Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ Мінюсту № 3291/5 від 22.11.2016. Про внесення змін до наказу від 28 липня 2011 року N 1904/5


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

22.11.2016
м. Київ
N 3291/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2016 р. за N 1509/29639

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року N 1904/5

Відповідно до статей 10, 12 Закону України "Про нотаріат"

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року N 1904/5 "Про затвердження Порядку внесення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за N 925/19663 (із змінами), такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку внесення Міністерством юстиції України, головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок внесення Міністерством юстиції України, головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, що додається.".

2. Унести до Порядку внесення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року N 1904/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за N 925/19663 (із змінами), такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Порядок внесення Міністерством юстиції України, головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату";

2) у пункті 1 слова "головними управліннями юстиції" замінити словами "Міністерством юстиції України (Мін'юст), головними територіальними управліннями юстиції";

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Подання Мін'юсту, управління юстиції або Нотаріальної палати України про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (далі - Подання) вноситься до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (далі - Комісія) не пізніше тридцяти днів з дня встановлення підстав для анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, якщо інший строк не передбачено законом.

У разі витребовування додаткової інформації такий строк може бути продовжено за вмотивованим поданням до сорока п'яти днів за погодженням начальника управління юстиції або територіального уповноваженого Нотаріальної палати України.

Нотаріус може ознайомитися з Поданням та доданими до нього матеріалами в Департаменті державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управлінні юстиції, Нотаріальній палаті України, які внесли таке Подання, з правом робити виписки та копії до винесення рішення Комісії.

Подання розглядається Комісією не більше шести місяців з дня його надходження та з урахуванням строку, передбаченого пунктом 8 частини першої статті 29 1 Закону.";

4) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Подання Мін'юсту, управління юстиції повинно містити:";

5) у пункті 4:

абзац перший після слова "Подання" доповнити словами "Мін'юсту, управління юстиції";

в абзаці четвертому слова "доповідній записці про перевірку роботи нотаріуса" замінити словами "Поданні (у разі наявності)";

абзац п'ятий доповнити словами "(щодо приватного нотаріуса)"; 

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"засвідчена в установленому порядку копія рішення Мін'юсту, управління юстиції про направлення до Комісії Подання, яке прийняте відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" або Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Перелік документів, які додаються до Подання, визначається Мін'юстом, управлінням юстиції залежно від підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 12 Закону.";

6) у пункті 5:

в абзаці першому слова "(далі - Подання)" виключити;

в абзаці другому слова та цифру "підпунктом "і" пункту 2" замінити словом та цифрою "пунктом 3";

7) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Скан-копії Подання та доданих до нього матеріалів надсилаються секретарем Комісії всім членам Комісії для ознайомлення.";

8) у пункті 7:

слово "Подальший" замінити словом "Попередній";

слова "заступником голови" замінити словами "головуючим на засіданні";

9) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8. Після попереднього розгляду членом Комісії Подання розглядається на засіданні Комісії у присутності нотаріуса, щодо якого внесено Подання, представника Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управління юстиції або територіального уповноваженого.";

абзац другий після слова "представника" доповнити словами "Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту,";

10) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Розгляд Подання на засіданні Комісії розпочинається з доповіді члена Комісії, який підготував висновок, після чого заслуховуються представник Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управління юстиції або територіальний уповноважений та нотаріус, щодо якого складено Подання.";

11) абзац третій пункту 10 викласти в такій редакції:

"У разі відсутності необхідної інформації стосовно обставин, викладених у Поданні, або наявності додаткових відомостей Комісія може перенести розгляд питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до вирішення зазначених питань або повернути на доопрацювання до Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управління юстиції, Нотаріальної палати України, але не більше ніж на тридцять днів з дня його надходження та з урахуванням строку, передбаченого пунктом 8 частини першої статті 29 1 Закону.";

12) пункт 13 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Копія рішення Комісії надсилається Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управлінню юстиції, Нотаріальній палаті України, які внесли Подання.

Особа, щодо якої прийнято рішення Комісії, може звернутися особисто до Мін'юсту із заявою про отримання копії такого рішення.

У разі якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений.";

13) у пункті 15:

слова "управлінню юстиції, яке внесло" замінити словами "Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту, управлінню юстиції, Нотаріальній палаті України, які внесли";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо Подання було внесено Департаментом державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту або Нотаріальною палатою України, копія наказу Мін'юсту про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю також надсилається управлінню юстиції для вжиття заходів, передбачених Законом.".

3. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Департаменту приватного права (Ференс О. М.), Департаменту державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В. М.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр
П. Петренко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (25.11.2016)
Просмотров: 826
Всего комментариев: 0
avatar