Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ № 359/5 від 09.02.2016. Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

09.02.2016
м. Київ
N 359/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2016 р. за N 200/28330

Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 18 лютого 2016 року N 460/5,
 від 10 червня 2016 року N 1657/5,
 від 22 липня 2016 року N 2248/5,
 від 2 листопада 2016 року N 3150/5

Відповідно до статті 5 та частини шостої статті 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України згідно з переліком, що додається.

3. Установити, що:

до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", під час проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, підготовка та формування правового висновку, рішення державного реєстратора, повідомлення про зупинення розгляду документів здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5,
 від 02.11.2016 р. N 3150/5)

документи для державної реєстрації у електронній формі подаються після впровадження порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи;

до 01 січня 2019 року відомості про державну реєстрацію громадських формувань як юридичних осіб вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім відомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7, 14, 17, абзацом сьомим пункту 20, пунктами 21 - 25, 32, 44 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об'єднань і надаються з цих реєстрів органом, який провів їх реєстрацію (легалізацію);

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

ведення обліку політичних партій, їх структурних утворень забезпечує Міністерство юстиції України та його територіальні органи в межах компетенції, визначеної законом.

4. Державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О. В.) вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра
Н. Севостьянова
ПОГОДЖЕНО:
 
Заступник генерального 
директора з технічних питань 
Державного підприємства 
"Інформаційно-ресурсний центр"
О. Є. Зелів'янський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
09 лютого 2016 року N 359/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2016 р. за N 200/28330


ПОРЯДОК
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи


I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон) державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - державна реєстрація), права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява про державну реєстрацію - документ установленого Міністерством юстиції України зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);

фронт-офіс - центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", акредитований суб'єкт, що здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації;

уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації - посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації, що відповідно до законодавства отримала ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру виключно для цілей прийняття та повернення документів для державної реєстрації, а у випадку державної реєстрації громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, - посадова особа Міністерства юстиції України та його територіальних органів в межах повноважень, визначених Законом.

(абзац четвертий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі та Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

3. Державна реєстрація проводиться державною мовою.

4. Державна реєстрація проводиться у строки, встановлені Законом.

5. Державна реєстрація проводиться суб'єктом державної реєстрації в межах повноважень, визначених Законом, незалежно від місцезнаходження юридичної особи, фізичної особи - підприємця чи громадського формування в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місцезнаходження такої особи чи формування в межах України.

Державна реєстрація припинення юридичної особи шляхом її ліквідації за спрощеною процедурою проводиться державним реєстратором суб'єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційної справи такої юридичної особи в паперовій формі.

(пункт 5 розділу I у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

6. Державна реєстрація проводиться на підставі:

документів, що подаються заявником для державної реєстрації;

судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";

рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до статті 34 Закону;

шляхом внесення державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до Закону.

(абзац п'ятий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

За даними Єдиного державного реєстру державний реєстратор проводить державну реєстрацію втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу; державну реєстрацію припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім'я керівника акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.

(пункт 6 розділу I доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

7. Результати надання адміністративних послуг з державної реєстрації, а також рішення, прийняті у випадку проведення реєстраційних дій щодо громадських формувань, їх символіки, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщуються на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - портал електронних сервісів), для доступу до них заявника шляхом їх пошуку за кодом доступу з метою перегляду, копіювання та друку.

Рішення повинно містити:

дату: число, місяць, рік;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року N 15/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за N 14/28144;

повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові заявника;

найменування громадського формування;

прийняте державним реєстратором рішення;

підпис державного реєстратора.

(пункт 7 розділу I у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

8. Датою отримання заявником відомостей про результати надання адміністративних послуг з державної реєстрації, рішень державного реєстратора вважається дата розміщення таких відомостей, рішень на порталі електронних сервісів.

II. Загальні засади проведення державної реєстрації

1. Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі, крім випадків державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зміною керівника юридичної особи, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) або розміру частки кожного із засновників (учасників), а також інших випадків, передбачених законами.

(абзац другий пункту 1 розділу II у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 10.06.2016 р. N 1657/5)

У паперовій формі заява та документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви для державної реєстрації поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

У електронній формі заява та документи подаються заявником на порталі електронних сервісів.

2. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам, установленим Законом.

Зміни до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляються шляхом викладення його в новій редакції.

Для державної реєстрації символіки подається зображення символіки у вигляді графічного файла у форматі .jpg (.gif, .tif), вписане у квадрат розміром 8 х 8 см, та опис символіки (у паперовій та електронній формах). Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки та відповідати його зображенню. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського формування.

3. Державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації приймають заяву та документи в паперовій формі за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, примірник якого в день надходження заяви та документів у спосіб, відповідно до якого були подані документи, видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів.

(абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

За бажанням заявника уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, нотаріус за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формують та роздруковують заяву про державну реєстрацію, на якій заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній.

Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.

4. Реєстрація заяв в Єдиному державному реєстрі проводиться в порядку черговості їх надходження.

5. Під час прийняття заяви та документів для державної реєстрації, що подаються особисто заявником, державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації встановлюють особу заявника за документом, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.

У разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування при виконанні посадових обов'язків, документом, що посвідчує такого заявника, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації перевіряє обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру.

(пункт 5 розділу II у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

6. Під час прийняття заяви та документів для державної реєстрації державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації інформують заявника про те, що персональні дані заявника чи інших осіб, що містяться в документах, поданих для державної реєстрації, використовуються відповідно до закону та виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру, у тому числі розміщення у випадках, передбачених законодавством, на порталі електронних сервісів.

(пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

7. З поданих для державної реєстрації документів державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації виготовляють електронні копії таких документів шляхом їх сканування, які долучаються до заяви, зареєстрованої у Єдиному державному реєстрі.

(абзац перший пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

За відповідність електронних копій документів для державної реєстрації оригіналам таких документів у паперовій формі відповідає особа, яка виготовила електронні копії документів.

8. Державний реєстратор у строки, визначені законом, здійснює перевірку зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі документів на наявність підстав для зупинення їх розгляду та на наявність підстав для відмови в державній реєстрації.

(абзац перший пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

У разі наявності підстав для зупинення розгляду документів державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру вичерпний перелік таких підстав, передбачених законом.

(пункт 8 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5,
у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім)

За допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формується повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку, виключного переліку підстав для його зупинення, рішення суб'єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день такого зупинення та надсилається заявнику на адресу його електронної пошти.

Якщо за результатами здійсненої перевірки поданих документів державним реєстратором встановлено наявність підстав як для зупинення їх розгляду, так і для відмови у державний реєстрації, які не пов'язані одна з одною, та усунення підстав для зупинення розгляду документів не матиме наслідком проведення державної реєстрації, державний реєстратор формує повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та із зазначенням підстав для зупинення їх розгляду.

(пункт 8 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

9. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Відомості про повернення документів вносяться до Єдиного державного реєстру.

10. У разі подання заявником документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації приймають їх у порядку, передбаченому для заяв про державну реєстрацію.

(абзац перший пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

Якщо документи, необхідні для усунення підстав для зупинення розгляду документів, подані протягом установленого строку, розгляд документів поновлюється, про що державним реєстратором вносяться відомості до Єдиного державного реєстру.

11. Якщо заявником протягом установленого законом строку не подано документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, державний реєстратор відмовляє у державній реєстрації.

12. Державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб'єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.

У разі проведення державної реєстрації, пов'язаної зі збільшенням розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, державний реєстратор обов'язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України "Про санкції", рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Президента України.

13. У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, зберігаються суб'єктом державної реєстрації, державним реєстратором якого розглядалися такі документи, або нотаріусом, яким розглядалися такі документи, протягом трьох років.

У разі звернення заявника у межах строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) йому за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення. Відомості про повернення документів вносяться до Єдиного державного реєстру.

(пункт 13 розділу II у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

14. За відсутності підстав для зупинення розгляду документів та/або відмови в державній реєстрації державний реєстратор приймає рішення у випадку проведення реєстраційної дії щодо громадського формування, його символіки, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання та проводить реєстраційну дію, у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди, шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру присвоює ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України у разі проведення:

державної реєстрації створення юридичної особи (крім перетворення за винятком центральних органів виконавчої влади);

державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо у даної юридичної особи відсутній такий код;

державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

державної реєстрації (акредитації) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.

(пункт 14 розділу II у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

15. За результатом проведеної державної реєстрації державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру вносить відомості до цього реєстру та формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день проведення державної реєстрації.

У разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі за результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника виписка з Єдиного державного реєстру надається у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора або печатки, визначеної Законом України "Про нотаріат" (у випадку якщо державним реєстратором є нотаріус).

(пункт 15 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

16. Документи для державної реєстрації у паперовій формі долучаються до реєстраційної справи, сформованої після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця або державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Суб'єкт державної реєстрації, який провів державну реєстрацію та не наділений повноваженнями із зберігання реєстраційної справи, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.

Документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, а також електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування та долучені до відповідної заяви, зберігаються в електронній формі у цьому реєстрі.

III. Особливості проведення державної реєстрації через фронт-офіси

1. Державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів, що забезпечують прийняття та видачу відповідно до цього Порядку документів під час державної реєстрації.

У разі подання документів для державної реєстрації до фронт-офісу уповноважена особа такого фронт-офісу здійснює усі дії щодо прийняття та видачі документів для державної реєстрації, передбачені цим Порядком, та здійснення яких покладається на державного реєстратора, уповноважену особу суб'єкта державної реєстрації відповідно до цього Порядку.

(абзац другий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

2. Зареєстрована заява та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування та долучені до такої заяви, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру передаються на розгляд суб'єкту державної реєстрації.

Центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", передають заяву та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, відповідним виконавчим органам міських рад (міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення), Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, при яких вони утворені, а також на основі узгоджених рішень виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, а у разі, коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, - Міністерству юстиції України або його територіальним органам за місцезнаходженням громадського формування.

(абзац другий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

Акредитовані суб'єкти, що здійснюють повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації, передають заяву та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, іншим суб'єктам державної реєстрації, з якими укладено відповідні договори.

3. За відповідність електронних копій документів для державної реєстрації оригіналам таких документів у паперовій формі відповідає особа, яка виготовила електронні копії документів.

4. Заява та оригінали документів для державної реєстрації, документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, а також інші додаткові документи, подані заявником, на час розгляду їх державним реєстратором зберігаються у фронт-офісі.

Державний реєстратор під час розгляду заяви використовує електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, що долучені до такої заяви, та за необхідності запитує від відповідного фронт-офісу оригінали таких документів.

Абзац третій пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 22.07.2016 р. N 2248/5)

Абзац четвертий пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 22.07.2016 р. N 2248/5)

5. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Абзац другий пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 22.07.2016 р. N 2248/5)

6. У разі подання документів для державної реєстрації фронт-офісу документи, необхідні для усунення підстав для зупинення розгляду документів, подаються до відповідного фронт-офісу у порядку, передбаченому для заяв про державну реєстрацію.

7. За результатом проведеної державної реєстрації уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.

За результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, надає виписку з Єдиного державного реєстру у паперовій формі з проставленим підписом та печаткою державного реєстратора. У такому випадку суб'єкт державної реєстрації зобов'язаний невідкладно передати фронт-офісу відповідну виписку з Єдиного державного реєстру в паперовій формі з проставленими підписом та печаткою державного реєстратора.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, зберігаються фронт-офісом, що забезпечував прийняття та зберігання таких документів, протягом трьох років.

У разі звернення заявника у межах строку, передбаченого абзацом третім цього пункту, документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) йому відповідно до цього Порядку.

(пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства  юстиції України від 22.07.2016 р. N 2248/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

IV. Особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі

1. Заява у електронній формі формується за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру на порталі електронних сервісів.

2. Заява формується заявником у електронній формі з обов'язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів, а також документів, що підтверджують сплату адміністративного збору, опису поданих заявником документів для державної реєстрації, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов'язковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису.

3. Виготовлення електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації здійснюється з дотриманням таких вимог:

формат зображення: чорно-біле;

роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;

глибина кольору: 4 біт;

формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.

Документи для державної реєстрації, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

Електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації повинні бути придатні для сприйняття їх змісту.

4. Після формування заяви та долучення до неї документів для державної реєстрації в електронній формі такі заява та документи за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру блокуються для можливості редагування.

5. Суб'єкт державної реєстрації в день формування заяви в електронній формі за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру реєструє таку заяву та після накладення власного електронного цифрового підпису надсилає примірник опису з кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів заявникові на електронну адресу, зазначену ним у відповідній заяві.

6. Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.

Реєстрація заяв та документів в електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі з урахуванням заяв, що подаються в паперовій формі.

(пункт 6 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

7. Державний реєстратор за заявою в електронній формі проводить державну реєстрацію виключно на підставі електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів з накладеним заявником власним електронним цифровим підписом.

8. За результатом розгляду заяви в електронній формі документи для державної реєстрації, подані для такої реєстрації, не підлягають поверненню заявнику.

9. Заява в електронній формі з накладеним заявником власним електронним цифровим підписом роздруковується в одному примірнику, який долучається до відповідної реєстраційної справи.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі, документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, зберігаються в електронній формі у цьому реєстрі.

V. Особливості проведення державної реєстрації політичних партій

1. Державна реєстрація політичних партій проводиться на підставі правового висновку за результатами правової експертизи поданих для державної реєстрації документів.

2. Правовий висновок готується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в межах строку розгляду документів для державної реєстрації, встановленого Законом, але не пізніше ніж за 2 дні до закінчення такого строку.

3. Правовий висновок повинен містити:

дату: число, місяць, рік;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року N 15/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за N 14/28144.

У разі подання заяви для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, додатково зазначається вид (перелік) таких змін;

прізвище, ім'я, по батькові заявника;

найменування політичної партії;

обґрунтування з посиланням на конкретні норми законодавства щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) відповідної політичної партії документів, поданих для державної реєстрації. У разі державної реєстрації створення політичної партії також зазначається кількість підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.

У разі невідповідності вимогам Конституції та законів України поданих для державної реєстрації документів у висновку зазначаються відповідні положення законодавства, яким суперечать (з якими не узгоджуються) подані для державної реєстрації документи та/або норми статуту (положення), які порушені при прийнятті політичною партією відповідних рішень.

Правовий висновок підписується державним реєстратором та після проходження процедури візування в установленому законодавством порядку подається на затвердження Міністру юстиції України або його заступнику відповідно до розподілу повноважень.

4. Правовий висновок в межах повноважень, визначених Законом, затверджується Міністром юстиції України або його заступником відповідно до розподілу повноважень.

5. Державний реєстратор виготовляє електронну копію затвердженого правового висновку шляхом його сканування, яка долучається до документів, поданих для державної реєстрації, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

6. На підставі затвердженого правового висновку державний реєстратор приймає рішення про проведення державної реєстрації або про відмову в такій реєстрації, яке формується за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в електронній формі, та підписує його.

Рішення про зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, приймається державним реєстратором без підготовки правового висновку.

7. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру вносить відомості до цього реєстру та формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день проведення державної реєстрації.

У разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі за результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника виписка з Єдиного державного реєстру надається у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

8. Припинення діяльності політичної партії на підставі рішення суду не потребує підготовки правового висновку.

(розділ V із змінами, внесеними згідно з  наказом
 Міністерства юстиції України від 18.02.2016 р. N 460/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 02.11.2016 р. N 3150/5)

 

Директор Департаменту цивільного,
фінансового законодавства та
законодавства з питань
земельних відносин
О. М. Ференс

 

Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
09.02.2016 N 359/5


ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства юстиції України, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства юстиції України від 08 червня 1998 року N 35/5 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 1998 року за N 369/2809 (зі змінами).

2. Наказ Міністерства юстиції України від 16 серпня 2000 року N 34/5 "Про затвердження Порядку реєстрації статуту Фонду соціального страхування України і статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2000 року за N 552/4773 (зі змінами).

3. Наказ Міністерства юстиції України від 24 вересня 2003 року N 117/5 "Про затвердження зразка свідоцтва про легалізацію профспілки, об'єднання профспілок", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2003 року за N 841/8162.

4. Наказ Міністерства юстиції України від 02 серпня 2004 року N 75/5 "Про затвердження зразка свідоцтва про реєстрацію постійно діючого третейського суду", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за N 956/9555.

5. Наказ Міністерства юстиції України від 22 березня 2006 року N 18/5 "Щодо державної реєстрації будівельних палат", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2006 року за N 324/12198.

6. Наказ Міністерства юстиції України від 08 липня 2011 року N 1828/5 "Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за N 855/19593 (зі змінами).

7. Наказ Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року N 2010/5 "Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за N 997/19735 (зі змінами).

8. Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року N 1845/5 "Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об'єднань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2103/22415 (зі змінами).

9. Наказ Міністерства юстиції України від 01 липня 2013 року N 1302/5 "Про затвердження Порядку передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 липня 2013 року за N 1105/23637 (зі змінами).

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (12.02.2016)
Просмотров: 1186
Всего комментариев: 0
avatar