Главная » Статьи » Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения

Лист ДФС щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язанням


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.07.2016 р. N 15386/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Пунктом 140.2 ст. 140 Кодексу встановлено, що для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в п. 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3, 5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу.

Під борговими зобов'язаннями для цілей цього пункту слід розуміти зобов'язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення (п. 140.1 ст. 140 Кодексу).

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків до повного її погашення з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу).

1. Щодо визначення процентів для розрахунку коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу

Обмеження на врахування процентів для цілей оподаткування податком на прибуток згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу стосується процентів платника за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами. Проценти на користь непов'язаних осіб та пов'язаних осіб - резидентів не підлягають коригуванню відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу.

2. Щодо розрахунку обмеження для цілей застосування пп. 140.2 ст. 140 Кодексу

У разі якщо у звітному періоді при розрахунку суми перевищення відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від'ємне значення за рахунок від'ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат збільшується на всю суму нарахованих у такому періоді відсотків за борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами. При цьому у зазначеному звітному періоді не враховуються у зменшення фінансового результату до оподаткування проценти, які перевищують суму обмеження, визначену п. 140.2 ст. 140 Кодексу, у минулих звітних періодах.

3. Щодо порядку застосування положень п. 140.3 ст. 140 Кодексу

Платники податку, які відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу збільшили фінансовий результат до оподаткування на суму процентів, мають право у наступних звітних податкових періодах зменшити фінансовий результат до оподаткування на таку суму, зменшену щорічно на 5 відсотків від цієї суми до повного її погашення. Зменшення має здійснюватись з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу.

4. Щодо врахування щорічного 5-відсоткового обмеження для списання відсотків у наступних звітних періодах

Проценти, нараховані на користь пов'язаних осіб - нерезидентів, що перевищували обмеження встановлені п. 140.2 ст. 140 Кодексу, можуть бути враховані у зменшення фінансового результату майбутніх звітних податкових періодів. Для цього сума таких процентів щорічно зменшується на 5 відсотків.

При цьому зазначена сума процентів, а також сума процентів нарахованих на користь пов'язаних осіб - нерезидентів, наприклад, у 2016 році не повинна перевищувати обмеження встановлені п. 140.2 Кодексу, а саме суму, яка складає 50 відсотків суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду (у наведеному прикладі - 2016 рік).

Якщо проценти, нараховані на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у звітному році, збільшені на суму неврахованих процентів станом на початок такого року та зменшених на 5 відсотків, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 Кодексу, то сума таких не списаних процентів станом на початок року, зменшена на 5 відсотків, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування у податковій декларації з податку на прибуток підприємств такого звітного року.

Щодо залишку сум процентів минулих періодів у розмірі 5 відсотків, то платник податку не має права в подальшому враховувати такий залишок в майбутніх звітних періодах.


Нравится? Лайкни!Категория: Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения | Добавил: yurist-online (01.08.2016)
Просмотров: 904
Всего комментариев: 0
avatar