Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ №3150/5 від 02.11.2016. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства з питань державної реєстрації


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

02.11.2016
м. Київ
N 3150/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 листопада 2016 р. за N 1426/29556

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Відповідно до підпункту 2 2 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою реалізації Закону України від 06 жовтня 2016 року N 1666-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що додаються.

2. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

3. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр
П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
02 листопада 2016 року N 3150/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 листопада 2016 р. за N 1426/29556


ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

1. У наказі Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року N 15/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за N 14/28144 (із змінами):

1) у пункті 3:

підпункт 1 після слів "державними реєстраторами" доповнити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор)";

у підпункті 2:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

"оприлюднення рішення про державну реєстрацію символіки громадського формування (змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі, втрату чинності символіки), зображення та опис символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) здійснюється на веб-сайті Міністерства юстиції України;

установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) за результатом проведення державної реєстрації постійно діючого третейського суду або державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у разі внесення змін, що містяться в установчих документах постійно діючого третейського суду, надаються державним реєстратором у паперовій формі шляхом виготовлення копій таких документів з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора на кожній сторінці разом з наданням копії відповідного рішення державного реєстратора, оформленого відповідно до законодавства;";

у підпункті 3:

слова "судового рішення про арешт корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій," виключити;

доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі подання заявником примірника судового рішення, що набрало законної сили та тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, державний реєстратор при проведенні державної реєстрації на підставі такого примірника судового рішення обов'язково використовує відомості Єдиного державного реєстру судових рішень, що відкриті для загального доступу на офіційному веб-порталі судової влади, щодо наявності в цьому реєстрі електронної копії такого рішення, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами.

У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор запитує примірник такого рішення суду, засвідчений в установленому порядку, від відповідного суду;";

у підпункті 4 після слова "реєстратора" слова "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" виключити;

2) у формах заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

у заявах про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи; про державну реєстрацію громадського формування, що не має статусу юридичної особи; про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання, структурне утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи, постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі; про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі; про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; про державну реєстрацію створення юридичної особи, про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань поле

"

  

"

виключити;

на першій сторінці у заявах про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи; про державну реєстрацію громадського формування, що не має статусу юридичної особи; про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання, структурне утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи, постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі; про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі; про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; про державну реєстрацію створення юридичної особи, про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця; про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту поле

"  "

замінити полями

"

  

";

у заяві про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації блок "Відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо)" виключити.

2. У пункті 3 наказу Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5 "Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330:

1) в абзаці другому:

після слів "проведення державної реєстрації" доповнити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та";

слова "у тому числі повідомлення про зупинення розгляду документів та повідомлення про відмову у державній реєстрації" замінити словами "повідомлення про зупинення розгляду документів";

2) в абзаці четвертому цифри "2017" замінити цифрами "2019".

3. У Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330 (із змінами):

1) у розділі I:

в абзаці четвертому пункту 2 слова "державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор)," виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Державна реєстрація проводиться суб'єктом державної реєстрації в межах повноважень, визначених Законом, незалежно від місцезнаходження юридичної особи, фізичної особи - підприємця чи громадського формування в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місцезнаходження такої особи чи формування в межах України.

Державна реєстрація припинення юридичної особи шляхом її ліквідації за спрощеною процедурою проводиться державним реєстратором суб'єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційної справи такої юридичної особи в паперовій формі.";

у пункті 6:

абзац п'ятий після слів "державним реєстратором" доповнити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"За даними Єдиного державного реєстру державний реєстратор проводить державну реєстрацію втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу; державну реєстрацію припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім'я керівника акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Результати надання адміністративних послуг з державної реєстрації, а також рішення, прийняті у випадку проведення реєстраційних дій щодо громадських формувань, їх символіки, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщуються на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - портал електронних сервісів), для доступу до них заявника шляхом їх пошуку за кодом доступу з метою перегляду, копіювання та друку.

Рішення повинно містити:

дату: число, місяць, рік;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року N 15/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за N 14/28144;

повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові заявника;

найменування громадського формування;

прийняте державним реєстратором рішення;

підпис державного реєстратора.";

2) у розділі II:

у пункті 3 слова "Уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, нотаріус" замінити словами "Державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Під час прийняття заяви та документів для державної реєстрації, що подаються особисто заявником, державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації встановлюють особу заявника за документом, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.

У разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування при виконанні посадових обов'язків, документом, що посвідчує такого заявника, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації перевіряє обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру.";

у пунктах 6 та 7 слова "уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, нотаріус" замінити словами "державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації";

у пункті 8:

в абзаці першому слова "та в разі їх наявності вносить до Єдиного державного реєстру виключний перелік таких підстав, передбачених законом" замінити словами "та на наявність підстав для відмови в державній реєстрації";

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У разі наявності підстав для зупинення розгляду документів державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру вичерпний перелік таких підстав, передбачених законом.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо за результатами здійсненої перевірки поданих документів державним реєстратором встановлено наявність підстав як для зупинення їх розгляду, так і для відмови у державний реєстрації, які не пов'язані одна з одною, та усунення підстав для зупинення розгляду документів не матиме наслідком проведення державної реєстрації, державний реєстратор формує повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та із зазначенням підстав для зупинення їх розгляду.";

у пункті 10 слова "уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, нотаріус," замінити словами "державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації";

пункти 13 та 14 викласти в такій редакції:

"13. У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, зберігаються суб'єктом державної реєстрації, державним реєстратором якого розглядалися такі документи, або нотаріусом, яким розглядалися такі документи, протягом трьох років.

У разі звернення заявника у межах строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) йому за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення. Відомості про повернення документів вносяться до Єдиного державного реєстру.

14. За відсутності підстав для зупинення розгляду документів та/або відмови в державній реєстрації державний реєстратор приймає рішення у випадку проведення реєстраційної дії щодо громадського формування, його символіки, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання та проводить реєстраційну дію, у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди, шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру присвоює ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України у разі проведення:

державної реєстрації створення юридичної особи (крім перетворення за винятком центральних органів виконавчої влади);

державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо у даної юридичної особи відсутній такий код;

державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

державної реєстрації (акредитації) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.";

пункт 15 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі за результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника виписка з Єдиного державного реєстру надається у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора або печатки, визначеної Законом України "Про нотаріат" (у випадку якщо державним реєстратором є нотаріус).";

3) у розділі III:

у пункті 1 слова "уповноважену особу суб'єкта державної реєстрації, нотаріуса" замінити словами "державного реєстратора, уповноважену особу суб'єкта державної реєстрації відповідно до цього Порядку";

пункт 2 після слів "державним адміністраціям, при яких вони утворені," доповнити словами "а також на основі узгоджених рішень виконавчим органам сільських, селищних, міських рад,";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. За результатом проведеної державної реєстрації уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.

За результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, надає виписку з Єдиного державного реєстру у паперовій формі з проставленим підписом та печаткою державного реєстратора. У такому випадку суб'єкт державної реєстрації зобов'язаний невідкладно передати фронт-офісу відповідну виписку з Єдиного державного реєстру в паперовій формі з проставленими підписом та печаткою державного реєстратора.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, зберігаються фронт-офісом, що забезпечував прийняття та зберігання таких документів, протягом трьох років.

У разі звернення заявника у межах строку, передбаченого абзацом третім цього пункту, документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) йому відповідно до цього Порядку.";

4) пункт 6 розділу IV доповнити новим абзацом такого змісту:

"Реєстрація заяв та документів в електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі з урахуванням заяв, що подаються в паперовій формі.";

5) розділ V викласти в такій редакції:

"V. Особливості проведення державної реєстрації політичних партій

1. Державна реєстрація політичних партій проводиться на підставі правового висновку за результатами правової експертизи поданих для державної реєстрації документів.

2. Правовий висновок готується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в межах строку розгляду документів для державної реєстрації, встановленого Законом, але не пізніше ніж за 2 дні до закінчення такого строку.

3. Правовий висновок повинен містити:

дату: число, місяць, рік;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року N 15/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за N 14/28144.

У разі подання заяви для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, додатково зазначається вид (перелік) таких змін;

прізвище, ім'я, по батькові заявника;

найменування політичної партії;

обґрунтування з посиланням на конкретні норми законодавства щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) відповідної політичної партії документів, поданих для державної реєстрації. У разі державної реєстрації створення політичної партії також зазначається кількість підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.

У разі невідповідності вимогам Конституції та законів України поданих для державної реєстрації документів у висновку зазначаються відповідні положення законодавства, яким суперечать (з якими не узгоджуються) подані для державної реєстрації документи та/або норми статуту (положення), які порушені при прийнятті політичною партією відповідних рішень.

Правовий висновок підписується державним реєстратором та після проходження процедури візування в установленому законодавством порядку подається на затвердження Міністру юстиції України або його заступнику відповідно до розподілу повноважень.

4. Правовий висновок в межах повноважень, визначених Законом, затверджується Міністром юстиції України або його заступником відповідно до розподілу повноважень.

5. Державний реєстратор виготовляє електронну копію затвердженого правового висновку шляхом його сканування, яка долучається до документів, поданих для державної реєстрації, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

6. На підставі затвердженого правового висновку державний реєстратор приймає рішення про проведення державної реєстрації або про відмову в такій реєстрації, яке формується за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в електронній формі, та підписує його.

Рішення про зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, приймається державним реєстратором без підготовки правового висновку.

7. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру вносить відомості до цього реєстру та формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день проведення державної реєстрації.

У разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі за результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника виписка з Єдиного державного реєстру надається у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

8. Припинення діяльності політичної партії на підставі рішення суду не потребує підготовки правового висновку.".

4. Форму заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 06 травня 2016 року N 1327/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за N 681/28811, в кінці першої сторінки доповнити полями

"

  

".

5. У Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року N 1657/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції Україні 10 червня 2016 року за N 839/28969:

6) у розділі I:

в абзаці четвертому пункту 2 слова "державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) або" виключити;

у пункті 3:

абзац третій після слів "виписка з Єдиного державного реєстру" доповнити словами "для проставлення апостиля";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"виписка з Єдиного державного реєстру за результатом проведеної державної реєстрації, яка надається державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора або печатки, визначеної Законом України "Про нотаріат" (у випадку якщо державним реєстратором є нотаріус);".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзаці п'ятому слова "уповноваженою особою суб'єкта державної реєстрації (крім державного реєстратора Міністерства юстиції України або його територіального органу), центру надання адміністративних послуг" замінити словами "державним реєстратором (крім державного реєстратора Міністерства юстиції України або його територіального органу), уповноваженою особою центру надання адміністративних послуг";

7) у розділі II:

пункт 1 після слів "паперовій формі" доповнити словами "(крім виписки за результатом проведеної державної реєстрації)";

у пункті 2 слова "Уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріус" замінити словами "Державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Під час прийняття запиту державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг встановлюють особу заявника за документом, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.

У разі подання запиту уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг перевіряють обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру.";

в абзаці третьому пункту 4 слова "уповноваженій особі суб'єкта державної реєстрації" замінити словами "державному реєстратору, уповноваженій особі суб'єкта державної реєстрації або уповноваженій особі центру надання адміністративних послуг";

в абзаці першому пункту 11 слова "уповноваженою особою суб'єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріусом надаються" замінити словами "державним реєстратором, уповноваженою особою суб'єкта державної реєстрації або уповноваженою особою центру надання адміністративних послуг надається";

8) у розділі III:

абзац перший пункту 1 після слова та цифри "(додаток 3)," доповнити словом "заявника";

у пункті 2 слова "Уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг" замінити словами "Державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Під час прийняття запиту державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг встановлюють особу заявника за документом, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.

У разі подання запиту уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг перевіряють обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру.";

у пункті 4 слова "уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг" замінити словами "державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг";

в абзаці першому пункту 10 слова "уповноваженою особою суб'єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг," замінити словами "державним реєстратором, уповноваженою особою суб'єкта державної реєстрації або уповноваженою особою центру надання адміністративних послуг";

9) підпункт 3 пункту 1 розділу VII викласти в такій редакції:

"3) відомості про особу, за запитом якої сформовано виписку (крім виписки за результатом проведеної державної реєстрації): прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);".

 

Директор
Департаменту приватного права
О. М. Ференс


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (08.11.2016)
Просмотров: 1023
Всего комментариев: 0
avatar