Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ №3327/5 від 15.11.2011. Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2011

м. Київ

N 3327/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2011 р. за N 1305/20043

Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 2 квітня 2012 року N 513/5,
 від 5 червня 2013 року N 1099/5,
від 1 жовтня 2014 року N 1620/5,
 від 27 жовтня 2015 року N 2093/5,
 від 12 січня 2016 року N 38/5,
від 29 червня 2016 року N 1798/5,
 від 16 січня 2017 року N 81/5

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), від 11.05.2011 N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників архівних установ згідно з додатком 1;

схему тарифних розрядів посад керівних працівників державних архівів та інших архівних установ згідно з додатком 2;

схему тарифних розрядів посад професіоналів і фахівців архівних установ згідно з додатком 3;

схему тарифних розрядів посад (професій) керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців архівних установ згідно з додатком 4;

схему тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек згідно з додатком 5;

схему тарифних розрядів посад керівних працівників Дирекції по експлуатації комплексу споруд центральних державних архівів згідно з додатком 6;

схему тарифних розрядів посад (професій) робітників, зайнятих обслуговуванням архівних установ згідно з додатком 7;

показники для віднесення архівних установ України до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів згідно з додатком 8.

2. Надати право керівникам архівних установ у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

2.1. Установлювати:

1) працівникам конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно із затвердженими схемами тарифних розрядів, розміри доплат і надбавок до них;

2) посадові оклади заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків, помічникам керівника - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:

"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.

За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником архівної установи;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

г) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 N 1018 "Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ" виплачувати працівникам архівних установ:

надбавку за вислугу років;

надбавку за знання та використання в роботі давніх мов у такому розмірі: однієї мови - 15, двох і більше - 25 відсотків посадового окладу.

У разі використання в роботі працівниками архівних установ іноземних та давніх мов надбавка встановлюється за одним вищим розміром (у відсотках посадового окладу);

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам архівних установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплати встановлюються за одним (вищим званням);

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником архівної установи. Рішення про відповідність почесного звання, ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності керівника архівної установи приймається Державною архівною службою України.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та ученого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання, у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

2.3. Преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженими порядком і розмірами преміювання працівників у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

Преміювання керівників архівних установ, які перебувають у сфері управління Державної архівної служби, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням керівництва Державної архівної служби у межах коштів на оплату праці.

(абзац другий підпункту 2.3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 05.06.2013 р. N 1099/5,
 від 12.01.2016 р. N 38/5)

3. Керівникам архівних установ:

установити у штатному розписі з 01 грудня 2016 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1600 гривень;

2 тарифного розряду - 1605 гривень;

3 тарифного розряду - 1615 гривень;

4 тарифного розряду - 1695 гривень;

5 тарифного розряду - 1816 гривень;

6 тарифного розряду - 1936 гривень;

7 тарифного розряду - 2056 гривень;

8 тарифного розряду - 2189 гривень;

9 тарифного розряду - 2310 гривень;

10 тарифного розряду - 2430 гривень;

11 тарифного розряду - 2630 гривень;

12 тарифного розряду - 2830 гривень;

13 тарифного розряду - 3030 гривень;

14 тарифного розряду - 3231 гривня;

15 тарифного розряду - 3444 гривні;

16 тарифного розряду - 3725 гривень;

17 тарифного розряду - 4005 гривень;

18 тарифного розряду - 4285 гривень;

19 тарифного розряду - 4566 гривень;

20 тарифного розряду - 4859 гривень;

21 тарифного розряду - 5140 гривень;

22 тарифного розряду - 5420 гривень;

23 тарифного розряду - 5700 гривень;

24 тарифного розряду - 5821 гривня;

25 тарифного розряду - 6021 гривня.

(пункт 3 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 02.04.2012 р. N 513/5,
 від 05.06.2013 р. N 1099/5,
від 01.10.2014 р. N 1620/5,
 від 27.10.2015 р. N 2093/5,
 від 12.01.2016 р. N 38/5,
від 29.06.2016 р. N 1798/5,
 від 16.01.2017 р. N 81/5)

4. Керівним працівникам архівних установ, оплата праці яких залежить від групи, визначеної у додатку 8, за оплатою праці, у разі перевищення установою більш як удвічі показників, установлених для архівних установ I групи за оплатою праці, установлювати надбавки в розмірі 10 відсотків посадового окладу.

5. Умови оплати праці, тарифні розряди, показники для віднесення архівних установ України до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів поширюються на відповідні категорії працівників архівних установ незалежно від відомчого підпорядкування.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів України від 21.11.2005 N 138 "Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.12.2005 за N 1469/11749 (із змінами).

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2011 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника СПО,
Заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

Голова Державної архівної служби

О. П. Гінзбург

 

Додаток 1
до наказу Міністерства юстиції України
15.11.2011 N 3327/5

 

 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників архівних установ

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2015 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. N 513/5,
 від 05.06.2013 р. N 1099/5,
від 01.10.2014 р. N 1620/5,
 від 27.10.2015 р. N 2093/5,
 від 12.01.2016 р. N 38/5,
від 29.06.2016 р. N 1798/5,
 від 16.01.2017 р. N 81/5)

 

Додаток 2
до наказу Міністерства юстиції України
15.11.2011 N 3327/5

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників державних архівів та інших архівних установ

Посади

Тарифні розряди

I група

II група

III група

Директор (завідувач)

16

15

14

Головні: зберігач фондів, інженер

15

14

13

Завідувач відділу з основної діяльності

14

13

12

Завідувач реставраційної майстерні, лабораторії мікрофільмування і реставрації документів

14

13

12

Головні: архівіст, археограф, палеограф, методист

13

12

11

Завідувач сектору з основної діяльності

12 - 13

12

11

Завідувачі (начальники) інших відділів (секторів), лабораторій

12

12

11

       

Завідувач архівосховища

13

12

10

Примітка.

Поділ на групи здійснюється відповідно до норм, визначених у додатку 8.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 29.06.2016 р. N 1798/5)

 

Додаток 3
до наказу Міністерства юстиції України
15.11.2011 N 3327/5

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад професіоналів і фахівців архівних установ

Посади

Тарифні розряди

Головний науковий співробітник

14

Провідний науковий співробітник

13

Старший науковий співробітник

12

Науковий співробітник

11

Молодший науковий співробітник

10

Провідний:

 

архівіст, археограф, палеограф, методист, реставратор архівних та бібліотечних матеріалів, реставратор фільмових матеріалів, реставратор фільмокопій

12

Провідний:

 

інженер, бухгалтер, економіст, юрисконсульт

10

Архівіст, археограф, палеограф, методист, редактор

 

I категорії

11

II категорії

10

Інженер, бухгалтер, економіст, юрисконсульт

 

I категорії

9

II категорії

8

Архівіст, археограф, палеограф

9 - 10

Провідний: бібліотекар, бібліограф

9 - 12

Бібліотекар, бібліограф:

 

I категорії

8 - 11

II категорії

8 - 10

Бібліотекар, бібліограф

8 - 9

Старший зберігач фондів

11

Зберігач фондів

10

Старший зберігач експонатів

11

Зберігач експонатів

10

Старший майстер, старший контрольний майстер

9

Старший лаборант, який має вищу освіту

9

Майстер, контрольний майстер

8

Техніки всіх спеціальностей:

 

I категорії

7

II категорії

6

без категорії

5

Експедитор

6

 

Додаток 4
до наказу Міністерства юстиції України
15.11.2011 N 3327/5

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців архівних установ

Посади

Тарифні розряди

Реставратор фільмокопій

9 - 10

Завідувач фільмотеки, фонотеки

8

Завідувач канцелярії

8

Завідувач господарства

8

Завідувач складу

8

Завідувач копіювально-розмножувального бюро

8

Завідувач бюро перепусток

7

Завідувач камери схову

6

Старший інспектор

6

Старший касир

6

Інспектор

5

Касир

5

Оператор копіювальних і розмножувальних машин

5

Агент із забезпечення

5

Діловод

5

Друкарка всіх категорій

5

Секретар-друкарка

5

Секретар

5

Табельник

5

 

Додаток 5
до наказу Міністерства юстиції України
15.11.2011 N 3327/5

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек

Посади

Тарифні розряди

III група

Директор (завідувач)

13 - 14

Головні:

 

бібліотекар, бібліограф, методист

11

Примітка.

Група за оплатою праці визначена згідно з галузевими нормами Міністерства культури і туризму України, затвердженими наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 27.10.2005 N 1285/11565 (із змінами).

Додаток 6
до наказу Міністерства юстиції України
15.11.2011 N 3327/5

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників Дирекції по експлуатації комплексу споруд центральних державних архівів

Посади

Тарифні розряди

Директор (завідувач)

14

Головний інженер

13

Завідувачі (начальники) інших відділів (секторів)

11

 

Додаток 7
до наказу Міністерства юстиції України
15.11.2011 N 3327/5

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) робітників, зайнятих обслуговуванням архівних установ

Посади

Тарифні розряди

Водій автотранспортних засобів залежно від класу автомобіля:

 

особливо малий та малий (робочий об'єм двигуна до 1,8 л)

3

середній (від 1,8 до 3,5 л)

4

великий (понад 3,5 л)

5

Робітники з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання

7 - 8

Робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків

7 - 8

Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів

9

Реставратор фільмових матеріалів

9

Проявляч кіноплівки

5

Копіювальник фільмових матеріалів

5

Установник кольору та світла

5

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання

4 - 5

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

4 - 5

Палітурник документів

4 - 5

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з обслуговування електроустановок, столяр, маляр, штукатур, машиніст холодильних установок, монтажник будівельний та інші робітники

4 - 5

Старший музейний доглядач

3

Музейний доглядач

2

Прибиральник виробничих приміщень, прибиральник службових приміщень, прибиральник територій

1 - 2

Підсобний робітник

1 - 2

Сторож

1 - 2

Гардеробник

1 - 2

Ліфтер

1 - 2

Натирач підлоги

1 - 2

Садівник

1 - 2

 

Додаток 8
до наказу Міністерства юстиції України
15.11.2011 N 3327/5

 

 

 

ПОКАЗНИКИ
для віднесення архівних установ України до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів

1. Група за оплатою праці керівників і спеціалістів архівних установ установлюється один раз на рік Державною архівною службою України, виходячи з фактичних даних за звітний рік, за умов виконання всіх показників, передбачених для установ цієї групи.

Державна архівна служба України з урахуванням досягнень у науково-виробничій діяльності окремих державних архівних установ може перевести їх на групу вище без виділення додаткових коштів на це з Державного бюджету України.

2. Архівні установи можуть бути віднесені на одну групу нижче за оплатою праці керівників і спеціалістів порівняно з групою, яка визначена за встановленими показниками, у разі наявності в них істотних недоліків у забезпеченні збереженості архівних документів, організації їх приймання, науково-технічного опрацювання та використання їх інформації.

3. До I групи за оплатою праці керівників і спеціалістів належать центральні державні архіви України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, Державний центр збереження документів Національного архівного фонду (далі - НАФ), Державний архів міста Києва.

4. Інші архівні установи належать до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів залежно від обсягу зберігання документів за такими показниками:

I група - обсяг зберігання документів понад 1,5 млн одиниць зберігання;

II група - обсяг зберігання документів від 1,0 млн до 1,5 млн одиниць зберігання;

III група - обсяг зберігання документів до 1,0 млн одиниць зберігання.

5. Обсяг зберігання документів установлюється, виходячи із загальної кількості одиниць зберігання, що внесені до паспортів архівних установ.

6. Під час визначення обсягу зберігання документів також ураховуються такі додаткові показники, наявність і фактичні дані яких установлюються на підставі статистичної звітності та облікових документів архіву:

а) якщо архіви мають у своїй структурі служби, що здійснюють створення страхового фонду копій документів Національного архівного фонду в повному комплексі, фонду користування, консерваційно-профілактичне оброблення документів, складні реставраційні роботи, то вони належать до групи на один ступінь вище, ніж група, установлена за показниками обсягу зберігання документів;

б) загальні обсяги зберігання документів архівів, що поряд з управлінською документацією зберігають творчу документацію, документи особового походження, кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи, електронні документи та науково-технічну документацію, визначаються з урахуванням переведення в одиниці зберігання управлінської документації зазначених видів документів, виходячи з такого співвідношення: 1 од. зб. іншої документації (крім управлінської) дорівнює 5 од. зб. управлінської документації;

в) архіви, що здійснюють зберігання страхового фонду копій документів НАФ, фонду користування, копій документів, які надійшли із зарубіжних країн, уключають поряд з основними обсягами зберігання документів додаткові їх обсяги у вигляді копій.

Обсяг страхового фонду копій документів НАФ включається в загальний обсяг одиниць зберігання управлінської документації. Мікрофільми та мікрофіші фонду користування, що надійшли із зарубіжних країн, включаються з урахуванням перерахунку мікрофотокопій в одиниці зберігання документів з паперовою основою у співвідношенні: 100 кадрів позитива мікрофільмів та мікрофіш прирівнюються до 1 од. зб. управлінської документації або 5 од. зб. документів особового походження чи науково-технічної документації;

г) за наявності у складі архіву науково-довідкової бібліотеки або сховища друкованих видань додатково до обсягу зберігання документів додається кількість друкованих видань;

ґ) для архівів, що зберігають документи на п'яти і більше видах носіїв, які вимагають забезпечення різних умов зберігання документів, уводиться поправний коефіцієнт до обсягу цих документів у бік збільшення, який дорівнює 1,3;

д) для архівів, що зберігають і використовують документи на іноземних мовах, уводяться поправні коефіцієнти до обсягу зберігання документів у бік збільшення:

на трьох іноземних мовах загальним обсягом не менше 5 відсотків - коефіцієнт 1,1;

на чотирьох і більше мовах обсягом не менше 10 відсотків - коефіцієнт 1,2.

За наявності в архівах документів на стародавніх мовах обсягом не менше 1 відсотка поправний коефіцієнт становить 1,2.

У такому разі рішення про встановлення конкретної групи приймає відповідний центральний чи місцевий орган виконавчої влади або відповідний орган місцевого самоврядування;

е) в архівах, що забезпечують оптимальні умови зберігання документів відповідно до діючих нормативних вимог обсягом не менше 75 відсотків архівного фонду, вводиться поправний коефіцієнт до обсягу збереження документів у бік збільшення 1,2, а в повному обсязі архівного фонду - коефіцієнт 1,3;

є) в архівах, що систематично включають до наукового обігу архівні документи шляхом видання довідників та інших інформаційних видань про склад і зміст їх фондів, а також подання інформації про нові надходження та розсекречені документи, вводиться поправний коефіцієнт до обсягу документів у бік збільшення 1,2;

ж) в архівах, де питома вага використання архівного фонду дорівнює не менше 3 відсотків обсягу документів, вводиться поправний коефіцієнт до обсягу документів у бік збільшення 1,2;

з) в архівах, що мають не обліковані та не описані в установленому порядку документи обсягом понад 0,1 відсотка, уводиться поправний коефіцієнт у бік зменшення обсягу зберігання документів, який дорівнює 1,1;

и) в архівах, що допустили пошкодження або втрату документів, не пов'язані зі стихійним лихом або нещасними випадками, вводиться поправний коефіцієнт до обсягу документів у бік зменшення 1,2.

Якщо архів може одночасно застосовувати декілька поправних коефіцієнтів, то уточнений (умовний) обсяг зберігання документів розраховується із загальної суми поправних коефіцієнтів від обсягу зберігання документів.

Інформація за показниками, зазначеними у пункті 6 (зокрема в підпунктах "з", "и"), подається архівом до Державної архівної служби України одночасно зі статистичною звітністю, якщо виникають підстави для переведення архіву в іншу групу за оплатою праці керівників і спеціалістів.

Цей порядок може бути застосований при віднесенні до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів галузевих архівів, а також інших архівних установ, у яких визначено аналогічні до архівних установ умови оплати праці. У такому разі рішення про встановлення конкретної групи приймає відповідний центральний чи місцевий орган виконавчої влади або відповідний орган місцевого самоврядування.


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (03.02.2017)
Просмотров: 960
Всего комментариев: 0
avatar