Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ №292/5 від 06.02.2017. Про затвердження Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування ДКВС України


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

06.02.2017
м. Київ
N 292/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2017 р. за N 177/30045

Про затвердження Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до статей 102, 105 Кримінально-виконавчого кодексу України, статей 6, 12 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", статей 4, 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", Закону України "Про попереднє ув'язнення", з метою запобігання і припинення злочинів терористичної спрямованості та інших злочинів, дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, забезпечення безпеки засуджених і осіб, узятих під варту, персоналу і громадян, які перебувають на території установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, інших установ та організацій, які створені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Міністр
П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
06 лютого 2017 року N 292/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2017 р. за N 177/30045


ПОЛОЖЕННЯ
про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України


I. Загальні положення

1. Це Положення відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", "Про попереднє ув'язнення", "Про боротьбу з тероризмом" визначає порядок організації діяльності територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України.

2. У цьому Положенні наведені нижче скорочення вживаються у таких значеннях:

АТЦ - Антитерористичний центр при Службі безпеки України;

ДКВС України - Державна кримінально-виконавча служба України;

Мін'юст - Міністерство юстиції України;

Підрозділ - територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування;

СБ України - Служба безпеки України;

СІЗО - слідчий ізолятор;

УВП - установа виконання покарань.

3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

графік залучення - графік залучення Підрозділу до здійснення охорони об'єктів ДКВС України, забезпечення режиму та його основних вимог в УВП і СІЗО, а також практичних тренувань з особовим складом груп швидкого реагування УВП і СІЗО;

дії, що дезорганізують роботу УВП і СІЗО, - злочинні діяння у формі тероризування в УВП і СІЗО засуджених, осіб, узятих під варту, застосування до них фізичного насильства (побоїв, мордувань, катувань, тілесних ушкоджень) або погрози їх застосування (у тому числі погрози вбивства), насильницького заволодіння їхнім майном, заподіяння собі тілесних ушкоджень (у тому числі за допомогою іншої особи), масових заворушень, групової непокори, нападу на адміністрацію, незаконного позбавлення волі представника адміністрації, заволодіння зброєю або спеціальними засобами, катувань, заподіяння тілесних ушкоджень, а також погрози застосування насильства (у тому числі погрози вбивства) представникам адміністрації, перешкоджання їх законним діям у зв'язку зі службовою діяльністю, а також створення з цією метою організованої групи, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України;

злочини терористичної спрямованості - злочинні діяння у формі застосування або погрози застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу, захоплення заручників чи інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров'я людини чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування персоналу ДКВС України, засуджених, осіб, узятих під варту, та інших громадян, які перебувають на об'єктах ДКВС України, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, юридичними особами, привертання уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів злочинця, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України;

об'єкти ДКВС України - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації, УВП і СІЗО, заклади охорони здоров'я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи і організації, створені для забезпечення виконання завдань ДКВС України, прилегла до них територія;

особовий склад - особи рядового і начальницького складу ДКВС України;

сили і засоби - персонал, зброя, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв'язку, інші матеріально-технічні засоби ДКВС України, а також підприємства, установи, організації, які залучаються до спеціальних заходів на об'єктах ДКВС України;

спеціальні засоби - гумові кийки, наручники (у разі їх відсутності - підручні засоби зв'язування), світлозвукові засоби відволікаючого впливу, імітаційні набої, піротехнічні засоби, засоби руйнування перешкод, водомети та бронемашини, ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами, балончики, патрони, гранати та інші спецзасоби з препаратами сльозогінної та дратівної дії, службові собаки (у стані необхідної оборони або крайньої потреби до спеціальних засобів можуть бути віднесені будь-які підручні засоби);

спеціальні заходи - комплекс заходів, до яких залучається Підрозділ, а також індивідуальні дії особового складу, що безпосередньо спрямовані на запобігання та припинення дій, що дезорганізують роботу УВП і СІЗО, та злочинів терористичної спрямованості, а також забезпечення охорони об'єктів ДКВС України.

4. Підрозділ, що діє відповідно до статті 12 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", призначений для охорони об'єктів ДКВС України, запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу УВП і СІЗО, а також згідно зі статтею 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" здійснює заходи щодо запобігання та припинення злочинів терористичної спрямованості, виконує інші завдання і функції, визначені цим Положенням.

5. У своїй діяльності Підрозділ керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

6. Підрозділ утворюється та ліквідовується наказом Мін'юсту.

Підрозділ безпосередньо підпорядковується відповідному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

7. Структура та штати Підрозділу затверджуються наказами Мін'юсту.

8. За наказом Мін'юсту Підрозділ має власне найменування.

9. Підрозділ очолює командир, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ, за погодженням із заступником Міністра юстиції України.

10. Для встановлення регіональних зон відповідальності Підрозділу наказом Мін'юсту за ним закріплюються відповідні об'єкти ДКВС України.

11. За рішенням Міністра юстиції України або особи, яка виконує його обов'язки, що оформлюється у вигляді наказу, для виконання спеціальних заходів Підрозділ може бути тимчасово передислокований в інші регіони України, у тому числі ті, що не належать до зони його відповідальності.

12. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Підрозділу здійснюється Мін'юстом та міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ.

13. Контроль та координацію діяльності Підрозділів здійснює керівник відповідного структурного підрозділу апарату Мін'юсту.

II. Основні завдання Підрозділу

1. Запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу УВП і СІЗО, інших злочинів на об'єктах ДКВС України та здійснення їх охорони.

2. Участь у заходах щодо забезпечення режиму та його основних вимог в УВП і СІЗО.

3. Здійснення заходів щодо запобігання та припинення злочинів терористичної спрямованості на об'єктах ДКВС України.

III. Функції Підрозділу

1. Запобігання та припинення злочинів терористичної спрямованості на об'єктах ДКВС України, у тому числі у рамках антитерористичної операції, що проводиться АТЦ або координаційною групою при відповідному регіональному органі СБ України відповідно до Закону України "Про боротьбу з тероризмом".

2. Участь у заходах щодо розшуку і затримання засуджених і осіб, узятих під варту, які вчинили втечу з-під варти або самовільно залишили місце відбування покарання.

3. Виконання заходів, передбачених уведенням надзвичайного чи воєнного стану, режиму особливих умов у районі розташування об'єктів ДКВС України у випадках стихійного лиха, епідемій, аварій важливих для життєзабезпечення систем, масових заворушень, проявів групової непокори засуджених і осіб, узятих під варту, в разі нападу (у тому числі збройного) або виникнення реальної загрози такого нападу на об'єкти ДКВС України, припинення групових протиправних дій засуджених і осіб, узятих під варту, та ліквідації їх наслідків.

4. Участь в організації переміщення особливо небезпечних засуджених та засуджених до довічного позбавлення волі до місць відбування покарань.

5. Участь у заходах з організації охорони об'єктів ДКВС України.

6. Організація і проведення навчань, практичних тренувань особового складу груп швидкого реагування УВП і СІЗО.

7. Сприяння оперативним та слідчим підрозділам Мін'юсту, його міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації, УВП і СІЗО у проведенні оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

8. Проведення оглядів і обшуків території житлової та виробничої зон, речей засуджених і осіб, узятих під варту, оглядів інших осіб та їх речей, транспортних засобів, які знаходяться на території об'єктів ДКВС України, на якій встановлені режимні вимоги, а також вилучення заборонених речей і документів.

9. Забезпечення правопорядку, додержання законодавства України та іншими нормативно-правовими актами порядку виконання і відбування покарання в УВП і СІЗО та на прилеглій до них території.

10. Забезпечення безпеки засуджених і осіб, узятих під варту, персоналу і громадян, які перебувають на об'єктах ДКВС України.

IV. Організація діяльності Підрозділу

1. Підрозділ комплектується особовим складом з числа осіб рядового і начальницького складу ДКВС України відповідно до статті 14 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" на конкурсній, добровільній, контрактній основах громадянами України, які мають необхідну фізичну підготовку, психологічну стійкість і здатні діяти в екстремальних умовах та ефективно виконувати завдання і функції, покладені на Підрозділ відповідно до вимог цього Положення.

2. Підрозділ розміщується у спеціально відокремлених приміщеннях (будівлях), які обладнані для несення чергування, занять з професійної підготовки, збереження авто- та бронетехніки, зброї, спеціальних засобів та іншого майна.

3. Діяльність Підрозділу здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням, на підставі квартального плану роботи, що затверджується начальником міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ.

4. Особовий склад Підрозділу виконує службові обов'язки в повсякденній формі одягу або в спеціальному обмундируванні зі знаками розрізнення та символікою.

5. Професійна підготовка особового складу Підрозділу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Діловодство в Підрозділі ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Інспекторські перевірки службової діяльності Підрозділу проводяться відповідним структурним підрозділом апарату Мін'юсту один раз на три роки, а міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції - щороку.

Перевірки окремих напрямів службової діяльності та професійної підготовки особового складу Підрозділу здійснюються відповідним структурним підрозділом апарату Мін'юсту не менше одного разу на рік.

8. Тривалість робочого часу та відпочинку особового складу Підрозділу встановлюється відповідно до чинного законодавства. На період проведення спеціальних заходів для особового складу Підрозділу наказом Мін'юсту або міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ, встановлюється цілодобовий режим роботи.

V. Права та обов'язки особового складу Підрозділу

1. Особовий склад Підрозділу під час виконання покладених на нього завдань користується правами та обов'язками персоналу ДКВС України, визначеними Законом України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України".

2. Особовий склад Підрозділу під час проведення спеціальних заходів у порядку і випадках, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", "Про попереднє ув'язнення", "Про Національну поліцію" та іншими законами України, застосовує заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю, використовує і застосовує їх самостійно або у складі Підрозділу.

3. Для документування протиправних дій засуджених, осіб, узятих під варту, та інших осіб особовий склад Підрозділу при проведенні спеціальних заходів застосовує аудіо-, відео-, фото- та інші технічні засоби документування. Засуджені та особи, взяті під варту, попереджаються голосом про застосування технічних засобів документування.

VI. Проведення спеціальних заходів

1. Спеціальні заходи, до яких залучається Підрозділ, проводяться згідно з наказом Міністра юстиції України, а у разі залучення на об'єктах ДКВС України за місцем постійної дислокації - за наказом начальника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ, або особи, яка виконує його обов'язки. Про прийняте рішення щодо залучення Підрозділу до проведення спеціальних заходів начальник міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ, інформує заступника Міністра юстиції України або особу, яка виконує його обов'язки.

Про результати проведення спеціальних заходів командир Підрозділу письмово доповідає у відповідний структурний підрозділ апарату Мін'юсту та керівнику, який прийняв рішення про їх проведення.

2. Дії особового складу Підрозділу під час проведення спеціальних заходів ґрунтуються на неухильному виконанні законів України, додержанні норм професійної етики, гуманному ставленні до громадян, засуджених і осіб, узятих під варту.

3. Залучення Підрозділу на об'єктах ДКВС України в регіональних зонах відповідальності, а також за місцем постійної дислокації проводиться на підставі зведеного графіка залучення Підрозділу.

4. Для складання графіка залучення Підрозділів до проведення спеціальних заходів начальники міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції до 01 грудня подають командиру Підрозділу, за яким закріплені об'єкти ДКВС України, свої пропозиції на наступний рік.

5. Проект графіка залучення Підрозділу розробляється його командиром на підставі отриманих пропозицій начальників міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та надсилається до відповідного структурного підрозділу апарату Мін'юсту для складання зведеного графіка залучення Підрозділу, який підписується заступником Міністра юстиції України та затверджується Міністром юстиції України.

Копії зведеного графіка залучення Підрозділу надсилаються начальниками міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції для інформування прокурорам відповідних областей відповідно до Закону України "Про прокуратуру".

6. Залучення особового складу Підрозділів до проведення оглядів і обшуків території житлової та виробничої зон, речей засуджених і осіб, узятих під варту, оглядів інших осіб та їх речей, транспортних засобів, які знаходяться на території об'єктів ДКВС України, на якій встановлені режимні вимоги, а також вилучення заборонених речей і документів здійснюються у порядку та за правилами, визначеними чинним законодавством.

Під час проведення Підрозділом спеціальних заходів не допускається безпідставне пошкодження одягу, майна, інвентарю та інших предметів.

7. Під час проведення Підрозділом навчань, занять та тренувань, у тому числі з особовим складом груп швидкого реагування УВП і СІЗО, на об'єктах ДКВС України засуджені й особи, взяті під варту, до проведення зазначених заходів не залучаються.

8. Спеціальні заходи, що проводяться особовим складом Підрозділу, ґрунтуються на суворому дотриманні правил особистої безпеки та використанні адекватних загрозі засобів забезпечення безпеки засуджених і осіб, узятих під варту, персоналу і громадян, які перебувають на території об'єктів ДКВС України. З цією метою особовий склад Підрозділу використовує табельну вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби індивідуального захисту органів дихання (протигази, респіратори) і частин тіла (шоломи, маски, окуляри, рукавички, інші спеціальні захисні засоби, бронежилети, захисні шоломи, протиударні та бронезахисні щити тощо).

9. Залучення особового складу Підрозділу до проведення спеціальних заходів у рамках антитерористичної операції, що проводиться АТЦ або координаційною групою при відповідному регіональному органі СБ України, здійснюється на підставі вимог Закону України "Про боротьбу з тероризмом" та інших нормативно-правових актів.

10. Про залучення особового складу Підрозділу до проведення спеціальних заходів начальник міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції в письмовій формі повідомляє прокурора області за добу, а в разі надзвичайних подій - негайно відповідно до Закону України "Про прокуратуру".

11. Залучення особового складу Підрозділу до проведення заходів щодо організації переміщення до місць відбування покарань засуджених здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

VII. Обов'язки та права командира Підрозділу

1. Командир Підрозділу безпосередньо підпорядковується начальнику міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ, і є прямим начальником особового складу Підрозділу.

Командир Підрозділу:

визначає і затверджує функціональні обов'язки особового складу Підрозділу;

забезпечує діяльність Підрозділу, його постійну готовність до виконання покладених на нього завдань і функцій;

слідкує за професійною підготовкою особового складу, дотриманням ним дисципліни, його морально-психологічним станом;

слідкує за зберіганням та станом озброєння, боєприпасів, спеціальної техніки та інших засобів, авто- і бронетехніки, а також використанням сил і засобів за призначенням;

забезпечує комплектування Підрозділу та проведення виховної роботи з підпорядкованим особовим складом.

2. Командир Підрозділу зобов'язаний:

1) під час проведення спеціальних заходів особисто керувати діями підпорядкованого особового складу;

2) забезпечувати дотримання законності і дисципліни особовим складом Підрозділу, правомірність застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї;

3) під час перебування в УВП і СІЗО вивчати стан оперативної обстановки, правопорядку та надавати їм оцінку;

4) здійснювати взаємодію з органами, на які покладено правоохоронні функції, їх спеціальними підрозділами щодо участі в антитерористичних операціях, навчаннях, заняттях та тренуваннях;

5) уживати заходів щодо забезпечення особового складу Підрозділу необхідними для виконання поставлених завдань матеріально-технічними засобами;

6) здійснювати якісний добір, розстановку, навчання особового складу Підрозділу, знати його ділові та моральні якості, організовувати професійну підготовку особового складу Підрозділу, уживати заходів до підвищення його професійного рівня, зміцнення законності та дисципліни;

7) удосконалювати професійну майстерність особового складу Підрозділу, брати безпосередню участь у проведенні занять, контролювати дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю, вибуховими речовинами, спеціальними засобами, а також при виконанні тренувань, спарингів, спеціальних занять та стрільб;

8) організовувати проведення та особисто брати участь у проведенні інструктажів нарядів і здійснювати постійний контроль за несенням служби особовим складом Підрозділу. Стежити за зовнішнім виглядом і стройовою виправкою підпорядкованого особового складу, додержанням ним правил носіння форми одягу;

9) контролювати та аналізувати результати залучення Підрозділу до виконання заходів щодо забезпечення належного правопорядку на об'єктах ДКВС України, вносити відповідному структурному підрозділу апарату Мін'юсту, керівництву міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції пропозиції щодо оптимального застосування сил і засобів Підрозділу;

10) щотижня на оперативних нарадах надавати індивідуальні оцінки діяльності особового складу Підрозділу, а щомісяця підбивати підсумки роботи Підрозділу, за результатами яких складати протоколи;

11) аналізувати стан додержання законності та дисципліни серед особового складу Підрозділу;

12) забезпечувати в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо охорони державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням.

3. Командир Підрозділу має право:

1) порушувати перед старшим начальником клопотання про заохочення або притягнення підпорядкованого особового складу до дисциплінарної відповідальності;

2) визначати залежно від характеру завдань, які виконує Підрозділ, форми одягу, екіпіровку та озброєння особового складу;

3) організовувати та проводити перевірку несення служби, а також навчальні збори особового складу Підрозділу за сигналами оповіщення;

4) ознайомлюватися в міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з інформаційно-аналітичними матеріалами, журналами обліку злочинів і надзвичайних подій та іншими відомостями, які характеризують оперативну обстановку в УВП і СІЗО;

5) одержувати від міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції документи і матеріали, необхідні для виконання завдань щодо запобігання вчиненню злочинів терористичної спрямованості, інших злочинів на об'єктах ДКВС України;

6) надавати керівництву УВП і СІЗО пропозиції щодо поліпшення стану оперативної обстановки та підготовки груп швидкого реагування;

7) залучати (за погодженням з начальником міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції) спеціалістів цього органу, УВП і СІЗО за місцем дислокації Підрозділу для проведення професійної підготовки підпорядкованого особового складу та вирішення питань матеріально-технічного забезпечення Підрозділу.

VIII. Інформування громадськості про залучення Підрозділу

1. Інформування громадськості про залучення особового складу Підрозділу до проведення спеціальних заходів здійснюється Міністром юстиції України, його заступником, відповідним структурним підрозділом апарату Мін'юсту, а також начальником міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ.

2. Забороняється поширення через засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, яка:

розкриває спеціальні технічні і тактичні прийоми проведення спеціальних заходів;

може ускладнити проведення спеціальних заходів і (або) створити загрозу життю та здоров'ю персоналу ДКВС України, засуджених, осіб, узятих під варту, та інших осіб;

розкриває дані про особовий склад Підрозділу та членів його сімей (без їх письмової згоди).

 

Директор Департаменту
публічного права
Л. М. Кравченко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (22.02.2017)
Просмотров: 1649
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar