Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №1146 від 01.11.2016. Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попереднього і періодичних медичних оглядів (диспансеризації)


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

01.11.2016
м. Київ
N 1146

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2016 р. за N 1543/29673

Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попереднього і періодичних медичних оглядів (диспансеризації) у закладах охорони здоров'я МВС

На виконання підпункту 5 пункту 7 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Національну поліцію", підпункту 52 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, та з метою приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів МВС

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення обов'язкових попереднього і періодичних медичних оглядів (диспансеризації) у закладах охорони здоров'я МВС, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про організацію проведення попередніх та періодичних медичних оглядів та диспансеризації в лікувально-профілактичних закладах МВС України, затверджену наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 598/9197.

3. Управлінню охорони здоров'я та реабілітації МВС (Коробка В. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
А. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова СПО
об'єднань профспілок
Г. В. Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
О. Мірошниченко
Голова об'єднаного комітету
профспілки МВС України
Л. А. Кирилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
01 листопада 2016 року N 1146

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2016 р. за N 1543/29673


Порядок
проведення обов'язкових попереднього і періодичних медичних оглядів (диспансеризації) у закладах охорони здоров'я МВС


I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організацію в закладах охорони здоров'я МВС обов'язкових попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов'язковому медичному огляді осіб віком до 21 року, військовослужбовців Національної гвардії України (далі - НГУ) (далі - особи, які підлягають попередньому і періодичним медичним оглядам).

2. Терміни, які вживаються у цьому Порядку, визначені в Законах України "Про охорону праці" та "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

3. Попередні і періодичні медичні огляди осіб, які підлягають зазначеним видам медичних оглядів, проводяться в закладах охорони здоров'я МВС, що мають ліцензію на медичну практику за відповідними спеціальностями та пройшли акредитацію.

4. Попередній і періодичні медичні огляди проводяться відповідно до статей 14, 17 Закону України "Про охорону праці", статей 10, 31 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", статей 5, 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", постанов Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (далі - постанова Кабінету Міністрів України N 1238), від 27 вересня 2000 року N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих" (далі - постанова Кабінету Міністрів України N 1465) та від 23 травня 2001 року N 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" (далі - постанова Кабінету Міністрів України N 559).

5. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають попередньому і періодичним медичним оглядам, періодичність цих оглядів, фах лікарів, що беруть участь в огляді, лабораторні, функціональні та інші дослідження, періодичність їх проведення визначаються постановою Кабінету Міністрів України N 559, наказами Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927 (далі - наказ МОЗ N 280), від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (далі - наказ МОЗ N 246), та від 17 травня 2008 року N 254 "Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 року за N 524/15215 (далі - наказ МОЗ N 254).

II. Організація проведення попереднього і періодичних медичних оглядів

1. У закладах охорони здоров'я МВС створюється комісія з проведення попереднього і періодичних медичних оглядів (далі - медична комісія). Склад цієї комісії та порядок її роботи визначено наказом МОЗ N 246.

2. Контроль за організацією проведення попереднього і періодичних медичних оглядів покладається на підрозділи закладів охорони здоров'я МВС, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд у МВС.

3. Керівники підрозділів апарату МВС, закладів та установ МВС, центрального органу управління поліцією та територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, головного органу військового управління, об'єднання, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань НГУ (далі - роботодавець), направляють для проходження попереднього медичного огляду до закладів охорони здоров'я МВС за місцем дислокації громадян України, які претендують на роботу за переліком професій, виробництв та організацій, визначених нормативно-правовими актами, вказаними у пункті 5 розділу I цього Порядку, з направленням за формою, зазначеною у додатку 3 до пункту 2.4 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ N 246 (далі - Порядок медичних оглядів).

4. Для вирішення питання придатності до роботи конкретної особи при попередньому медичному огляді фахівці закладів охорони здоров'я МВС керуються Переліком протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 за N 641/6929, медичними протипоказаннями, зазначеними у додатку 6 до пункту 2.15 та медичними протипоказаннями у доповнення до загальних медичних протипоказань додатка 5 до пункту 2.6 Порядку медичних оглядів.

5. Для проведення попереднього медичного огляду громадяни України надають до медичної комісії закладу охорони здоров'я МВС документи, зазначені в пункті 2.10 розділу II Порядку медичних оглядів.

6. Громадяни України, які приймаються на роботу за посадами, щодо яких є обов'язковими первинний і періодичні профілактичні наркологічні огляди та попередній і періодичні психіатричні огляди, повинні надати медичній комісії закладу охорони здоров'я МВС:

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма N 140/о), зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України N 1238, отриманий у наркологічному закладі за місцем проживання;

медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою N 122-2/о (додаток 3 до пункту 13 Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року N 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382 (далі - наказ МОЗ N 12)), відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України N 1465, отриману у психіатричному закладі за місцем проживання.

7. Попередній медичний огляд осіб, щодо яких розглядається питання про надання допуску до державної таємниці, проводиться в закладах охорони здоров'я МВС відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та наказу Міністерства охорони здоров'я України, Служби безпеки України від 13 травня 2002 року N 174/136 "Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за N 458/6746.

8. Періодичні медичні огляди проводяться за місцем прикріплення працівників на медичне обслуговування.

Витрати закладів охорони здоров'я МВС, пов'язані з проведенням періодичних медичних оглядів працівників МВС, працівників органів поліції, військовослужбовців НГУ, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу охорони здоров'я МВС.

9. Для проходження періодичних медичних оглядів на наступний рік роботодавець до 01 грудня кожного року узгоджує з підрозділом (центром) державного санітарно-епідеміологічного нагляду закладу охорони здоров'я МВС за участю представника первинної профспілкової організації категорії працівників, які підлягають таким оглядам, за формою Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, згідно з додатком 1 до пункту 2.2 Порядку медичних оглядів (далі - Акт).

10. На підставі Акта роботодавець протягом місяця складає у чотирьох примірниках поіменні списки працівників за формою, зазначеною у додатку 2 до пункту 2.3 Порядку медичних оглядів, узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній станції закладу охорони здоров'я МВС.

Один примірник списку залишається у відповідальної за організацію медичного огляду посадової особи, другий - надсилається до амбулаторно-поліклінічного підрозділу МВС, третій - до підрозділу (центру) державного санітарно-епідеміологічного нагляду закладу охорони здоров'я МВС, четвертий - до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

11. Залежно від характеру несприятливих промислових факторів і впливу шкідливих речовин обсяг обстеження осіб, які працюють з ними, доповнюється відповідними спеціальними методами досліджень відповідно до Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників, визначеного додатком 4 до пункту 2.6 Порядку медичних оглядів, при погодженні з підрозділом (центром) державного санітарно-епідеміологічного нагляду закладу охорони здоров'я МВС.

За потреби до проведення попереднього і періодичного медичних оглядів громадян України та працівників залучаються лікарі інших спеціальностей.

12. Перед початком періодичного медичного огляду закладом охорони здоров'я МВС складаються план і графік його проведення.

Організація проведення періодичного медичного огляду здійснюється керівником закладу охорони здоров'я МВС.

13. Роботодавець є відповідальним за організацію своєчасного прибуття підлеглих на періодичний медичний огляд.

14. Періодичний медичний огляд в закладах охорони здоров'я МВС державних службовців проводиться щороку.

Фах лікарів, що беруть участь у такому огляді, лабораторні, функціональні, інші дослідження та періодичність їх проведення визначаються наказом Міністерства охорони здоров'я України, Головного управління Державної служби України, Державного управління справами від 18 лютого 2003 року N 75/24/1 "Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 березня 2003 року за N 184/7505.

15. Періодичні медичні огляди військовослужбовців НГУ проводяться фахівцями медичної служби військових частин НГУ, фахівцями закладів охорони здоров'я МВС щороку.

За потреби до проведення періодичного медичного огляду військовослужбовців НГУ залучаються лікарі інших спеціальностей закладів охорони здоров'я МВС за направленням лікарів медичної служби військових частин НГУ.

Для періодичного медичного огляду військовослужбовців військових частин НГУ, які дислоковані у місцевостях, де відсутні заклади охорони здоров'я МВС, можуть використовуватися можливості закладів охорони здоров'я іншого підпорядкування в установленому законодавством порядку.

16. Періодичні медичні огляди військовослужбовців НГУ проводяться відповідно до вимог наказів МОЗ NN 246, 254 та цього Порядку.

Обов'язкові періодичні профілактичні наркологічні огляди та періодичні психіатричні огляди військовослужбовців НГУ проводяться лікарями-психіатрами центрів психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору закладів охорони здоров'я МВС, старшими лікарями-психіатрами оперативно-територіальних об'єднань, з'єднань, військових частин, навчальних закладів НГУ та регламентуються Законом України "Про психіатричну допомогу", постановами Кабінету Міністрів України NN 1238, 1465, наказом МОЗ N 12, з обов'язковим психологічним обстеженням.

Обов'язкові попередні та періодичні психіатричні огляди військовослужбовців строкової служби НГУ проводяться лікарями-психіатрами оперативно-територіальних об'єднань, з'єднань, військових частин, навчальних закладів НГУ.

У разі якщо стан психічного здоров'я військовослужбовця НГУ погіршується після проведеного огляду і може становити небезпеку для нього або оточуючих, командир (керівник) зобов'язаний відсторонити такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків та направити його на позачерговий психіатричний огляд з наданням відповідної інформації (службової характеристики, медичної характеристики).

Відповідальною особою за своєчасне проходження обов'язкових попередніх, періодичних, а за потреби - позачергових психіатричних оглядів військовослужбовців НГУ є командир військової частини (керівник закладу, установи).

17. Періодичні медичні огляди осіб, які зараховані на навчання за державним замовленням до вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання, що належить до сфери управління МВС (далі - особи, які зараховані на навчання), проводяться фахівцями медичних підрозділів відповідного навчального закладу. За потреби до проведення періодичного медичного огляду цих осіб залучаються лікарі інших спеціальностей закладів охорони здоров'я МВС за направленням лікарів відповідного навчального закладу.

18. Медичні огляди у закладах охорони здоров'я МВС осіб, які працюють на посадах водіїв службових транспортних засобів, періодичність та порядок їх проведення визначаються Законом України "Про дорожній рух", пунктом 2 Порядку проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 1238, постановою Кабінету Міністрів України N 1465, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 листопада 1997 року N 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за N 586/2390, наказом МОЗ N 12, наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року N 65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за N 308/22840.

19. Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, надають до медичної комісії висновок психофізіологічної експертизи.

20. Окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводилися під час перебування в стаціонарі або під час звернення в заклад охорони здоров'я МВС працівника за медичною допомогою, при проходженні військово-лікарської комісії, при оформленні направлення на навчання, санаторно-курортних карт, медичних довідок у будинки відпочинку, пов'язаних зі спортивно-масовими заходами, при обстеженні осіб, які перехворіли на інфекційні захворювання або контактували з такими, що перехворіли, при проходженні реабілітаційного і санаторно-курортного лікування можуть ураховуватися при проведенні періодичного медичного огляду, але не більше ніж за 3 місяці до проведення такого медогляду.

21. Періодичні медичні огляди осіб, які в поточному році оформлялися на роботу, обмежуються попереднім медичним оглядом при вступі на роботу.

22. Кожен лікар, який бере участь в обстеженні особи, що підлягає попередньому і періодичним медичним оглядам, дає висновок щодо стану здоров'я такої особи, підтверджує його особистим підписом та печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності особи до виконання професійних обов'язків та в разі необхідності визначає лікувально-оздоровчі заходи.

23. Результати попереднього і періодичних медичних оглядів працівника і висновок медичної комісії закладу охорони здоров'я МВС про стан здоров'я заносяться до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду (далі - Картка працівника), за формою, зазначеною у додатку 7 до пункту 2.16 Порядку медичних оглядів, і до медичної карти амбулаторного хворого (форма N 025/о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - наказ МОЗ N 110).

24. Картка працівника містить конфіденційну інформацію, зберігається у закладі охорони здоров'я МВС, що проводить медичний огляд протягом трудової діяльності працівника. У разі зміни місця роботи Картка працівника видається працівнику під підпис для пред'явлення на новому місці роботи.

Під час проведення медичних оглядів за зверненням Картка працівника надається медичній комісії закладу охорони здоров'я МВС.

На підставі Картки працівника медичною комісією закладу охорони здоров'я МВС видається працівнику медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, наведеною у додатку 8 до пункту 2.16 Порядку медичних оглядів.

25. За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) медична комісія закладу охорони здоров'я МВС оформляє заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, форма якого визначена у додатку 9 до пункту 2.17 Порядку медичних оглядів (далі - Заключний акт).

Заключний акт складається у п'яти примірниках - один примірник залишається в амбулаторно-поліклінічному підрозділі закладу охорони здоров'я МВС, що проводив медичний огляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, підрозділу (центру) державного санітарно-епідеміологічного нагляду закладу охорони здоров'я МВС та робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України при погодженні з підрозділом (центром) державного санітарно-епідеміологічного нагляду закладу охорони здоров'я МВС.

Строк зберігання Заключного акта - 5 років.

26. Якщо при проведенні періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності у працівника професійного захворювання (отруєння), заклад охорони здоров'я МВС ініціює складання підрозділом (центром) державного санітарно-епідеміологічного нагляду санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника відповідно до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 грудня 2004 року N 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2005 року за N 260/10540, а також надсилає його в установленому порядку до профпатолога міста (району, області), який направляє таку особу у спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, що уповноважені встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

Медична комісія закладу охорони здоров'я МВС має повноваження направити працівника з підозрою на захворювання на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи у спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади.

27. За направленням роботодавця в закладі охорони здоров'я МВС проводиться позачерговий медичний огляд на прохання військовослужбовця НГУ або працівника, який підлягає періодичним медичним оглядам, якщо така особа вважає, що погіршення стану її здоров'я пов'язано з виконанням нею професійних обов'язків або перешкоджає подальшому проходженню служби.

28. Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" в закладах охорони здоров'я МВС за договорами проводяться попередній і періодичні медичні огляди громадян України та працівників суб'єктів господарювання, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, працівників суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління МВС, Національної поліції, які утримуються за рахунок коштів від надання послуг з охорони, які здійснюються на договірних засадах, та інших джерел, не заборонених законом, військовослужбовців та працівників військових частин НГУ, які здійснюють охорону атомних електростанцій, працівників інших суб'єктів господарювання.

Договори із суб'єктами господарювання, закладом охорони здоров'я МВС укладаються на один рік.

29. Громадяни України відшкодовують закладам охорони здоров'я МВС вартість бланка особистої медичної книжки за формою первинної облікової документації N 1-ОМК, затвердженою наказом МОЗ N 280, при проходженні попереднього медичного огляду до прийняття на роботу та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв'язку із втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання чи можуть придбати зазначений бланк за власні кошти.

III. Диспансерний облік

1. Диспансерний облік є комплексом заходів із формування, збереження та укріплення здоров'я осіб, які мають право на медичне обслуговування відповідно до законодавства та нормативно-правових актів МВС.

Диспансерний облік в закладах охорони здоров'я МВС проводиться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 серпня 2010 року N 728 "Про диспансеризацію населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1396/18691, з метою активного спостереження за фізичним станом, збереження здоров'я працівників, вивчення та поліпшення умов праці і побуту, а також запобігання захворюванням шляхом проведення відповідних лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і соціальних заходів.

2. Диспансерний облік осіб, хворих на туберкульоз, шкірно-венеричні, психічні, онкологічні та інші захворювання, може проводитись у відповідних спеціалізованих закладах охорони здоров'я на загальних засадах.

3. Диспансерний облік працівників закладів та установ, що належать до сфери управління МВС, та територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, які мають хронічні захворювання, що потребують динамічного нагляду, та проживають у районах, де відсутні заклади охорони здоров'я МВС, здійснюється закладами охорони здоров'я за місцем проживання.

4. Диспансерний облік у закладах охорони здоров'я МВС ветеранів війни проводиться лікарем-терапевтом відповідно до вимог законодавства України.

За потреби лікар-терапевт залучає до проведення диспансеризації ветеранів війни лікарів інших спеціальностей.

5. Диспансерний облік у закладах охорони здоров'я МВС осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться лікарем-терапевтом щороку відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

До клініко-діагностичних досліджень входять: розгорнутий аналіз крові (підрахунок кількості гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, ретикулоцитів, лейкоцитарної формули); коагулограма; тимолова проба, визначення активності аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, рівня загального холестерину, бета-ліпопротеїдів, прямого білірубіну навіть при нормальних показниках загального; білок і білкові фракції; ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та щитоподібної залози.

Особам, які перехворіли на гостру променеву хворобу, вказані дослідження проводяться один раз на півроку.

Групу здоров'я та коди діагнозів захворювань зазначають у кодувальному талоні про стан здоров'я, який заноситься до бази даних відомчого реєстру МВС, що є складовою частиною Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6. Диспансерний облік осіб, які зараховані на навчання за державним замовленням до вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських та військовослужбовців НГУ, проводиться лікарем-терапевтом відповідного навчального закладу. За потреби лікар-терапевт направляє цих осіб до закладу охорони здоров'я МВС для поглибленого обстеження та консультування лікарями інших спеціальностей.

7. При формах захворювань, де обстеження рекомендується проводити один раз на рік, воно здійснюється під час періодичних медичних оглядів.

8. Документація диспансерного обліку в закладах охорони здоров'я МВС:

1) індивідуальні плани лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів щодо кожної особи, взятої на диспансерний облік, у яких з метою збереження здоров'я і працездатності рекомендовано: лікування у поліклініці, стаціонарі, реабілітаційному, санаторно-курортному закладі; короткочасне звільнення від роботи і фізичної підготовки; дієтичне харчування;

2) контрольна карта диспансерного нагляду (форма N 030/о), форма якої затверджена наказом МОЗ N 110, на кожного хворого, взятого на диспансерний облік, яка є оперативним документом для здійснення контролю за виконанням розпоряджень лікаря, через що вона містить тільки необхідні для цього дані. Контрольні карти диспансерного нагляду маркуються відповідно до нозологічних форм і зберігаються в ящику-картотеці в лікаря відповідної спеціальності залежно від дати відвідування, призначеної лікарем;

3) медична карта амбулаторного хворого (форма N 025/о), до якої вносяться дані первинного і періодичних медичних оглядів, зміни, які відбулися в стані здоров'я, умови праці, побуту. Епікризи складаються не менше ніж за повний календарний рік нагляду, але не рідше одного разу на рік, із зазначенням розгорнутого діагнозу, планів лікувально-оздоровчих заходів, частоти і строків повторних обстежень протягом року;

4) у разі якщо один і той самий хворий перебуває на диспансерному обліку одночасно в декількох лікарів різних спеціальностей і контрольну карту диспансерного нагляду за конкретним захворюванням веде кожний спеціаліст, усі дані про проведення диспансерного обліку хворого мають бути зосереджені в дільничного лікаря-терапевта і внесені в медичну карту амбулаторного хворого;

5) якщо у хворого виявляється декілька захворювань, що потребують диспансерного обліку в одного й того самого лікаря, заповнюється одна контрольна карта диспансерного нагляду, у яку заносяться основний і супутні діагнози та строки відвідування лікаря.

IV. Аналіз результатів періодичних медичних оглядів, диспансерного обліку, їх ефективності та підбиття підсумків диспансеризації

1. Аналіз здійснюється за двома напрямами:

оцінка якості і результативності організаційних заходів;

оцінка ефективності проведення комплексу лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів серед осіб, які перебувають на диспансерному обліку.

2. Для оцінки якості й результативності організаційних заходів періодичних медичних оглядів та диспансерного обліку обчислюються і аналізуються такі показники:

повнота (відсоток) охоплення періодичними медичними оглядами;

відсоток виявлення захворювань під час періодичних медичних оглядів;

своєчасність виявлення захворювань на різних стадіях;

своєчасність узяття на диспансерний облік осіб, які цього потребують;

додержання строків огляду осіб, узятих на диспансерний облік;

повнота, своєчасність і якість проведення призначених лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів.

3. Для оцінки ефективності диспансерного обліку аналізуються показники за окремими клінічними нозологічними формами захворювань: частота загострень захворювання; захворюваність з тимчасовою втратою працездатності (випадки і дні за окремим захворюванням); переведення з однієї групи диспансерного обліку в іншу (одужання, поліпшення чи погіршення стану здоров'я, ускладнення захворювання); первинна інвалідність (за захворюванням, яке є причиною взяття на диспансерний облік); смертність.

4. Особи, зняті з обліку у зв'язку з переведенням на іншу роботу, виходом на пенсію, виносяться в окрему графу, цей показник виключається з аналізу.

5. Про результати й ефективність періодичних медичних оглядів та диспансерного обліку і їх динаміку лікарі амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу охорони здоров'я МВС звітують прямому керівництву щомісяця.

Щокварталу ця інформація доповідається керівникові лікарні (з поліклінікою).

Після закінчення календарного року керівника лікарні (з поліклінікою) разом з керівником підрозділу (центру) державного санітарно-епідеміологічного нагляду заслуховує керівник закладу охорони здоров'я МВС.

6. Питання результатів періодичних медичних оглядів та диспансерного обліку протягом поточного року, їх ефективності один раз на рік включається до порядку денного засідань Медичної ради закладу охорони здоров'я.

 

Начальник Управління
охорони здоров'я та
реабілітації МВС
В. І. Коробка


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (24.12.2016)
Просмотров: 1591
Всего комментариев: 0
avatar