Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

НАказ МЮУ/МФУ №3639/5/1085 від 13.12.2016. Про затвердження Порядку надання інформації ДФС України на запити органів ДВС


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

13.12.2016
м. Київ
N 3639/5/1085

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 р. за N 1652/29782

Про затвердження Порядку надання інформації Державною фіскальною службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

Відповідно до частини п'ятої статті 18 Закону України від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження" та з метою забезпечення державних та приватних виконавців інформацією про реєстраційні номери облікових карток платників податків - боржників - фізичних осіб, а також рахунки, відкриті боржником - юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, яку отримує Державна фіскальна служба України від банків та інших фінансових установ, та джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання інформації Державною фіскальною службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, що додається.

2. Визначити адміністраторами обміну інформацією, які забезпечують та здійснюють технічне супроводження процедури подання запитів та отримання відповідей, державне підприємство "Національні інформаційні системи" та Державну фіскальну службу України.

3. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Лур'є С. С.) разом Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Поліщук Д. В.) та Державною фіскальною службою України (Насіров Р. М.) продовжити обмін інформацією та у двомісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити підготовку та затвердження протоколів обміну інформацією і належне виконання цього наказу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Міністерства доходів і зборів України від 05 лютого 2014 року N 254/5/119 "Про затвердження Порядку надання інформації Міністерством доходів і зборів України на запити органів державної виконавчої служби", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за N 279/25056.

5. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності одночасно з введенням в дію статті 8 Закону України від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження", але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Шкляра В. С. та заступника Міністра фінансів України Марченка С. М.

 

Міністр юстиції України
П. Петренко
Міністр фінансів України
О. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Державної
фіскальної служби України
Р. М. Насіров
Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С. С. Лур'є

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України
13 грудня 2016 року N 3639/5/1085

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 р. за N 1652/29782


ПОРЯДОК
надання інформації Державною фіскальною службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини п'ятої статті 18 Закону України від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження".

2. Цей Порядок визначає загальні правила подання органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями запитів та надання Державною фіскальною службою України відповідей на такі запити з інформацією про реєстраційні номери облікових карток платників податків - боржників - фізичних осіб або серію (за наявності) та номер паспорта боржників - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, наявні рахунки у боржників - юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, а також рахунки, відкриті боржником - юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, яку отримує Державна фіскальна служба України від банків та інших фінансових установ, та джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб.

3. Інформаційна взаємодія здійснюється виключно в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних".

4. Державне підприємство "Національні інформаційні системи", який є адміністратором автоматизованої системи виконавчого провадження (далі - Система), забезпечує передачу до Державної фіскальної служби України запитів, сформованих органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями за допомогою Системи.

Запити повинні містити інформацію щодо органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, а саме:

код за ЄДРПОУ органу державної виконавчої служби або номер посвідчення приватного виконавця;

найменування органу державної виконавчої служби або позначка "приватний виконавець";

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) виконавця.

Запити подаються приватними виконавцями, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України та щодо яких на момент подання запиту, у вказаному реєстрі відсутня інформація про припинення або зупинення діяльності приватного виконавця.

5. Державна фіскальна служба України забезпечує передачу відповідей на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців через адміністратора Системи - державне підприємство "Національні інформаційні системи".

6. Ведення журналів обліку запитів та відповідей на запити здійснюють державне підприємство "Національні інформаційні системи" та Державна фіскальна служба України.

7. Формат, структура файлів запитів та файлів відповідей, форма журналу обліку запитів та відповідей, регламент обміну інформацією, вимоги захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для взаємообміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями Міністерства юстиції України та Державної фіскальної служби України, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

8. При обміні інформацією згідно з цим Порядком адміністратори обміну інформацією впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.

9. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями виключно з метою примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку, встановленому Законом України від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки
Міністерства юстиції України
О. М. Олійник
В. о. начальника
Управління організації обміну
та аналізу інформації
Міністерства фінансів України
С. Г. Авраменко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (05.01.2017)
Просмотров: 965
Всего комментариев: 0
avatar