Главная » Статьи » Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения

Щодо порядку та підстав запровадження багатозмінного режиму роботи, надання відпусток за роботу у вечірню і нічну зміни та доплат за роботу


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.04.2016 р. N 493/13/84-16

Щодо порядку та підстав запровадження багатозмінного режиму роботи, надання відпусток за роботу у вечірню і нічну зміни та доплат за роботу у вечірній час

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо порядку та підстав запровадження багатозмінного режиму роботи, надання відпусток за роботу у вечірню і нічну зміни та доплат за роботу у вечірній час при багатозмінному режимі роботи, який надійшов від народного депутата України <...>, і повідомляє.

Чинним законодавством України не визначено поняття "багатозмінний режим роботи". Багатозмінний режим роботи передбачений постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС від 12.02.87 р. N 194 "О переходе объединений, предприятий и организаций промышленности и других отраслей народного хозяйства на многосменный режим работы с целью повышения эффективности производства" та роз'ясненням Держкомпраці СРСР від 17.03.89 р. N 6/6-140 щодо застосування положень, передбачених цією постановою.

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 12.09.91 р. N 1545 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

Відповідно до статей 57, 58 Кодексу законів про працю України час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства. Графіки змінності, які застосовуються на практиці, передбачають прямий порядок чергування працівників по змінам (після першої зміни працівник переходить у другу, а потім - у третю) або в зворотному порядку.

Під змінною роботою розуміється метод організації праці у дві, три або чотири зміни, який може бути безперервним або з перервами, при якому працівники послідовно змінюють один одного на одних і тих же робочих місцях відповідно до графіка змінності (роботи), що вводиться у випадках, коли тривалість виробничого процесу перевищує допустиму тривалість щоденної роботи, а також з метою більш ефективного використання устаткування, збільшення обсягів продукції, що випускається, або послуг, що надаються.

Відповідно до зазначеного можна зробити висновок, що багатозмінний режим роботи - це такий режим, коли на підприємстві, в установі, організації робота протягом доби виконується у дві і більше змін, тривалість кожної з них не повинна бути меншою за встановлену законодавством тривалість робочого дня.

Статтею 14 Закону України "Про оплату праці" (далі - Закон) визначено, що договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі системи угод, що укладаються на національному (генеральна угода), галузевому (галузева (міжгалузева) угода), територіальному (територіальна угода) та локальному (колективний договір) рівнях відповідно до законів.

Підприємства згідно зі статтею 15 Закону самостійно встановлюють в колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки встановлено доплату в розмірі 20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи у вечірній час з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи).

Для підприємств, які знаходяться у сфері дії генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, встановлення цієї доплати у розмірі не нижчому, ніж визначено угодами в колективному договорі, є обов'язковим.

Види відпусток та порядок їх надання регламентовані Законом України "Про відпустки", Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Надання відпусток за роботу у вечірню і нічну зміни чинним законодавством не передбачено.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу
А. Литвин


Нравится? Лайкни!Категория: Листи та роз’яснення / Письма и разъяснения | Добавил: yurist-online (22.09.2016)
Просмотров: 975
Всего комментариев: 0
avatar