Главная » Статьи » Инструкции / Інструкції

Інструкція щодо заповнення Акта визначення врожайності цукрового буряку, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
10 грудня 2015 року N 3050,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10 грудня 2015 року N 472

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2015 р. за N 1677/28122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення Акта визначення врожайності цукрового буряку, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного збирання (страховий продукт 1)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта визначення врожайності цукрового буряку, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного збирання (страховий продукт 1) (далі - Акт).

2. Акт оформляється страховиком або уповноваженою ним особою після проведення процедур із врегулювання збитків та визначення врожайності застрахованого буряку.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта

При заповненні Акта необхідно дотримуватися таких правил:

1) у графі "Акт N ___" зазначається порядковий номер Акта.

Нумерація повинна забезпечувати чітку ідентифікацію Акта в інформаційних базах страховика;

2) у графі "Дата визначення врожайності" повинна бути вписана дата визначення врожайності у форматі: дд.мм.рррр, де дд - число місяця цифрами, мм - місяць цифрами, рррр - рік цифрами;

3) у графі "Культура (назва)" вписується культура, що страхується, - цукровий буряк;

4) у графі "Загальна площа посіву застрахованого буряку, га" зазначається загальна застрахована площа посіву застрахованого буряку згідно з Стандартним договором страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Договір);

5) у графі "Найменування страховика" зазначається повне найменування страховика;

6) у графі "N Договору" проставляється номер Договору відповідно до встановленого у страховика чи в Аграрному страховому пулі України порядку нумерації договорів, за якими проводиться визначення врожайності;

7) у графі "Найменування страхувальника" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції;

8) у графі "Місцезнаходження, телефон/факс, e-mail:" вказується контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі I Акта "Результати визначення врожайності"

1. У графі "N поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера.

2. У графі "Площа поля, га" вказується площа поля (у гектарах).

3. У графі "Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84" вказуються координати поля (ділянки). При цьому у графах "N" та "E" зазначається, що це кадастровий номер або в якій системі (GPS або WGS-84) визначені координати поля.

4. У графі "Площа зібраної ділянки, га" зазначається фактична площа ділянки поля, на якій проводилось комбайнування врожаю застрахованого буряку.

5. У графі "Обсяг зібраної продукції, ц" зазначається фактична маса зібраної продукції з проби.

6. У графі "Загальна забрудненість (%)" зазначається показник загальної забрудненості, визначений для коренеплодів цукрового буряку з проби. Цей показник визначається на цукровому переробному підприємстві (згідно з ДСТУ 4327:2013 "Коренеплоди цукрового буряку для промислового переробляння. Технічні умови").

7. У графі "Втрата ваги через загальну забрудненість, ц (гр. 5 ´ гр. 6 / 100)" зазначається показник втрати ваги коренеплодів через загальну забрудненість, взятий із графи 5 Акта, що множиться на графу 6 отриманих даних та ділиться на 100.

8. У графі "Вага зібраних коренеплодів, ц (гр. 5 - гр. 7)" зазначається показник врожайності згідно з результатами визначення врожайності культури відповідно до послідовності розрахунків, закладених у Акті.

9. У графі "Відсоток збитків від незастрахованих ризиків* (%)" зазначається відсоток збитку від незастрахованих ризиків, визначений експертом та занесений до таблиці "* Відсоток збитків від незастрахованих ризиків".

10. У графі "Врожайність для розрахунку збитку, ц/га ((гр. 8 + (гр. 8 ´ гр. 9 / 100)) / гр. 4)" зазначається фактична врожайність, отримана шляхом поділу обсягу зібраного врожаю в центнерах на площу зібраної ділянки в гектарах з урахуванням збитків від незастрахованих ризиків.

11. У таблиці "* Відсоток збитків від незастрахованих ризиків" виконавцем визначення врожайності (при наявності) заноситься інформація про незастраховані ризики, які знизили врожайність культури. Розрахований відсоток зниження врожайності заноситься у графу 9 Акта. Цифри вказуються у відсотках. У разі ушкодження посівів застрахованої культури, де спостерігається дія незастрахованих ризиків (порушення технології вирощування культури, в тому числі високий рівень забур'яненості, ушкодження шкідниками, ураження хворобами) та застрахованих ризиків, експерт повинен якомога точніше визначити ступінь зниження врожайності з основних ризиків. У цьому випадку страхове відшкодування виплачується тільки за збиток, спричинений застрахованими ризиками. Рекомендується визначати відсоток дії незастрахованих ризиків як співвідношення фактичної врожайності на полі, де спостерігається високий рівень забур'яненості, пошкодження врожаю шкідниками чи хворобами, до фактичної врожайності на полі, де дія незастрахованих ризиків на врожай відсутня.

IV. Інформація, яка зазначається в розділі II Акта "Коментарі виконавця визначення врожайності"

У розділі "Коментарі виконавця визначення врожайності" за потреби може бути наведено всі факти та інформацію про стан посівів і специфіку проведення контрольного збирання. Бажано вказувати вид техніки, що використовувався для збирання та транспортування врожаю, місце і спосіб зважування зібраної продукції. Також необхідно зазначати час, витрачений на визначення врожайності методом контрольного збирання (механізованого збирання) на застрахованих полях страхувальника, тощо.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
10 грудня 2015 року N 3050,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10 грудня 2015 року N 472

 

 

 

 

 

 

Акт
визначення врожайності цукрового буряку, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного збирання (страховий продукт 1)

Акт N _________

Дата визначення врожайності "___" ____________ 20__ р.

 

Культура (назва)

Найменування страховика

Найменування страхувальника

 

 

 

Загальна площа посіву застрахованого буряку, га

N Договору

Місцезнаходження, телефон/факс, e-mail:

 

 

 

 

Розділ I. Результати визначення врожайності

 

N поля

Площа поля, га

Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84

Площа зібраної ділянки, га

Обсяг зібраної продукції, ц

Загальна забруд-
неність (%)

Втрата ваги через загальну забрудненість, ц
(гр. 5 ´ гр. 6 / 100)

Вага зібраних коренеплодів, ц
(гр. 5 - гр. 7)

Відсоток збитків від незастрахо-
ваних ризиків* (%)

Врожайність для розрахунку збитку, ц/га
((гр. 8 + (гр. 8 ´ гр. 9 / 100)) / гр. 4)

N

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Відсоток збитків від незастрахованих ризиків

 

N поля

Додаткові ризики (незастраховані)

Відсоток впливу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Коментарі виконавця визначення врожайності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від імені страховика: ___________/______________/
    М. П. (за наявності)            (підпис)                (П. І. Б.)

Від імені страхувальника: ___________/______________/
          М. П. (за наявності)              (підпис)                    (П. І. Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
10 грудня 2015 року N 3050,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10 грудня 2015 року N 472

 

 

 

 

 

 

 

"Карта поля" N ___
до Акта огляду посівів цукрового буряку для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)

   Страхувальник                                   
   N поля                                                 

Культура (назва)
Сорт/гібрид

__________________
__________________

Площа поля
  
  
  
  
  
  
________________________________

Кадастровий номер або
координати меж територій
глобальної системи
позиціонування (GPS -
супутникової системи
навігації) та/або меж територій
в Світовій геодезичній системі
координат WGS-84*

 

 

  

Коментарі до огляду поля

 

 

 

 

 

 

Так/ні

%/шт.

Видовий склад бур'янів і ступінь засмічення, у відсотках

 

 

Наявність шкідників і поріг шкодочинності, шт./м 2

 

 

Хвороби і ступінь їх поширення, у відсотках

 

 

 

____________
* Має бути зазначена назва (кадастровий номер або система визначення координат поля).

Від імені страховика ___________________ /____________________________________________/
М. П. (за наявності)                              (підпис)                                                         (посада, П. І. Б.)

Від імені страхувальника _______________ /____________________________________________/
М. П. (за наявності)                              (підпис)                                                          (посада, П. І. Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
10 грудня 2015 року N 3050,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10 грудня 2015 року N 472

 

 

 

 

 

 

 

Страховий акт N _____
при страхуванні майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)

  
Культура (назва) ______________
  

Найменування страховика
__________________________
__________________________

Найменування страхувальника
__________________________
__________________________

Загальна площа посіву застрахованого буряку, га _______

  
N Договору _______________

Місцезнаходження _________
__________________________
__________________________

  
Рівень страхового покриття, відсотків ___________
  

Загальна страхова сума за Договором (страхова вартість врожаю), грн ______________
  

  
  
Тел./факс, e-mail: ____________
  

 

Номер поля

Площа, га

Фактична врожайність згідно з Актом визначення врожайності N _______, ц/га

Валова продукція
(гр. 2 ´ гр. 3), ц

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумарна площа, га

Сума валової продукції, ц

Врожайність фактична, ц/га
(гр. 6 / гр. 5)

5

6

7

 

 

 

 

Застрахована врожайність (згідно з Договором), ц/га

Врожайність фактична
(згідно з гр. 7), ц/га

Ціна одиниці врожаю
(згідно з Договором), грн/ц

Площа застрахованого буряку (згідно з гр. 5), га

8

9

10

11

 

 

 

 

 

(застрахована врожайність - фактична врожайність) ´ ціна одиниці врожаю ´ площа застрахованого буряку = сума збитку

((гр. 8) ______ - (гр. 9) ______) ´ (гр. 10) ______ ´ (гр. 11) _______ =

сума збитку __________ грн

 

Коментар виконавця розрахунку страхового відшкодування

 

  
  
  
  
  

 

Дата складання Акта "___" ____________ 20___ року.

Від імені страховика ___________________ /____________________________________________/
М. П. (за наявності)                              (підпис)                                                           (посада, П. І. Б.)

Від імені страхувальника _______________ /____________________________________________/
М. П. (за наявності)                              (підпис)                                                            (посада, П. І. Б.)

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики України

Б. Р. Ахіджано


Нравится? Лайкни!Категория: Инструкции / Інструкції | Добавил: yurist-online (28.01.2016)
Просмотров: 1078
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar