Главная » Статьи » Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения

Лист ДФС щодо можливості формування податкового кредиту з ПДВ та отримання бюджетного відшкодування благодійною організацією


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.04.2016 р. N 9397/6/99-99-15-03-02-15

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України розглянула звернення суб'єкта господарювання щодо можливості формування податкового кредиту з ПДВ та отримання бюджетного відшкодування податку у разі здійснення благодійною організацією операції із ввезення на митну територію України лікарських засобів і подальшої їх передачі на митній території України як гуманітарної допомоги на безоплатній основі та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Згідно з інформаційними базами даних ДФС, суб'єкт господарювання не зареєстрований як платник ПДВ.

Враховуючи положення статей 198, 200 та 201 розділу V ПКУ, обов'язок щодо включення сум податку, сплачених/нарахованих у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг до складу податкового кредиту, а також право на отримання сум податку, що підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України, виникає виключно у зареєстрованих платників ПДВ.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 розділу V ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за N 1456/26233.

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов'язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I та пункті 180.1 статті 180 розділу V ПКУ. Зокрема, такою особою є постійне представництво.

Статтями 181 та 182 розділу V ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

При цьому згідно з пунктом 181.2 статті 181 розділу V ПКУ, якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V ПКУ під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Згідно з пунктами 183.1 та 183.2 статті 183 розділу V ПКУ для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ (далі - Заява).

При цьому звертаємо увагу, що будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ у випадках та в порядку, передбачених статтею 183 розділу V ПКУ, не подала до контролюючого органу Заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату податку на додану вартість на рівні зареєстрованого платника податку на додану вартість без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку (пункт 183.10 статті 183 розділу V ПКУ).

Враховуючи викладене, якщо благодійна організація здійснює операції з постачання товарів (у тому числі лікарських засобів) на митній території України, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн. гривень, то така благодійна організація згідно з вимогами ПКУ повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Заяву і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому порядку.

Також благодійна організація має право зареєструватись як платник ПДВ за своїм добровільним рішенням, шляхом подання до контролюючого органу Заяви не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така благодійна організація вважатиметься платником ПДВ.

Водночас повідомляємо, що відповідно до пункту 197.11 статті 197 розділу V ПКУ на операції із ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України від 22 жовтня 1999 року N 1192-XIV "Про гуманітарну допомогу", поширюється режим звільнення від оподаткування ПДВ.

 

Голова
Р. М. Насіров


Нравится? Лайкни!Категория: Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения | Добавил: yurist-online (19.05.2016)
Просмотров: 779
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar