Главная » Статьи » Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения

Лист ДФС щодо відображення у складі доходу суми отриманої після 01.01.2015 року та не поверненої до кінця звітного періоду поворотної


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 26.02.2016 р. N 4419/10/26-15-11-02-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист [...] щодо відображення у складі доходу суми отриманої після 01.01.2015 року та не поверненої до кінця звітного періоду поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс), поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 розд. III Кодексу починаючи з 01.01.2015 об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Розділом III Кодексу не передбачено особливостей оподаткування поворотної фінансової допомоги та не передбачено нарахування умовних процентів на суму не повернутої до кінця звітного періоду безвідсоткової фінансової допомоги, строк повернення якої по договору ще не настав.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доходи", затверджений наказом Мінфіну України від 29.11.99 N 290 (зі змінами та доповненнями) (далі - П(С)БО 15).

Відповідно до п. 5 розд. "Визнання та класифікація доходу" П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Відповідно до п. 5 П(С)БО 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 (далі - П(С)БО 16), витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати погашення одержаних позик (п. 9.3 П(С)БО 16).

Враховуючи зазначене, оскільки фінансова допомога не збільшує активи і не зменшує зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), така допомога не залежно від кого вона отримана, дати її отримання, та терміну повернення не збільшує доходи платника та не відображається у податковому обліку при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток після 01.01.2015 року.

Разом з тим слід зазначити, що оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Заступник начальника
Е. М. Пруднікова


Нравится? Лайкни!Категория: Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения | Добавил: yurist-online (13.03.2016)
Просмотров: 646
Всего комментариев: 0
avatar