Главная » Статьи » Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения

Лист ДФС №2883/6/99-99-19-02-01-15 від 11.02.2016. Щодо відображення операцій перестрахування в окремих рядках Податкової декларації


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.02.2016 р. N 2883/6/99-99-19-02-01-15

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо відображення операцій перестрахування в окремих рядках Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (далі - Декларація), і повідомляє.

Щодо врахування сум по операціях із перестрахування у рядках 01 "Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку" (далі - рядок 01) та 02 "Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі - рядок 02) Декларації

Відповідно до підпунктів 134.1.1, 134.1.2 пункту 134.1 статті 134 розділу III Кодексу (в редакції, яка діє з 1 січня 2015 року, із змінами і доповненнями) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, зокрема, є:

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу;

дохід за договорами страхування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 Кодексу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.

Для цілей підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб встановлює Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186 (далі - Інструкція).

Згідно з Інструкцією рахунок 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення, зокрема, інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг; доходів від страхової діяльності.

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має субрахунок 705 "Перестрахування".

На цьому субрахунку підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування", узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом - частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Отже, враховуючи правила бухгалтерського обліку, суми доходів по операціях із перестрахування враховуються у складі рядка 01 Декларації при обчисленні суми доходу від будь-якої діяльності та у рядку 02 Декларації при обчисленні фінансового результату до оподаткування.

Водночас повідомляємо, що розкриття інформації за статтями балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал розглядається у Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 N 433.


Нравится? Лайкни!Категория: Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения | Добавил: yurist-online (03.03.2016)
Просмотров: 847
Всего комментариев: 0
avatar