Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ №3698/5 від 19.12.2016. Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2016

м. Київ

N 3698/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 р. за N 1651/29781

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року N 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції", постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року N 348 "Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції" та з метою належної організації особистого прийому громадян у міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 30 травня 2013 року N 1018/5 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у територіальних органах управління, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 червня 2013 року за N 866/23398.

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
19 грудня 2016 року N 3698/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 р. за N 1651/29781

 

 

 

 

 

 

Порядок
особистого прийому громадян у міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи (установи) ДКВС).

2. Посадові особи органів (установ) ДКВС, які проводять особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян в органах (установах) ДКВС проводиться регулярно в установлені дні та години в окремих кімнатах (приймальнях громадян), обладнаних належним інвентарем і забезпечених юридичною літературою та нормативно-правовими актами. Вхід до приймалень громадян здійснюється вільно без оформлення перепусток.

4. Графіки особистого прийому громадян в органах (установах) ДКВС затверджуються наказами цих органів (установ).

5. Інформація про порядок особистого прийому громадян, графіки особистого прийому громадян із зазначенням прізвищ посадових осіб, які здійснюють прийом відвідувачів, часу й місця прийому розміщуються на офіційних веб-сайтах органів (установ) ДКВС та в приймальнях громадян на інформаційних стендах у доступних місцях, вільних для огляду громадян.

6. В органах (установах) ДКВС із числа працівників структурних підрозділів, які здійснюють роботу із зверненнями громадян, визначаються особи, відповідальні за організацію особистого прийому громадян в цих органах (установах).

7. Попередній запис на особистий прийом громадян до керівництва органів (установ) ДКВС проводиться особою, відповідальною за організацію особистого прийому громадян в цих органах (установах), щодня, крім вихідних та святкових днів.

8. Під час попереднього запису з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування свого звернення.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Громадяни подають письмові звернення, викладені з дотриманням вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян", або в усній формі стисло висловлюють питання, які вони мають намір порушити на прийомі.

9. Особа, відповідальна за організацію особистого прийому громадян в органі (установі) ДКВС, складає список громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва цього органу (установи), та повідомляє про це особу, уповноважену на проведення особистого прийому громадян, відповідно до графіка особистого прийому.

10. Особистий прийом громадян проводиться в порядку черговості.

У першочерговому порядку здійснюється особистий прийом таких категорій громадян:

жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інвалідів Великої Вітчизняної війни;

Героїв Соціалістичної Праці;

Героїв Радянського Союзу;

Героїв України;

учасників бойових дій.

11. Особлива увага приділяється вирішенню питань, з якими звертаються ветерани війни та ветерани праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

12. У записі на особистий прийом до керівництва органу (установи) ДКВС може бути відмовлено з таких підстав:

1) повторне звернення одного і того самого громадянина, з яким він раніше звертався до органу (установи) ДКВС для розгляду і яке було вирішено по суті;

2) заявник визнаний судом недієздатним (за винятком випадків, коли від імені особи діє її законний представник);

3) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

4) письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

13. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

14. Особистий прийом іноземних громадян і осіб без громадянства проводиться на загальних підставах. У разі необхідності для забезпечення їх прийому запрошується перекладач відділу соціально-виховної та психологічної роботи органу (установи) ДКВС (якщо посада передбачена організаційно-штатним розкладом).

15. Громадяни, які прибули на особистий прийом, попередньо реєструються особою, відповідальною за організацію особистого прийому громадян, у журналі обліку особистого прийому громадян, для чого вони повинні пред'явити документ, який посвідчує їх особу.

В особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документ, що посвідчує їх особу.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

16. Керівництво органів (установ) ДКВС під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтовані роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

17. Якщо вирішити порушене у зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Заявнику повідомляються порядок і строк розгляду його звернення. Про результати такого розгляду громадянину надається письмова відповідь.

18. Якщо вирішення питання, з яким звернувся заявник, не входить до компетенції органу (установи) ДКВС, посадова особа, яка проводить прийом, надає йому роз'яснення, до якого органу виконавчої влади (організації, установи) або органу місцевого самоврядування треба звернутися, та у разі можливості адреси і номери телефонів цих органів (організацій, установ). У разі коли заявник наполягає на поданні звернення саме до органу (установи) ДКВС, звернення реєструється і відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" та у п'ятиденний строк пересилається за належністю відповідному органу (установі, організації), про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

19. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань керівництво органу (установи) ДКВС, що здійснює особистий прийом громадян, може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів цих органів (установ) або в установленому порядку одержувати від них необхідну інформацію.

20. Під час особистого прийому громадян керівництвом органів (установ) ДКВС на кожного заявника заводиться картка особистого прийому заявника, форма якої наведена в додатку до цього Порядку.

21. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом органів (установ) ДКВС, здійснюється структурними підрозділами, відповідальними за роботу із зверненням громадян в цих органах (установах).

Директор Департаменту
публічного права

Л. М. Кравченко

 

Додаток
до Порядку особистого прийому громадян у міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України
(пункт 20)

 

____________________________________________________________________
(найменування органу (установи) ДКВС)

___________________
(дата)

КАРТКА
особистого прийому заявника

Прізвище, ім'я та по батькові _____________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Зміст звернення ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відмітка про виконання _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (03.01.2017)
Просмотров: 1238
Всего комментариев: 0
avatar