Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ №3677/5 від 15.12.2016. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

15.12.2016
м. Київ
N 3677/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2016 р. за N 1628/29758

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року N 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції", постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року N 348 "Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Міністр
П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
15 грудня 2016 року N 3677/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2016 р. за N 1628/29758


Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. Внести до Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року N 3361/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 року за N 1372/20110, такі зміни:

1) у пункті 16 слова "підрозділу кримінально-виконавчої інспекції" замінити словами "уповноваженого органу з питань пробації";

2) у пунктах 17, 19, 21 слова "територіального органу кримінально-виконавчої інспекції" замінити словами "уповноваженого органу з питань пробації";

3) у пункті 26 слова "територіального органу Державної пенітенціарної служби України" замінити словами "міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції";

4) у додатку 2 до Інструкції слова "територіального органу кримінально-виконавчої інспекції" замінити словами "уповноваженого органу з питань пробації".

2. Внести до Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року N 849/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2012 року за N 947/21259, такі зміни:

1) у розділі I:

у пункті 1.5 слова "Державної пенітенціарної служби (далі - ДПтС)" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

у пункті 1.6 абревіатуру "ДПтС" замінити словами "Міністерства юстиції України";

у пункті 1.7 слова "ДПтС, посадовими особами територіальних органів управління ДПтС" замінити словами "Міністерством юстиції України, посадовими особами міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції";

у пунктах 1.8, 1.9 абревіатуру "ДПтС" замінити словами "Міністерством юстиції України" у відповідних відмінках;

2) у пунктах 2.1, 2.2, 2.20 розділу II абревіатуру "ДПтС" замінити словами "Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках, а слово "Голова" виключити.;

3) розділі V:

у пункті 5.1:

в абзаці другому слова "управлінням ресурсного забезпечення ДПтС через територіальні органи управління ДПтС" замінити словами "відповідним структурним підрозділом ресурсного забезпечення Міністерства юстиції України через міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції";

в абзаці третьому слова "територіальними органами управління ДПтС" замінити словами "міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції";

пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Призначення і відпускання міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та установам лазне-прального обладнання, майна і мийних засобів, що закуповуються централізовано, здійснюються відповідним структурним підрозділом Міністерства юстиції України за планами розподілу, які затверджуються начальником цього підрозділу.";

4) у розділі VI:

у заголовку розділу та пункті 6.1 абревіатуру "ДПтС" замінити словами "Міністерства юстиції України";

у пункті 6.2 слова "ДПтС, здійснюється установами за рахунок коштів державного бюджету на загальних підставах за тарифами, погодженими з територіальним органом управління ДПтС" замінити словами "Міністерства юстиції України, здійснюється установами за рахунок коштів державного бюджету на загальних підставах за тарифами, погодженими з міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції";

5) у пункті 7.3 розділу VII абревіатуру "ДПтС" замінити словами "Міністерства юстиції України".

3. Внести до Порядку проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 березня 2015 року N 356/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за N 295/26740, такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 1 розділу I викласти в такій редакції:

"компетенцію структурних підрозділів апарату Мін'юсту, його міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, уповноважених органів з питань пробації, навчальних закладів та закладів охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи і установи), під час проведення службових розслідувань;";

2) у розділі III:

у пунктах 1, 2 слова "Голова ДПтС" замінити словами "Заступник Міністра юстиції за погодженням з Міністром юстиції або особою, яка виконує його обов'язки," у відповідних відмінках;

у пункті 3 слова "територіальних органів управління ДПтС" замінити словами "міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України та їх заступники за наявності підстав, достатніх для призначення службового розслідування, мають право надсилати відповідну інформацію начальникам міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції для проведення службового розслідування з подальшим інформуванням Міністерства юстиції України про його результати.";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Проведення службового розслідування, призначеного стосовно керівників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України, доручається керівникам відповідного структурного підрозділу Департаменту персоналу Міністерства юстиції України.";

3) розділі IV:

у пункті 2 слова "управління внутрішньої безпеки та територіальних відділів внутрішньої безпеки та виявлення корупції в ДПтС" замінити словами "відповідного структурного підрозділу з питань запобігання корупції в Міністерстві юстиції України", а слова "Інспекції по особовому складу" замінити словами "відповідного структурного підрозділу Департаменту персоналу Міністерства юстиції України";

у пункті 3 слова "підрозділів внутрішнього аудиту органів і установ" замінити словами "відповідного структурного підрозділу внутрішнього аудиту в Міністерстві юстиції України";

4) у пункті 7 розділу VIII слова "по роботі з персоналом" замінити словом "персоналу";

5) у розділі IX:

у пункті 2 слова "начальниками структурних підрозділів ДПтС" замінити словами "керівниками структурних підрозділів Міністерства юстиції України", а слова "по роботі з персоналом" замінити словом "персоналу";

у пункті 3 абревіатуру "ДПтС" замінити словами "Міністерства юстиції України", а слова "департаменту по роботі з персоналом ДПтС" замінити словами "Департаменту персоналу Міністерства юстиції України";

у пункті 4 слова "департаменту по роботі з персоналом ДПтС" замінити словами "Департаменту персоналу Міністерства юстиції України";

у пункті 5 слова "по роботі з персоналом органів і установ та Інспекцією по особовому складу ДПтС" замінити словами "персоналу органів і установ та відповідним структурним підрозділом Департаменту персоналу Міністерства юстиції України";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Звіти про стан надзвичайних подій за участю персоналу ДКВС та про стан дотримання ним законності складаються щомісяця підрозділами персоналу органів і установ за формами згідно з додатками 2, 3 до цього Порядку та надсилаються до підрозділів персоналу міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним.

Підрозділи персоналу міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції складають узагальнені звіти про надзвичайні події та правопорушення за участю персоналу за формами згідно з додатками 2, 3 до цього Порядку та надсилають до відповідного структурного підрозділу Департаменту персоналу Міністерства юстиції України не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом.";

6) у додатку 1 до Порядку слова "Державна пенітенціарна служба України" замінити словами "Міністерство юстиції України".

 

Директор Департаменту
публічного права
Л. М. Кравченко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (27.12.2016)
Просмотров: 979
Всего комментариев: 0
avatar