Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ МЮУ №3773/5 від 26.12.2016. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

26.12.2016
м. Київ
N 3773/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2016 р. за N 1695/29825

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до підпункту 2 2 пункту 3 та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.

2. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, але не пізніше 01 лютого 2017 року.

3. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра
Н. Севостьянова
ПОГОДЖЕНО:
 
Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С. С. Лур'є

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
26 грудня 2016 року N 3773/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2016 р. за N 1695/29825


ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) в абзаці одинадцятому пункту 9 розділу I:

слова "нотаріуса, у веденні якого перебуває спадкова справа," виключити;

після слів "інших державних органів" доповнити словами ", органів місцевого самоврядування";

2) у розділі IV:

пункти 14, 15 виключити.

У зв'язку з цим пункти 16 - 21 вважати відповідно пунктами 14 - 19;

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. З метою обліку виданих відділом витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у кожному відділі ведеться відповідний журнал обліку, у якому зазначаються порядковий номер, дата надходження заяви, прізвище, власне ім'я, по батькові заявника, про видачу якого витягу порушено питання, відомості про актовий запис цивільного стану, який є підставою для видачі витягу, а також номер витягу в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, дата видачі витягу та підпис заявника або вихідний номер та дата надсилання витягу до державних органів, органів місцевого самоврядування або до компетентних органів іноземних держав (для вручення заявникові).";

доповнити розділ новим пунктом 15 такого змісту:

"15. Запити, які надходять від державних органів, органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб), виконуються на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства.

У разі особистого подання заяви посадовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування така особа пред'являє службове посвідчення та документ про підставу отримання витягу (із зазначенням відповідних норм закону та реквізитів справи (провадження)).".

У зв'язку з цим пункти 15 - 19 вважати відповідно пунктами 16 - 20;

у пункті 19 слова ", у веденні якого перебуває спадкова справа" виключити.

2. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами):

1) абзац перший пункту 1.3 розділу I викласти в такій редакції:

"1.3. На запити фізичних осіб та державних органів, органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб), а також шляхом безпосереднього доступу посадових осіб державних органів, нотаріусів до Реєстру у випадках, передбачених законом, з Реєстру видаються (отримуються) такі форми витягів:";

2) у підпункті "б" пункту 2.2.10 розділу II:

абзац п'ятий після слів "органу державної влади" доповнити словами ", нотаріального округу чи державної нотаріальної контори";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"відомості про посадову особу, нотаріуса, якими видано (отримано шляхом безпосереднього доступу) витяг (прізвище, власне ім'я, по батькові, посада);";

3) у розділі III:

у пункті 3.4:

в абзаці першому слова "державних органів (посадових осіб), службових осіб" замінити словами "державних органів, органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб)";

в абзаці дванадцятому слова "державним органам (посадовим особам), службовим особам" замінити словами "державним органам, органам місцевого самоврядування (їх посадовим особам)";

пункт 3.5 після слів "державних органів" доповнити словами "(їх посадових осіб)";

абзац четвертий пункту 3.8 викласти в такій редакції:

"Посадова особа державного органу, органу місцевого самоврядування у разі особистого подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру пред'являє службове посвідчення та документ про підставу отримання витягу з Реєстру (із зазначенням відповідних норм закону та реквізитів справи (провадження).";

в абзаці п'ятому пункту 3.10:

слова "державними органами (посадовими особами), службовими особами" замінити словами "державними органами, органами місцевого самоврядування (їх посадовими особами)";

слова "(службової особи)" виключити;

в пункті 3.15:

в абзаці сьомому слова "органів державної влади" замінити словами "державних органів, нотаріусів";

доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Посадова особа державного органу, нотаріус вживають заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації з Реєстру, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього, відповідно до законодавства.

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію з Реєстру, отриману шляхом безпосереднього доступу до нього, крім випадків, передбачених законом.";

4) в абзацах четвертих додатків 1, 2, 15 - 22:

після слів "державного органу" доповнити словами ", органу місцевого самоврядування";

слова ", прізвище, власне ім'я, по батькові службової особи" виключити.

 

Директор Департаменту
приватного права
О. М. Ференс


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (12.01.2017)
Просмотров: 1052
Всего комментариев: 0
avatar