Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №1203 від 14.11.2016. Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення в ДСНС


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2016

м. Київ

N 1203

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 грудня 2016 р. за N 1593/29723

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 117 Кодексу цивільного захисту України, Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року N 446, з метою організації санаторно-курортного забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів та інших осіб

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію санаторно-курортного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17 липня 2007 року N 490 "Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення в МНС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2007 року за N 1156/14423 (зі змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

Міністр соціальної політики
України

А. Рева

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. О. Чечоткін

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

А. І. Широков

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
14 листопада 2016 року N 1203

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 грудня 2016 р. за N 1593/29723

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію санаторно-курортного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає процедуру санаторно-курортного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, звільнених у запас (відставку) з державних органів, правонаступником яких є ДСНС, ветеранів війни та членів їх сімей, які згідно з чинним законодавством мають право на пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання ДСНС.

2. До санаторно-курортного закладу ДСНС та інших центральних органів виконавчої влади за наявності медичних показань і відсутності протипоказань не більше одного разу на рік направляються:

особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, члени їх сімей;

курсанти вищих навчальних закладів цивільного захисту для продовження лікування в спеціалізованих санаторіях відповідно до висновку Центральної лікарсько-експертної комісії (далі - ЦЛЕК);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" і члени їх сімей;

особи, зазначених у статтях 6 1 - 6 4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

особи, звільнені із служби цивільного захисту, визнані інвалідами I та II групи внаслідок захворювання, травми або поранення, пов'язаних з проходженням служби, забезпечуються путівками для санаторно-курортного лікування незалежно від виду пенсії, яку вони отримують. Інваліди III групи, звільнені із служби за станом здоров'я, які отримують пенсію по інвалідності, забезпечуються путівками для санаторно-курортного лікування за наявності медичних показань (далі - інваліди з числа осіб рядового і начальницького складу);

3. Особи, зазначені в пункті 2 цього розділу, повинні перебувати на обліку для отримання путівки до санаторно-курортного закладу в органі (підрозділі) цивільного захисту. Санаторно-курортні путівки надаються цим особам відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості та надходження путівок.

Пільги, передбачені для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в частині лікування в санаторно-курортних закладах ДСНС, а також в інших санаторно-курортних закладах незалежно від форми власності та відомчої належності за рахунок коштів, передбачених на утримання ДСНС, та відомчої належності за рахунок коштів, передбачених на утримання ДСНС, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Інші працівники ДСНС забезпечуються санаторно-курортними путівками на умовах, визначених колективним договором між профспілковою організацією і ДСНС.

II. Планування санаторно-курортного забезпечення

1. Кількість санаторно-курортних путівок щороку визначається відповідно до суми коштів, передбаченої на санаторно-курортне лікування в кошторисі ДСНС.

2. У разі необхідності направлення на лікування до санаторно-курортних закладів інших органів виконавчої влади закупівля санаторно-курортних путівок здійснюється відповідно до пункту 11 Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року N 446.

3. Органи (підрозділи) цивільного захисту забезпечуються санаторно-курортними путівками шляхом:

отримання санаторно-курортних путівок від санаторію ДСНС;

закупівлі санаторно-курортних путівок за рахунок кошторисних призначень органу (підрозділу) цивільного захисту.

4. План розподілу санаторно-курортних путівок затверджує заступник Голови ДСНС.

5. Отримані та придбані санаторно-курортні путівки органами (підрозділами) цивільного захисту обліковуються у книзі обліку санаторно-курортних путівок. При цьому спеціально призначена посадова особа забезпечує облік санаторно-курортних путівок і відповідає за їх зберігання та видачу.

6. За необхідності санаторно-курортні путівки передаються до інших органів (підрозділів) цивільного захисту за рішенням заступника Голови ДСНС з відповідним відображенням проведених операцій в облікових документах.

III. Відбір та направлення на санаторно-курортне лікування

1. Висновок про потребу в санаторно-курортному лікуванні і профіль санаторію надається з урахуванням даних динамічного лікарського спостереження, результатів медичного обстеження та лікування.

2. Рекомендації хворому для направлення його на санаторно-курортне лікування згідно з медичними показаннями надає лікар (поліклініки, лікарні, госпіталю) згідно з довідкою для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою N 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - форма N 070/о), які розглядаються санаторно-курортною відбірковою комісією (далі - СКВК).

3. Відбір осіб, яким необхідне санаторно-курортне лікування, здійснюється СКВК органу (підрозділу) цивільного захисту.

4. Відбір хворих на туберкульоз, які перебувають на диспансерному обліку та потребують санаторно-курортного лікування, здійснюється за висновком СКВК закладів охорони здоров'я, штатним розписом яких передбачено протитуберкульозні відділення або фтизіатричні кабінети.

5. СКВК в органах (підрозділах) цивільного захисту призначається на початку кожного року наказом керівника.

Голова СКВК - заступник керівника органу (підрозділу) цивільного захисту (куратор за напрямом).

До складу СКВК входять не менше двох лікарів, представники юридичного, фінансово-економічного підрозділу та підрозділу з питань внутрішнього аудиту та протидії корупції.

6. СКВК у своїй діяльності керується цією Інструкцією, а також іншими нормативно-правовими актами з питань охорони здоров'я.

СКВК проводить розгляд та оформлення документів для санаторно-курортного лікування осіб, закріплених за цією комісією, та здійснює облік строку санаторно-курортного лікування цих осіб.

7. СКВК ведеться така документація, яка зберігається відповідно до чинного законодавства:

книга обліку санаторно-курортних путівок (додаток 1);

книга протоколів засідань санаторно-курортної відбіркової комісії (додаток 2);

журнал обліку осіб, які підлягають щорічному першочерговому забезпеченню санаторно-курортним лікуванням (додаток 3);

журнал обліку документів, що надійшли на розгляд санаторно-курортної відбіркової комісії (додаток 4);

справа "Нормативні документи з питань санаторно-курортного забезпечення";

справа "Листування з питань санаторно-курортного забезпечення".

8. Контроль за роботою СКВК органу (підрозділу) цивільного захисту покладається на ДСНС через структурний підрозділ апарату ДСНС, до функціональних обов'язків якого належить медичне забезпечення.

9. Відповідальним за відбір на санаторно-курортне лікування є голова СКВК.

10. На розгляд СКВК для отримання санаторно-курортної путівки подають документи:

особи рядового і начальницького складу:

рапорт на ім'я керівника органу (підрозділу) цивільного захисту про надання санаторно-курортного лікування з визначенням дати (місяць, рік), строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу (спеціалізації) та складу членів сім'ї, які потребують санаторно-курортного лікування, з відповідним рішенням керівника по суті рапорту;

витяг з наказу про надання відпустки для отримання санаторно-курортного лікування;

висновок військово-лікарської комісії або лікарсько-експертної комісії (далі - ЛЕК) щодо необхідності санаторно-курортного лікування осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

члени сімей:

медичну довідку лікувального закладу за формою 070/о;

довідку кадрового органу (підрозділу) цивільного захисту, що підтверджує належність до членів сім'ї особи рядового і начальницького складу;

оригінал та копію свідоцтва про шлюб;

довідки членів сім'ї про доходи за попередні шість місяців;

оригінал та копію посвідчення, що дає право на пільги;

особи, які мають право на пільгове санаторно-курортне забезпечення в інших центральних органах виконавчої влади, надають довідку з цих органів про те, що їм не надавалася пільгова путівка протягом попереднього року, а для осіб, які забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років;

ветерани служби цивільного захисту, особи, зазначені у статтях 6 1 - 6 4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", ветеранам війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб":

заяву на ім'я керівника органу (підрозділу) цивільного захисту про надання санаторно-курортного лікування з визначенням дати (місяць, рік), строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу (спеціалізації) та складу членів сім'ї, які потребують санаторно-курортного лікування, з відповідним рішенням по суті заяви;

медичну довідку лікувального закладу за формою N 070/о;

посвідчення, яке дає право на пільги;

довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії.

Особи, які мають право на пільгове санаторно-курортне забезпечення в інших центральних органах виконавчої влади, надають довідку з цих органів про те, що їм не надавалася пільгова путівка протягом попереднього року, а для осіб, які забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років;

11. Визначення осіб, які направляються до санаторно-курортних закладів, у межах однієї черги здійснюється СКВК з урахуванням таких умов:

ступінь важкості захворювання;

кількість загострень захворювання протягом року, за яким особа направляється на санаторно-курортне лікування;

перебування протягом року на стаціонарному лікуванні із захворювання, за яким особа направляється на санаторно-курортне лікування;

відомості про попереднє забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

12. У разі відмови особи від санаторно-курортного лікування СКВК проводить відбір наступної особи для направлення на санаторно-курортне лікування в порядку черговості.

13. Результати відбору - рішення СКВК записуються в книгу протоколів засідань СКВК.

Протокол засідання СКВК повинен містити такі дані: найменування органу (підрозділу) цивільного захисту, категорія особи, прізвище, ім'я, по батькові особи та (або) членів сім'ї, які за рішенням СКВК направляються до санаторно-курортного закладу, кількість діб лікування; найменування санаторно-курортного закладу; відсоток оплати вартості путівки.

14. Забороняється направляти хворих на санаторно-курортне лікування до санаторіїв без рішення СКВК.

15. Начальник медичного підрозділу на підставі висновку СКВК видає санаторно-курортні путівки відібраним на лікування особам не пізніше ніж за 10 днів до початку заїзду.

IV. Документи, необхідні для оформлення в санаторно-курортний заклад

1. Санаторно-курортне лікування в санаторно-курортних закладах здійснюється тільки за індивідуальною путівкою, заповненою та засвідченою органом (підрозділом) цивільного захисту, що її видав.

2. Особи, які прибувають до санаторно-курортного закладу, крім путівки, повинні мати паспорт громадянина України, санаторно-курортну карту за формою 072/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736, посвідчення, що підтверджує право на пільги.

Санаторно-курортні карти оформляються у закладах охорони здоров'я за місцем проживання.

3. Медичне обстеження дітей перед прибуттям до санаторно-курортних закладів здійснюється в закладах охорони здоров'я за місцем їх спостереження.

На дітей, які прибули до санаторію разом з батьками, надаються такі документи:

свідоцтво про народження;

санаторно-курортна путівка;

санаторно-курортна карта для дітей віком 0 - 17 років включно за формою N 076/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522;

висновок лікаря-дерматолога про відсутність захворювань шкіри;

довідка про відсутність контактів з інфекційними хворими.

V. Відбір та направлення хворих на санаторний етап медичного реабілітаційного лікування

1. Санаторний етап медичного реабілітаційного лікування - спеціалізований етап відновлювального лікування, лікувально-профілактичні заходи якого спрямовані на морфологічне та функціональне відновлення значно знижених або тимчасово втрачених функцій органів і систем хворого шляхом застосування спеціальних лікувальних заходів з використанням курортних факторів.

2. Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, курсанти вищих навчальних закладів цивільного захисту, які отримали захворювання, пов'язане з виконанням службових обов'язків та за наявності медичних показань, інваліди війни направляються для проведення медичного реабілітаційного лікування до відповідних відділень санаторно-курортних закладів позачергово.

3. Відбір осіб на санаторний етап медичного реабілітаційного лікування до санаторіїв здійснюється за рішенням ЦЛЕК (ЛЕК) після завершення стаціонарного лікування за наявності медичних показань.

4. Санаторний етап медичного реабілітаційного лікування осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, курсантів вищих навчальних закладів цивільного захисту та осіб, які мають право на лікування, здійснюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік на функціонування ДСНС.

5. На санаторний етап медичного реабілітаційного лікування хворі направляються з такими документами:

витяг з історії хвороби;

висновок ЦЛЕК (ЛЕК);

санаторно-курортна путівка;

паспорт або документ, що посвідчує особу.

На останній сторінці санаторно-курортної путівки головою ЦЛЕК (ЛЕК) робиться запис (відмітка) "Видана безоплатно для проходження реабілітаційного лікування", що завіряється печаткою органу (підрозділу) цивільного захисту.

6. Особам рядового і начальницького складу, які за наявності медичних показань направляються із закладу охорони здоров'я на санаторний етап медичного реабілітаційного лікування, документи, що підтверджують тимчасову непрацездатність, видаються відповідно до чинного законодавства.

VI. Порядок оплати санаторно-курортного лікування

1. Оплата санаторно-курортних путівок у санаторно-курортних закладах інших центральних органів виконавчої влади здійснюється через фінансову службу органу (підрозділу) цивільного захисту, в санаторно-курортний заклад ДСНС - через фінансову службу цього санаторію.

2. Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 25 відсотків їх вартості видаються:

особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту;

особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

членам сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (дружина (чоловік) і діти віком до 18 років).

3. Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50 відсотків їх вартості видаються:

членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту;

членам сімей осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

4. Безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів забезпечуються:

особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які направляються до санаторно-курортного закладу для продовження лікування відповідно до висновків військово-лікарської комісії після лікування в госпіталях;

курсанти (слухачі) вищих навчальних закладів цивільного захисту за наявності медичних показань відповідно до висновку військово-лікарської комісії після лікування в госпіталях;

інваліди з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - щороку (із січня по грудень);

особи, зазначені у статтях 6 1 - 6 4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - щороку (із січня по грудень);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", з них:

інваліди війни - позачергово щороку (із січня по грудень);

інваліди війни I групи та інваліди I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, в разі направлення на санаторно-курортне лікування та супроводжуюча особа (без права на лікування). Інвалідів війни I групи та інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, не можуть супроводжувати особи, які не досягли 18-річного віку, та інваліди I групи;

учасники бойових дій - щороку (із січня по грудень);

учасники війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - один раз на два роки;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - першочергово щороку (із січня по грудень).

5. Санаторно-курортна путівка не може бути передана іншій особі.

6. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування виплачуються відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року N 785.

7. Грошова компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторно-курортному закладі та за продовження строку лікування, не здійснюється.

VII. Відшкодування витрат, пов'язаних з проїздом на санаторно-курортне лікування

1. Відшкодування витрат, пов'язаних з проїздом на санаторно-курортне лікування, здійснюється відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

Відшкодування витрат здійснюється за проїзд (туди і назад) у межах України один раз на рік залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягу або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку.

У разі якщо особа, яка прямує до місця лікування (відпочинку) та у зворотному напрямку в нижчому за класом вагоні, то відшкодування здійснюється за фактичними витратами.

Якщо проїзд здійснюється у вагоні вищого класу, ніж передбачено абзацом другим цього пункту, відшкодування здійснюється за тарифами купейного вагона швидкого чи пасажирського потягу.

Проїзні документи повинні бути оформлені від місця проживання особи, яка має право на безкоштовний проїзд, до місця, обраного для лікування чи відпочинку, та у зворотному напрямку.

2. Відшкодування фактичних витрат за проїзд особі, яка має право на безкоштовний проїзд до санаторно-курортних закладів, здійснюється фінансовою службою органу (підрозділу) цивільного захисту, де особа отримала санаторно-курортну путівку.

Для відшкодування вартості проїзду особа, яка має право на безкоштовний проїзд, надає документи:

заяву на ім'я керівника органу (підрозділу) цивільного захисту;

зворотний талон до санаторно-курортної путівки або довідку з вихідним номером, завірену підписами уповноважених посадових осіб та засвідчену печаткою, що підтверджує перебування особи, яка має право на безкоштовний проїзд, на лікуванні (відпочинку) у санаторно-курортному закладі;

оригінали проїзних документів;

копію посвідчення, що підтверджує право на пільги;

копії сторінок паспорта з реєстрацією місця проживання і довідку про склад сім'ї або зареєстрованих за місцем проживання осіб.

Підставою для відшкодування є наказ керівника органу (підрозділу) цивільного захисту щодо відшкодування вартості проїзду особи, яка має право на безкоштовний проїзд.

3. Відшкодування витрат, пов'язаних з проїздом, здійснюється незалежно від підпорядкування санаторно-курортних закладів.

4. У разі якщо право на безкоштовний проїзд передбачено декількома нормативно-правовими актами, пільга надається за одним з нормативно-правових актів на вибір особи, яка має на це право, відповідно до вибору визначається і оплата.

5. Відшкодування видатків на проїзд, передбачених цією Інструкцією, здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, передбачених ДСНС.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС України

В. Є. Боднар

Книга обліку санаторно-курортних путівок

Книга протоколів засідань санаторно-курортної відбіркової комісії

Журнал обліку осіб, які підлягають щорічному першочерговому забезпеченню санаторно-курортним лікуванням

Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (06.01.2017)
Просмотров: 1537
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar