Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ №3497/5 від 09.12.2011. Про умови оплати праці працівників установ страхового фонду документації на основі Єдиної тарифної сітки


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2011

м. Київ

N 3497/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2011 р. за N 1433/20171

Про умови оплати праці працівників установ страхового фонду документації на основі Єдиної тарифної сітки

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 2 квітня 2012 року N 515/5,
 від 5 червня 2013 року N 1100/5,
від 1 жовтня 2014 року N 1621/5,
 від 27 жовтня 2015 року N 2092/5,
 від 12 січня 2016 року N 39/5,
 від 26 травня 2016 року N 1500/5,
 від 16 січня 2017 року N 82/5

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), від 11.05.2011 N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ страхового фонду документації згідно з додатком 1;

схему тарифних розрядів посад керівних працівників, фахівців регіональних центрів страхового фонду документації та бюджетної установи "Фонд" згідно з додатком 2;

схему тарифних розрядів посад (професій) керівників інших структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, технічних службовців та інших працівників установ страхового фонду документації згідно з додатком 3;

схему тарифних розрядів посад (професій) робітників наскрізних професій установ страхового фонду документації згідно з додатком 4.

2. Установити, що для працівників установ страхового фонду документації, які працювали в цих установах та мали право на отримання надбавки за вислугу років у МНС, зберігається щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі, встановленому на 31.12.2010.

3. Надати право керівникам установ страхового фонду документації у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:

3.1. Установлювати:

1) працівникам конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно із затвердженими схемами тарифних розрядів, розміри доплат і надбавок до них;

2) посадові оклади заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків, помічникам керівника - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:

"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.

За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи страхового фонду документації;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

г) за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, до посадового окладу (ставки) залежно від ступеня секретності. Зазначена надбавка встановлюється працівникам, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю;

ґ) водіям автотранспортних засобів установлюється надбавка за класність: водіям I класу - 25 відсотків, II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом керівника установи, закладу, організації за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

Підставою для присвоєння кваліфікації I класу має бути наявність у посвідченні водія позначок на право керування транспортними засобами категорії "В", "С", "Д", "Е", а II класу - "В", "С", "Е" або лише "Д" ("Д" і "Е"). При цьому кваліфікація I класу може бути присвоєна, якщо стаж роботи водієм автомобіля II класу не менше двох років, а кваліфікація II класу - якщо стаж роботи водієм автомобіля не менше трьох років.

У разі наявності порушень правил дорожнього руху клас кваліфікації водію зменшується або скасовується, про що оголошується у наказі керівника із зазначенням причин;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ страхового фонду документації, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплати встановлюються за одним (вищим званням);

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи страхового фонду документації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та ученого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

д) водіям автотранспортних засобів доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання, у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

3.3. Преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим порядком і розмірами преміювання працівників у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

Преміювання керівників установ страхового фонду документації, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням керівництва Державної архівної служби у межах коштів на оплату праці.

(абзац другий підпункту 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2016 р. N 39/5)

Рішення про відповідність почесного звання, ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності керівника приймається органом вищого рівня.

4. Керівникам установ страхового фонду документації:

установити у штатному розписі з 01 грудня 2016 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1600 гривень;

2 тарифного розряду - 1605 гривень;

3 тарифного розряду - 1615 гривень;

4 тарифного розряду - 1695 гривень;

5 тарифного розряду - 1816 гривень;

6 тарифного розряду - 1936 гривень;

7 тарифного розряду - 2056 гривень;

8 тарифного розряду - 2189 гривень;

9 тарифного розряду - 2310 гривень;

10 тарифного розряду - 2430 гривень;

11 тарифного розряду - 2630 гривень;

12 тарифного розряду - 2830 гривень;

13 тарифного розряду - 3030 гривень;

14 тарифного розряду - 3231 гривня;

15 тарифного розряду - 3444 гривні;

16 тарифного розряду - 3725 гривень;

17 тарифного розряду - 4005 гривень;

18 тарифного розряду - 4285 гривень;

19 тарифного розряду - 4566 гривень;

20 тарифного розряду - 4859 гривень;

21 тарифного розряду - 5140 гривень;

22 тарифного розряду - 5420 гривень;

23 тарифного розряду - 5700 гривень;

24 тарифного розряду - 5821 гривня;

25 тарифного розряду - 6021 гривня.

(пункт 4 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 02.04.2012 р. N 515/5,
 від 05.06.2013 р. N 1100/5,
від 01.10.2014 р. N 1621/5,
 від 27.10.2015 р. N 2092/5,
від 12.01.2016 р. N 39/5,
 від 26.05.2016 р. N 1500/5,
 від 16.01.2017 р. N 82/5)

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. І. Надрага

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак

Перший заступник керівника СПО,
Заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Державної
архівної служби

О. П. Гінзбург

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

Додаток 1
до наказу Міністерства юстиції України
09.12.2011 N 3497/5

 

 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ страхового фонду документації

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2015 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

3. Примітку 3 виключено

3. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Директор
Департаменту взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. N 515/5,
 від 05.06.2013 р. N 1100/5,
від 01.10.2014 р. N 1621/5,
 від 27.10.2015 р. N 2092/5,
 від 12.01.2016 р. N 39/5,
 від 26.05.2016 р. N 1500/5,
 від 16.01.2017 р. N 82/5)

 

Додаток 2
до наказу Міністерства юстиції України
09.12.2011 N 3497/5

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, фахівців регіональних центрів страхового фонду документації та бюджетної установи "Фонд"

Посади

Тарифні розряди

Директор регіонального центру страхового фонду документації, бюджетної установи "Фонд"

15 - 17

Завідувач (начальник) основного структурного підрозділу

12 - 13

Завідувач (начальник) іншого структурного підрозділу

9 - 11

Фахівці основних підрозділів:

 

провідний

9 - 10

I категорії

8 - 9

II категорії

7 - 8

без категорії

6 - 7

 

Директор
Департаменту взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

Додаток 3
до наказу Міністерства юстиції України
09.12.2011 N 3497/5

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) керівників інших структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, технічних службовців та інших працівників установ страхового фонду документації

Посади

Тарифні розряди

Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер, економіст, юрисконсульт:

 

провідний

8 - 10

I категорії

7 - 9

II категорії

6 - 8

без категорії

6

Завідувач (начальник) відділу (неосновного)

9 - 11

Техніки всіх спеціальностей:

 

I категорії

6 - 7

II категорії

5 - 6

без категорії

5

Завідувач: канцелярії, господарства, складу

5 - 8

Начальник групи

6 - 8

Завідувач архіву

9 - 12

Старший черговий оперативний

7 - 9

Черговий оперативний

5 - 7

Лаборант (вища освіта), механік, інспектор з охорони праці та інші

6 - 9

Старший інспектор

4 - 6

Агент з постачання, діловод, друкарка, інспектор, секретар-друкарка тощо

4 - 5

Директор
Департаменту взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

Додаток 4
до наказу Міністерства юстиції України
09.12.2011 N 3497/5

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) робітників наскрізних професій установ страхового фонду документації

Посади

Тарифні розряди

Водій автотранспортних засобів залежно від класу автомобіля:

 

особливо малий та малий (робочий об'єм двигуна до 1,8 л)

3

середній (від 1,8 л до 3,5 л)

4

великий (понад 3,5 л)

5

Проявляч кіноплівки

2 - 3

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання

3 - 5

Палітурник

2 - 5

Робітники, зайняті на ремонті й наладці устаткування, машиніст (кочегар) котельні, слюсарі, електромеханіки, налагоджувальники, електромонтери всіх найменувань та інші робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи з ремонту, налагодження, обслуговування обладнання, будівель, автомобілів, меблів тощо(*):

 

II кваліфікаційного розряду

2 - 3

III кваліфікаційного розряду

3 - 4

IV кваліфікаційного розряду

4 - 5

Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи(*), у тому числі з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання:

 

V кваліфікаційного розряду

5 - 6

VI кваліфікаційного розряду

6 - 7

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

2 - 3

Прибиральник виробничих приміщень, прибиральник службових приміщень, прибиральник територій

1 - 2

Підсобний робітник

1

Охоронник, сторож

1 - 2

Гардеробник

1 - 2

Контролер плівки, розчинів і фільмових матеріалів

2

Комірник

1 - 2

Фотограф (фотороботи)

2

____________
(*) Назва професій установлюється відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2010, а кваліфікаційні розряди - відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Директор
Департаменту взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (03.02.2017)
Просмотров: 796
Всего комментариев: 0
avatar