Главная » Статьи » Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения

Лист ДФС щодо порядку розгляду заперечень платника податків на акт перевірки, нормативно-правових актів, якими керуються посадові особи


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.04.2016 р. N 9296/6/99-99-14-03-03-15

Про надання податкової консультації

Державна фіскальна служба України (далі - ДФС) розглянула лист [...] від [...] стосовно надання податкової консультації щодо порядку розгляду заперечень платника податків на акт перевірки, нормативно-правових актів України, якими керуються посадові особи ДФС при розгляді заперечень, а також участі такого платника податків у засіданнях постійних комісій із розгляду спірних питань при відповідних контролюючих органах [...] та повідомляє таке.

Порядок розгляду заперечень платника податків на акт перевірки визначено у Податковому кодексі України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) та Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків-юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 N 727 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за N 1300/27745 (далі - Порядок).

Пунктом 86.7 статті 86 Кодексу передбачено, що у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) документальної перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ст. 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях.

У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочі дні до дня їх розгляду.

Участь керівника відповідного контролюючого органу (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов'язковою. Такі заперечення є невід'ємною частиною акта (довідки) перевірки.

Разом з тим, у разі виникнення спірних питань та надання заперечень щодо встановлених порушень під час здійснення перевірки, такі питання та заперечення можуть бути винесені на розгляд передбачених абзацом другим пункту 1 розділу V Порядку постійних комісій при відповідних контролюючих органах.

Водночас зазначаємо, що створення постійних комісій із розгляду спірних питань спрямовано на вирішення внутрішніх організаційних питань контролюючого органу щодо всебічного та якісного вивчення спірних питань та оперативного прийняття рішення з боку керівництва контролюючого органу з їх урегулювання. Нормами Порядку не передбачено обов'язку контролюючого органу додатково залучати платника податку до участі і у роботі постійних комісій при відповідних контролюючих органах.

За результатами розгляду заперечень складається висновок, у якому зазначаються наведені в акті (довідці) документальної перевірки висновки, факти та дані, щодо яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції контролюючого органу стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підбиваються підсумки щодо обґрунтованості заперечень.

На підставі висновку складається обґрунтована письмова відповідь щодо результатів розгляду заперечень, яка підписується керівником (заступником керівника) або особою, яка виконує його обов'язки, та надсилається платнику податків у порядку, встановленому абзацом другим пункту 6 розділу V Порядку.

Зазначений висновок є складовою частиною (додатком) матеріалів документальної перевірки, залишається в контролюючому органі та враховується керівником контролюючого органу (заступником керівника) або особою, яка виконує його обов'язки, при їх розгляді і прийнятті податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до четвертого абзацу пункту 86.7 статті 86 Кодексу рішення про визначення грошових зобов'язань приймається керівником контролюючого органу (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.

 

Голова
Р. М. Насіров


Нравится? Лайкни!Категория: Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения | Добавил: yurist-online (11.05.2016)
Просмотров: 889
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar