Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ Мінюсту №1904/5 від 28.07.2011. Про затвердження Порядку внесення подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

28.07.2011
м. Київ
1904/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2011 р. за N 925/19663

Про затвердження Порядку внесення Міністерством юстиції України, головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

(заголовок у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 24.12.2012 р. N 1923/5,
 від 22.11.2016 р. N 3291/5)

Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказами Міністерства юстиції України 
від 24 грудня 2012 року N 1923/5,
 від 22 листопада 2016 року N 3291/5

Відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" та з метою удосконалення процесу розгляду Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок внесення Міністерством юстиції України, головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, що додається.

(пункт 1 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 24.12.2012 р. N 1923/5,
 від 22.11.2016 р. N 3291/5)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 19.11.98 N 63/5 "Про затвердження Положення про Комісію з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.11.98 за N 750/3190 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.), Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

  

Перший заступник Міністра
І. І. Ємельянова

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28.07.2011 N 1904/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2011 р. за N 925/19663


Порядок внесення Міністерством юстиції України, головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

(заголовок Порядку у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 24.12.2012 р. N 1923/5,
 від 22.11.2016 р. N 3291/5)

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" (далі - Закон) з метою удосконалення процесу внесення Міністерством юстиції України (Мін'юст), головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляду Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 24.12.2012 р. N 1923/5,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

2. Подання Мін'юсту, управління юстиції або Нотаріальної палати України про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (далі - Подання) вноситься до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (далі - Комісія) не пізніше тридцяти днів з дня встановлення підстав для анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, якщо інший строк не передбачено законом.

У разі витребовування додаткової інформації такий строк може бути продовжено за вмотивованим поданням до сорока п'яти днів за погодженням начальника управління юстиції або територіального уповноваженого Нотаріальної палати України.

Нотаріус може ознайомитися з Поданням та доданими до нього матеріалами в Департаменті державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управлінні юстиції, Нотаріальній палаті України, які внесли таке Подання, з правом робити виписки та копії до винесення рішення Комісії.

Подання розглядається Комісією не більше шести місяців з дня його надходження та з урахуванням строку, передбаченого пунктом 8 частини першої статті 29 1 Закону.

(пункт 2 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 24.12.2012 р. N 1923/5,
 від 22.11.2016 р. N 3291/5)

3. Подання Мін'юсту, управління юстиції повинно містити:

(абзац перший пункту 3 у редакції наказів
Міністерства юстиції України від 24.12.2012 р. N 1923/5,
 від 22.11.2016 р. N 3291/5)

інформацію про наявність підстав, визначених пунктом 2 частини першої статті 12 Закону;

зазначення конкретних порушень, які були допущені нотаріусом;

пропозиції щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

4. До Подання Мін'юсту, управління юстиції додаються:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, на підставі яких внесено Подання;

доповідна записка про перевірку роботи нотаріуса;

пояснення нотаріуса на предмет обставин, викладених у Поданні (у разі наявності);

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

копії документів про зупинення нотаріальної діяльності (щодо приватного нотаріуса);

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

копії документів, що свідчать про виявлені в діяльності нотаріуса порушення;

документи, що свідчать про вжиті заходи щодо виявлених в роботі нотаріуса порушень;

відповідні документи органів дізнання і слідства, прокуратури, суду тощо;

засвідчена в установленому порядку копія рішення Мін'юсту, управління юстиції про направлення до Комісії Подання, яке прийняте відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" або Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

(пункт 4 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

Перелік документів, які додаються до Подання, визначається Мін'юстом, управлінням юстиції залежно від підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 12 Закону.

(пункт 4 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

5. Подання Нотаріальної палати України повинно містити:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

інформацію про наявність підстав, визначених пунктом 3 частини першої статті 12 Закону;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

зазначення конкретних порушень, які були допущені нотаріусом;

пропозиції щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

До Подання додаються:

засвідчені в установленому порядку копії документів, на підставі яких внесено Подання;

доповідна записка територіального уповноваженого Нотаріальної палати України (далі - територіальний уповноважений);

пояснення нотаріуса на предмет обставин, викладених у доповідній записці територіального уповноваженого.

(Порядок доповнено новим пунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.12.2012 р. N 1923/5, 
у зв'язку з цим пункти 5 - 16 вважати відповідно пунктами 6 - 17)

6. Скан-копії Подання та доданих до нього матеріалів надсилаються секретарем Комісії всім членам Комісії для ознайомлення.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.12.2012 р. N 1923/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

7. Попередній розгляд Подання здійснюється членом Комісії, якому головуючим на засіданні Комісії доручаються вивчення Подання і підготовка висновку за результатами розгляду матеріалів Подання.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

8. Після попереднього розгляду членом Комісії Подання розглядається на засіданні Комісії у присутності нотаріуса, щодо якого внесено Подання, представника Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управління юстиції або територіального уповноваженого.

(абзац перший пункту 8 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

Неявка на засідання Комісії нотаріуса, представника Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управління юстиції або територіального уповноваженого, які належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання Комісії, не є перешкодою для розгляду Подання, проте Комісія може визнати присутність зазначених осіб обов'язковою.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 24.12.2012 р. N 1923/5)

9. Розгляд Подання на засіданні Комісії розпочинається з доповіді члена Комісії, який підготував висновок, після чого заслуховуються представник Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управління юстиції або територіальний уповноважений та нотаріус, щодо якого складено Подання.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства юстиції України від 24.12.2012 р. N 1923/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

10. На засіданні заслуховуються члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.

У разі відсутності безспірного підтвердження факту порушення закону Комісія відхиляє Подання.

У разі відсутності необхідної інформації стосовно обставин, викладених у Поданні, або наявності додаткових відомостей Комісія може перенести розгляд питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до вирішення зазначених питань або повернути на доопрацювання до Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управління юстиції, Нотаріальної палати України, але не більше ніж на тридцять днів з дня його надходження та з урахуванням строку, передбаченого пунктом 8 частини першої статті 29 1 Закону.

(абзац третій пункту 10 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

11. На засіданні Комісії ведеться протокол, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

12. За результатами розгляду Подання Комісія може ухвалити одне з таких рішень:

про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

про відмову в анулюванні свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

13. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх членів Комісії.

Копія рішення Комісії надсилається Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управлінню юстиції, Нотаріальній палаті України, які внесли Подання.

(пункт 13 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

Особа, щодо якої прийнято рішення Комісії, може звернутися особисто до Мін'юсту із заявою про отримання копії такого рішення.

(пункт 13 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

У разі якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений.

(пункт 13 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

14. На підставі рішення Комісії про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається відповідний наказ Міністерства юстиції України.

15. Копія наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю надсилається особі, щодо якої видано цей наказ, та Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управлінню юстиції, Нотаріальній палаті України, які внесли Подання.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

У разі якщо Подання було внесено Департаментом державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту або Нотаріальною палатою України, копія наказу Мін'юсту про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю також надсилається управлінню юстиції для вжиття заходів, передбачених Законом.

(пункт 15 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.11.2016 р. N 3291/5)

16. Анульоване свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю підлягає поверненню до Міністерства юстиції України.

17. Рішення Комісії може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку.

  

В. о. директора Департаменту
нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального
засвідчувального органу
І. О. Наливайко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (25.11.2016)
Просмотров: 975
Всего комментариев: 0
avatar