тощо).

6.5. Інформація отримується під час доступу до Єдиного реєстру у вигляді, зазначеному у пункті 3.1 глави 3 цього Положення, залежно від заданих критеріїв пошуку.

6.6. Національне бюро та Національне агентство отримують інформацію з Єдиного реєстру безоплатно.

6.7. Обробка отриманої інформації здійснюється з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Положення, крім випадків, установлених законом.

{Положення доповнено новою главою 6 згідно з Наказом Міністерство юстиції № 2768/5 від 25.12.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 831/5 від 24.03.2016}

7. Прикінцеві положення

7.1. Відповідальність за наслідки неподання до Єдиного реєстру відомостей про припинення дії довіреності, зареєстрованої згідно з пунктом 2.2 цього Положення, покладається на особу, яка видала довіреність, або її правонаступників/спадкоємців.

7.2. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі, від несанкціонованого доступу.

7.3. Відповідальність за вірогідність відомостей, що вносяться до Єдиного реєстру, несуть особи, які надали цю інформацію.

7.4. Реєстратор несе відповідальність за помилки, допущені ним при внесенні записів до Єдиного реєстру, наданні витягів, а також за неправомірну відмову в унесенні записів до Єдиного реєстру та наданні витягів згідно з чинним законодавством України.

7.5. Відповідальність за помилки, допущені помічником (консультантом) приватного нотаріуса при користуванні Єдиним реєстром, несе приватний нотаріус-Реєстратор.

{Розділ доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1064/5 від 15.06.2009}

В.о. директора 
Департаменту нотаріату 
та реєстрації адвокатських 
об'єднань

Т.І. Баранова

Заява про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей

Заява про реєстрацію припинення дії довіреності у  Єдиному реєстрі довіреностей

Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: pekach (24.03.2017)
Просмотров: 905
Всего комментариев: 0
avatar