Главная » Статьи » Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения

Лист НБУ щодо можливості ФОП перерахування валюти з поточного рахунку на особистий


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.09.2016 р. N 57-0002/76798

Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку
Банкам України,
Незалежній асоціації банків України,
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

У зв'язку із запитами від банків щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів Національного банку України операції переказу коштів в іноземній валюті з поточного рахунку фізичної особи - підприємця резидента на поточний рахунок, відкритий цією фізичною особою для власних потреб, Національний банк України повідомляє щодо порушеного питання.

Главами 4 та 5 розділу II Цивільного кодексу України (далі - Цивільний кодекс) визначені поняття "фізичної особи" як людини - учасника цивільних відносин, і "фізичної особи - підприємця" як фізичної особи, яка має право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Статтею 51 Цивільного кодексу встановлено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Законодавством України, яке встановлює загальні вимоги щодо здійснення підприємницької діяльності, є зокрема, Господарський кодекс України, Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та нормативно-правові акти Національного банку України, які регламентують порядок здійснення валютних операцій та якими запроваджені антикризові заходи щодо врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України тощо.

Режим функціонування поточних рахунків суб'єктів господарювання регулюється главою 5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 1 (далі - Інструкція).

____________
1 затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492.

Пунктом 5.6 глави 5 Інструкції встановлений режим функціонування поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб - підприємців резидентів аналогічний режиму поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 2 за рахунками суб'єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

____________
2 затвердженою постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280.

Отже, банки для здійснення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями відкривають їм, зокрема, поточні рахунки на балансових рахунках 2600, 2605, як для юридичних осіб.

Такі вимоги запроваджені Національним банком України на підставі статей 6, 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", а також, зокрема, виходячи з повноважень, що випливають зі статті 7 та розділу 2 Господарського кодексу України щодо реалізації державою економічної політики (одним із основних напрямків якої є валютна політика, спрямована на встановлення і підтримання паритетного курсу національної валюти щодо іноземних валют, стимулювання зростання державних валютних резервів та їх ефективне використання).

Національний банк України керується також статтею 99 Конституції України та статтею 3 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", якими встановлено, що грошовою одиницею України є гривня, і гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів.

Проведення операцій в іноземній валюті суб'єктами господарювання здійснюється згідно з режимом рахунку, встановленим пунктами 5.3 - 5.4 глави 5 Інструкції, та передбачає перерахування на власний поточний рахунок / з власного поточного рахунку.

Таким чином, під час проведення операцій з перерахування суб'єктами господарювання коштів в іноземній валюті з одного власного рахунку на інший, таке перерахування, керуючись вимогами вище зазначених нормативно-правових актів, фізичні особи - підприємці резиденти здійснюють з рахунку в іноземній валюті, відкритого для проведення підприємницької діяльності, на інший власний рахунок, відкритий також для здійснення підприємницької діяльності, тобто згідно з режимом рахунку юридичної особи.

За поточними рахунками, що відкриваються банками суб'єктам господарювання в національній валюті, згідно з пунктом 5.1 глави 5 Інструкції здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Враховуючи викладене, вважаємо, що у разі наявності на рахунку фізичної особи - підприємця резидента коштів в іноземній валюті, така особа може здійснити їх продаж за гривні та після сплати податків і зборів здійснити перерахування коштів доходу в гривнях на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб.

 

Заступник Голови
Національного банку України
Я. В. Смолій


Нравится? Лайкни!Категория: Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения | Добавил: advokat (20.09.2016)
Просмотров: 1049
Всего комментариев: 0
avatar