Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №119 від 15.02.2017. Про затвердження Порядку організації роботи із депутатськими запитами та депутатськими зверненнями народних депутатів


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2017  № 119

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 березня 2017 р. 
за № 343/30211

Про затвердження Порядку організації роботи із депутатськими запитами та депутатськими зверненнями народних депутатів України в Національній поліції України

Відповідно до Законів України «Про статус народного депутата України», «Про Національну поліцію», «Про звернення громадян», Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, та з метою вдосконалення роботи із депутатськими запитами та депутатськими зверненнями народних депутатів України в Національній поліції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації роботи із депутатськими запитами та депутатськими зверненнями народних депутатів України в Національній поліції України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
внутрішніх справ України 
15.02.2017  № 119

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 березня 2017 р. 
за № 343/30211

ПОРЯДОК 
організації роботи із депутатськими запитами та депутатськими зверненнями народних депутатів України в Національній поліції України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює єдині вимоги до порядку прийому, реєстрації та розгляду депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України, відправлення відповідей на них, а також здійснення контролю за їх виконанням у центральному органі управління поліцією, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції України, їх відокремлених підрозділах, територіальних органах поліції та їх відокремлених підрозділах, підприємствах, закладах та установах, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - органи та підрозділи поліції).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про статус народного депутата України».

3. Дія цього Порядку поширюється на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України в письмовій формі, отримані поштою або безпосередньо посадовою особою, якій вони адресовані.

4. Звернення громадянина, що надійшло разом із депутатським зверненням або депутатським запитом народного депутата України, групи народних депутатів, комітету Верховної Ради України, не підлягає розгляду та вирішенню в разі:

якщо в ньому не зазначено місце проживання заявника;

якщо його не підписано автором (анонімне);

якщо це повторне звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

якщо звернення надійшло від особи, визнаної судом недієздатною.

Про прийняте рішення за таким депутатським зверненням або депутатським запитом народного депутата України вмотивована відповідь надається в 10-денний строк. У випадку надання відповіді на депутатське звернення вмотивована відповідь надається народному депутату України, у випадку надання відповіді на депутатський запит народного депутата України вмотивована відповідь надається народному депутату України та Голові Верховної Ради України.

5. Якщо вирішення питань, порушених у депутатському запиті або депутатському зверненні народного депутата України, не належить до компетенції органів поліції, протягом 5 днів народному депутату України, у випадку надходження депутатського запиту - народному депутату України, Голові Верховної Ради України надається вмотивована відповідь з відповідним роз’ясненням і пропозицією звернутися до органу, до компетенції якого належить вирішення цього питання.

ІІ. Організація попереднього розгляду депутатських запитів і депутатських звернень народних депутатів України

1. Забезпечення своєчасного і якісного розгляду депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України покладається на Голову Національної поліції України (далі - Голова), на першого заступника Голови Національної поліції України, заступників Голови Національної поліції України, керівників органів та підрозділів поліції.

2. Депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України адресовані Національній поліції України або Голові, після реєстрації підрозділом документального забезпечення та перевірки щодо повторного їх надходження того самого дня передаються до Департаменту забезпечення діяльності Голови.

3. Працівниками Департаменту забезпечення діяльності Голови після попереднього розгляду депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України готується проект резолюції з визначенням виконавця (виконавців), строку виконання, необхідних дій для вирішення порушених питань, який подається на підпис Голові.

4. Після підписання резолюцій Головою депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України того самого дня повертаються працівниками підрозділу забезпечення діяльності Голови до підрозділу документального забезпечення. Посадовими особами підрозділу документального забезпечення оригінали депутатських запитів або депутатських звернень народних депутатів України з резолюціями до них передаються головному виконавцю для їх розгляду.

Співвиконавцям надаються копії депутатських запитів або депутатських звернень народних депутатів України та резолюцій до них.

У разі викладення в депутатських запитах або депутатських зверненнях народних депутатів України обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, такі звернення або запити народних депутатів України розглядаються відповідно до кримінального процесуального законодавства та згідно з Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943, про що письмово інформуються народні депутати України, а в разі розгляду депутатських запитів народних депутатів України - народний депутат України і Голова Верховної Ради України.

5. Депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України, адресовані першому заступнику Голови, заступникам Голови, після реєстрації в підрозділі документального забезпечення та перевірки щодо повторного надходження впродовж робочого дня надаються їх помічникам для попереднього розгляду та підготовки проектів резолюцій.

6. Депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України, адресовані керівникам органів та підрозділів поліції, розглядаються безпосередньо ними після реєстрації та відповідної перевірки документів щодо їх повторного надходження в підрозділах документального забезпечення.

7. Забороняється доручати розгляд депутатських запитів і депутатських звернень народних депутатів України тим органам, структурним підрозділам цих органів або посадовим особам поліції, дії чи рішення яких оскаржуються, а також тим, які не мають повноважень для їх розгляду.

8. Для своєчасного розгляду депутатських запитів і депутатських звернень народних депутатів України строк їх надходження від керівництва Національної поліції України до безпосередніх виконавців не повинен перевищувати двох календарних днів.

9. У разі якщо розгляд депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України доручено кільком посадовим особам і не визначено безпосереднього виконавця, головним виконавцем є посадова особа, зазначена в резолюції першою. Інші виконавці зобов’язані на прохання головного виконавця надавати необхідні документи та однаковою мірою відповідають за своєчасне, повне і якісне виконання депутатського запиту або депутатського звернення в частині, що їх стосується.

10. Якщо вирішення порушених у депутатському запиті або депутатському зверненні народного депутата України питань не належить до компетенції визначеного в резолюції структурного підрозділу (посадової особи) поліції, а також у разі необхідності залучення до вирішення питань інших структурних підрозділів (посадових осіб) поліції документ упродовж робочого дня доповідається посадовій особі, яка проставила резолюцію, для внесення необхідних змін. Після розгляду документ з новою резолюцією через підрозділ документального забезпечення передається до структурних підрозділів поліції, яким доручено його виконання та здійснення контролю.

ІІІ. Розгляд та прийняття рішення за депутатськими запитами і депутатськими зверненнями народних депутатів України

1. Розгляд питань, порушених у депутатських запитах та депутатських зверненнях народних депутатів України, повинен бути повним, оперативним і кваліфікованим.

2. У випадку, коли народний депутат України відповідно до статей 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата України» виявив намір безпосередньо брати участь у розгляді депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України, керівник органу чи підрозділу поліції, якому адресовано депутатський запит або депутатське звернення народного депутата України, чи керівник територіального органу поліції, якому доручено розгляд депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України, зобов’язаний не пізніше ніж за три дні до дати розгляду повідомити народного депутата України про день і місце розгляду депутатського запиту народного депутата України, а за депутатським зверненням народного депутата України - не пізніше ніж за один день до дати розгляду.

3. Під час розгляду депутатських запитів і депутатських звернень народних депутатів України в обов’язковому порядку повинні бути витребувані необхідні документи, пояснення посадових осіб, дії яких оскаржуються. Рішення, що приймаються за результатами розгляду депутатських запитів і депутатських звернень народних депутатів України, повинні бути вмотивованими та ґрунтуватися виключно на положеннях законодавства України.

4. У разі підтвердження або часткового підтвердження інформації, викладеної в депутатському запиті або депутатському зверненні народного депутата України, уживаються заходи щодо відновлення порушених прав і свобод громадян, а також усунення порушень законодавства України.

5. За результатами розгляду депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України може бути прийнято одне з таких рішень:

задоволено - вжито відповідно до законодавства заходів щодо відновлення порушених прав і свобод громадян та виконано вимоги заявника, в інтересах якого звертався народний депутат України;

частково задоволено - депутатський запит або депутатське звернення народного депутата України, у якому містяться дві чи більше вимог, з яких за результатами перевірки не всі задоволено;

відхилено - вимоги, викладені в депутатському запиті або депутатському зверненні народного депутата України, не задоволено;

роз’яснено - за депутатським запитом або депутатським зверненням народного депутата України, що не містить прохання про задоволення будь-яких вимог, надано відповідні роз’яснення.

6. Після закінчення перевірки інформації, викладеної в депутатському запиті або депутатському зверненні народного депутата України, заявнику, в інтересах якого звертався народний депутат України, на його прохання надається можливість ознайомитися з документами, що безпосередньо зачіпають його права і свободи, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, інформації з обмеженим доступом та державної таємниці.

Після звернення такого заявника виконавець, який проводив перевірку, у 5-денний або інший погоджений з ним строк зобов’язаний ознайомити його з матеріалами перевірки під підпис, підготувати за своїм підписом та долучити до матеріалів перевірки довідку про те, з якими матеріалами та коли він ознайомив заявника.

У разі відмови в задоволенні клопотання заявника про ознайомлення з матеріалами перевірки керівник органу чи підрозділу поліції, який доручав її проведення, надає вмотивовану письмову відмову з роз’ясненням причин такої відмови заявнику.

ІV. Строки розгляду депутатських запитів і депутатських звернень народних депутатів України

1. Депутатський запит народного депутата України розглядається в 15-денний або інший строк, установлений Верховною Радою України.

2. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, керівник органу чи підрозділу поліції, до якого надійшов депутатський запит, зобов’язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата України, групу народних депутатів України, комітет Верховної Ради України, які внесли депутатський запит народного депутата України, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.

3. Органи поліції, їх посадові особи, яким адресовано депутатське звернення народного депутата України, зобов’язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і надати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

4. Строк розгляду депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України продовжується виключно тією посадовою особою, яка доручила його виконання, а в разі її відсутності - посадовою особою, на яку покладено виконання її обов’язків.

5. Строк розгляду депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України обчислюється з моменту його первинної реєстрації в підрозділі документального забезпечення центрального органу управління поліції, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції України, їх відокремлених підрозділах, територіальних органах поліції, їх відокремлених підрозділах, підприємствах, закладах та установах, що належать до сфери управління Національної поліції України.

Закінченням строку розгляду депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України вважається дата відправлення письмової відповіді.

Відповіді народному депутатові України та громадянину, в інтересах якого звернувся народний депутат України, надсилаються одночасно тільки після доповіді керівнику, який дав доручення щодо його розгляду.

6. Клопотання (рапорт або доповідна записка) про продовження строку розгляду депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України подається не пізніше ніж за два дні до закінчення контрольного строку та доповідається керівнику разом з проектом відповіді народному депутатові України, Голові Верховної Ради України.

7. У разі повернення проекту відповіді на доопрацювання керівником, який доручив розгляд депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України, установлюється строк виконання, що не повинен перевищувати максимального строку розгляду, визначеного Законом України «Про статус народного депутата України».

8. Вмотивовані відповіді на депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України повинні бути надіслані народному депутату України, групі народних депутатів України, комітету Верховної Ради України та Голові Верховної Ради України у випадку надходження депутатського запиту не пізніше ніж на наступний робочий день після їх підписання посадовою особою.

9. У разі порушення виконавцями строків розгляду депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України керівник органу поліції чи структурного підрозділу, якому доручено розгляд депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України, повинен невідкладно згідно із законодавством провести службову перевірку, установити причини порушення та вжити відповідних заходів.

Висновок службової перевірки доповідається посадовій особі, яка доручила розгляд депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України, з додаванням основних матеріалів. Копія висновку службової перевірки подається до структурного підрозділу поліції, на який покладено здійснення контролю за своєчасним розглядом депутатських запитів і депутатських звернень народних депутатів України.

V. Порядок підготовки відповідей на депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України

1. Відповідь на депутатський запит або депутатське звернення народних депутатів України з питань забезпечення контролю за законністю ведення досудового розслідування повинна бути підготовлена з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

2. У разі відмови в задоволенні депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України відповідь повинна бути вмотивованою.

3. Відповіді на депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України, що адресувалися Національній поліції України або Голові, готуються за підписом Голови або особи, яка виконує його обов’язки. У разі якщо вирішення порушених народним депутатом України питань належить безпосередньо до компетенції територіального органу поліції, відповідь надається за підписом його керівника. В інших випадках відповіді на депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України готуються за підписом тієї посадової особи, безпосередньо до якої звертався народний депутат України.

4. Узагальнені та завізовані відповіді за підписом Голови разом з матеріалами перевірки не пізніше ніж за два дні до закінчення контрольного строку розгляду документа подаються до підрозділу забезпечення діяльності Голови для вивчення та доповіді Голові.

5. У разі якщо відповідно до резолюції Голови визначено особисту доповідь виконавця про результати розгляду депутатського запиту або депутатського звернення народного депутата України, матеріали перевірки та відповіді на депутатські запити або депутатські звернення народного депутата України доповідаються Голові безпосереднім виконавцем.

6. Відповідь на депутатський запит, унесений групою народних депутатів України, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, підпис якого під запитом є першим, голові відповідного комітету Верховної Ради України.

7. Депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України знімаються з контролю, якщо всі порушені в них питання перевірено, ужито відповідних заходів реагування та надано вичерпні відповіді Голові Верховної Ради України (у разі розгляду депутатського запиту народного депутата України), народному депутатові України та громадянину у випадку звернення народного депутата України в його інтересах.

8. Контрольні картки на депутатський запит або депутатське звернення народного депутата України заповнюються виконавцями та підписуються керівником органу чи підрозділу поліції. Заповнені контрольні картки разом з копіями відповідей народним депутатам України подаються до підрозділу, на який покладено здійснення контролю за виконанням депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України, у день виконання документа та відправлення відповіді.

Директор Департаменту 
формування політики 
щодо підконтрольних 
Міністрові органів влади 
та моніторингу Міністерства 
внутрішніх справ України


В.Є. Боднар


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (28.04.2017)
Просмотров: 1426
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar