Главная » Статьи » Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения

Лист ДФС щодо порядку заповнення граф Звіту про контрольовані операції у випадку надання (отримання) кредиту


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС "ЗІР"

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Питання:

Який порядок заповнення граф Звіту про контрольовані операції у випадку надання (отримання) кредиту?

Відповідь:

Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо.

Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Враховуючи те, що умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об'єкт оподаткування податком на прибуток, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції враховується не сума наданих (отриманих) кредитів, а сума нарахованих процентів за такими операціями.

Форму Звіту про контрольовані операції (далі - Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 N 8 (далі - Порядок).

Порядком передбачені загальні вимоги до складання Звіту. Водночас для цілей застосування положень ст. 39 ПКУ для відображення кредитних операцій при заповненні граф Звіту необхідно врахувати наступне:

При заповненні основної частини Звіту "Загальні відомості про контрольовані операції" у графі 4 "Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом" зазначається загальна сума процентів за кредитом, нарахованих протягом звітного року.

При заповненні розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту зазначається наступна інформація:

у графі 4 "Опис предмета операції" - зазначається опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати, тобто кредит;

у графі 16 "Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті договору/контракту)" - зазначається відсоткова ставка фінансової послуги із надання/отримання кредиту в річному обчисленні;

у графі 17 "Кількість" - зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих від фінансової послуги із надання/отримання кредиту у валюті контракту;

у графі 18 "Одиниця виміру" - код "2009";

у графі 20 "Загальна вартість операції (без вирахування непрямих податків) (грн.)" - зазначається загальна вартість фінансової послуги із надання/отримання кредиту (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою фінансова послуга із надання/отримання кредиту відображена в бухгалтерському обліку платника податку.

 

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України


Нравится? Лайкни!Категория: Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения | Добавил: advokat (07.06.2016)
Просмотров: 781
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar