Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №16 від 23.01.2010. Про затвердження Положення про стройовий підрозділ патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

від 23 січня 2010 року N 16 

Про затвердження Положення про стройовий підрозділ патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 27 січня 2012 року N 70

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 11 липня 2016 року N 640)

З метою вдосконалення організації службової діяльності, визначення прав та обов'язків працівників стройового підрозділу патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України, підвищення ефективності в боротьбі зі злочинністю, покращання професійної підготовки особового складу та дисципліни, виховної роботи, морально-психологічного клімату, а також вирішення інших питань, що стосуються боєздатності підрозділу, наказую: 

1. Затвердити Положення про стройовий підрозділ патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення), що додається. 

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях забезпечити: 

2.1. Вивчення Положення з особовим складом підпорядкованих стройових підрозділів патрульної служби та прийняття заліків. 

2.2. Організацію роботи підпорядкованих стройових підрозділів патрульної служби згідно з вимогами Положення. 

3. Визначити 28 лютого Днем патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України. 

4. Уважати такими, що втратили чинність, підпункти 2.2 та 3.4 наказу МВС від 28.02.2006 N 214 "Про створення патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України та реорганізацію дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції". 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника міліції Савченка О. І. 

6. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України. 

  

Міністр 
Ю. В. Луценко 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
23.01.2010 N 16 


ПОЛОЖЕННЯ
про стройовий підрозділ патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України 


1. Загальні положення 

1.1. Положення про стройовий підрозділ патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення) визначає основні організаційно-правові засади діяльності стройових підрозділів патрульної служби, порядок їх формування та підпорядкованість, основні функції, завдання та основи взаємодії з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, центральними органами виконавчої влади і громадськими організаціями з питань охорони громадського порядку. 

Стройові підрозділи патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України (далі - підрозділи патрульної служби) - це структурні підрозділи міліції громадської безпеки, які забезпечують охорону громадського порядку, особисту безпеку громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, власності від злочинних посягань, запобігають правопорушенням на вулицях та в інших громадських місцях та припиняють їх, у межах компетенції беруть участь у розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяють державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків, охороні громадського порядку при проведенні масових заходів, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

До структури підрозділів патрульної служби входять полк, батальйон, рота, взвод, група патрульної служби, які підпорядковані управлінню, відділу, сектору громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), міського, лінійного, районного управління, відділу. 

1.2. Штат підрозділу патрульної служби затверджується наказом ГУМВС, УМВС. 

1.3. У своїй роботі підрозділи патрульної служби керуються Конституцією України, Законом України "Про міліцію", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС та цим Положенням. 

Підрозділи патрульної служби здійснюють діяльність у межах своїх повноважень відповідно до принципів законності, гуманізму, гласності, поваги прав людини, а також в умовах довіри та за підтримки населення, громадських формувань і трудових колективів. 

1.4. Утримання підрозділів патрульної служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, затверджених кошторисом ГУМВС, УМВС. 

1.5. Матеріально-технічне забезпечення підрозділів патрульної служби службовими приміщеннями, озброєнням, спорядженням, службовим автотранспортом, спеціальними засобами та засобами зв'язку здійснюється відповідно до штатів і норм табельної належності, затверджених нормативно-правовими актами МВС. 

1.6. Особовий склад підрозділів патрульної служби забезпечується житлом за місцем служби в порядку, визначеному законодавством України та нормативно-правовими актами МВС. 

1.7. На посади старшого та середнього начальницького складу призначаються особи, які мають профільну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст", "магістр". 

На посади молодшого начальницького складу призначаються особи, які мають повну загальну середню освіту. 

1.8. Підрозділ патрульної служби очолює командир, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку начальником ГУМВС, УМВС за поданням начальника відповідного органу внутрішніх справ та за погодження керівництва У(В)ГБ ГУМВС, УМВС. 

1.9. Для відпрацювання практичних навичок діяльності працівників підрозділів патрульної служби при виконанні службових обов'язків, здійснення обміну позитивним досвідом роботи розпорядчим документом ГУМВС, УМВС визначається базовий підрозділ патрульної служби. 

1.10. Контроль за організацією службової діяльності особового складу підрозділів патрульної служби здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС. 

2. Основні завдання підрозділів патрульної служби 

2.1. Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки. 

2.2. Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів. 

2.3. Запобігання правопорушенням та їх припинення на вулицях і в інших громадських місцях. 

2.4. Захист власності від злочинних посягань. 

2.5. Надання в межах компетенції необхідної соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків. 

2.6. Забезпечення в межах компетенції правопорядку під час проведення масових заходів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

3. Функції підрозділів патрульної служби 

3.1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на вулицях та в інших громадських місцях, ужиття своєчасних заходів щодо виявлення, запобігання і припинення злочинних проявів, правопорушень на території обслуговування. 

3.2. Негайне реагування на звернення громадян та вжиття заходів для затримання осіб, які вчинили злочини в місцях несення служби. 

3.3. Виявлення на маршрутах патрулювання та на об'єктах, розміщених поблизу них, розшукуваних злочинців, осіб, що переховуються від органів дізнання, досудового слідства та суду, безвісти зниклих та інших осіб у випадках, передбачених законодавством України. 

3.4. Ужиття невідкладних заходів на місці скоєння правопорушення для охорони місця події, надання допомоги потерпілим, виявлення очевидців, переслідування та затримання підозрюваних. 

3.5. Здійснення, у межах покладених повноважень, адміністративно-правозастосовної діяльності. Складання протоколів про скоєні адміністративні правопорушення, застосовування інших передбачених чинним законодавством заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

3.6. Виявлення причин та умов, що призводять до вчинення правопорушень на території обслуговування, ужиття, у межах компетенції, заходів для їх усунення. 

3.7. Надання, у межах наявних можливостей і компетенції, соціальної та правової допомоги, у тому числі й домедичної, особам, які потерпіли від правопорушень та нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров'я стані. 

3.8. Здійснення нагляду за дотриманням громадянами постанов і рішень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку. 

4. Обов'язки та права командира підрозділу патрульної служби 

4.1. Командир підрозділу патрульної служби є безпосереднім начальником для всіх працівників підрозділу і відповідає за організацію оперативно-службової діяльності підрозділу, його постійну готовність до виконання завдань із забезпечення охорони громадського порядку, використання сил і засобів за призначенням, за результати роботи підрозділу в боротьбі з правопорушеннями, комплектування, службову, бойову, фізичну підготовку, дотримання дисципліни і законності особовим складом, утримання та збереження озброєння, боєприпасів, автомототранспорту, іншої техніки і спеціальних засобів. 

4.2. Він зобов'язаний: 

4.2.1. Постійно вдосконалювати методи управління підрозділом. 

4.2.2. Бути всебічно ознайомленим зі станом справ у підрозділі патрульної служби і вживати заходів щодо вивчення та впровадження передових форм і методів роботи, що сприятимуть підвищенню ефективності діяльності патрульних нарядів у боротьбі з правопорушеннями. 

4.2.3. Постійно аналізувати стан оперативної обстановки на території, що обслуговується, і вносити керівництву управління, відділу, сектору громадської безпеки, міськрайоргану внутрішніх справ пропозиції щодо найбільш раціональної розстановки і маневрування силами та засобами підрозділу. 

4.2.4. Брати участь у розробленні плану комплексного використання сил і засобів міліції в охороні громадського порядку. 

4.2.5. Організовувати проведення і особисто брати участь в інструктажах нарядів міліції та здійснювати постійний контроль за несенням служби, зовнішнім виглядом і стройовою виправкою особового складу, за дотриманням підлеглими правил носіння форменого одягу та спорядження. 

4.2.6. Організовувати взаємодію підрозділу патрульної служби з іншими службами та підрозділами внутрішніх справ, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного кордону з питань охорони громадського порядку та спільної роботи на маршрутах. 

4.2.7. Вивчати наявні в ГУМВС, УМВС, міськрайорганах внутрішніх справ інформаційно-аналітичні матеріали, оперативні зведення та інші відомості, що характеризують стан оперативної обстановки. 

Щомісяця звіряти відомості про результати роботи підрозділу з обліками міськрайорганів внутрішніх справ. 

Узагальнювати інформацію про наявність та використання особового складу підрозділу і технічних засобів, стан озброєння, автомототранспорту, засобів зв'язку, хімічного захисту, службових тварин та інших матеріальних засобів. Забезпечувати їх ефективне використання і належне утримання. 

4.2.8. Здійснювати в установленому порядку відбір і розстановку працівників підрозділу. Знати ділові та моральні якості підлеглих, уживати заходів щодо підвищення їх професійного рівня. 

4.2.9. Організовувати бойову та професійну підготовку особового складу, брати безпосередню участь у проведенні занять. 

4.2.10. Уживати всебічних заходів щодо попередження фактів загибелі та поранення працівників міліції під час виконання ними службових завдань, недопущення фактів направлення працівників міліції на службу з охорони громадського порядку без табельної зброї та спеціальних засобів, у тому числі індивідуального захисту. 

4.2.11. Контролювати дотримання підлеглими необхідних заходів безпеки при поводженні з табельною зброєю, спецзасобами та технікою, а також під час проведення спеціальних навчань і стрільб, вимагати суворого їх дотримання. 

4.2.12. Уживати заходів для недопущення порушень законності, дисципліни та надзвичайних подій серед особового складу підрозділу. У разі їх скоєння вживати невідкладних заходів щодо попередження негативних наслідків, терміново доповідати старшому начальнику та проводити службову перевірку. 

4.2.13. З метою вирішення соціально-побутових проблем особового складу систематично проводити бесіди з підлеглими, не рідше одного разу на тиждень в установлений час приймати працівників та членів їхніх сімей з особистих питань. Надавати їм допомогу у вирішенні соціально-економічних та житлово-побутових питань. 

4.2.14. Стежити за належним утриманням та експлуатацією всіх приміщень, закріплених за підрозділом, а також за виконанням працівниками правил протипожежної безпеки. 

4.3. Командир підрозділу патрульної служби має право, у межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства: 

4.3.1. Надавати пропозиції керівництву органу внутрішніх справ щодо видання наказів, розпоряджень, вказівок з питань організації роботи підрозділу. 

4.3.2. В установленому порядку вносити пропозиції керівництву органу внутрішніх справ щодо змін штатної чисельності підрозділу. 

4.3.3. Вносити пропозиції керівництву органу внутрішніх справ щодо надання особовому складу підрозділу відпусток. 

4.3.4. Заохочувати підлеглих працівників та накладати на них дисциплінарні стягнення в межах наданих повноважень або надавати відповідні пропозиції керівництву органу внутрішніх справ щодо застосування заохочень і накладання стягнень. 

4.3.5. Вносити пропозиції керівництву органу внутрішніх справ про призначення, переміщення та звільнення з посад працівників підрозділу. 

5. Організація роботи підрозділу патрульної служби 

5.1. Методичну та практичну допомогу в організації службової діяльності підрозділів патрульної служби забезпечують управління організації охорони громадського порядку ДГБ МВС, відділи, сектори організації охорони громадського порядку У(В)ГБ ГУМВС, УМВС, підрозділи громадської безпеки міських, районних, лінійних управлінь та відділів. 

5.2. Робота підрозділу патрульної служби організовується у змінному режимі відповідно до графіка, який складається щомісяця з урахуванням стану оперативної обстановки на території обслуговування та затверджується начальником органу внутрішніх справ або його заступником, який відповідає за організацію роботи підрозділів міліції громадської безпеки. 

5.3. Залежно від оперативної обстановки, у разі необхідності, за рішенням начальника ГУМВС, УМВС роти та взводи, що входять до складу підрозділів патрульної служби, дислокованих в обласних центрах, можуть залучатися до несення служби в інших населених пунктах у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

5.4. Для несення патрульної служби формуються наряди, як правило, у кількості не менше двох працівників, у тому числі наряди на патрульних автомобілях. 

5.5. Працівники підрозділів патрульної служби несуть службу у складі піших, авто-, мото-, велопатрулів, кінних нарядів, нарядів на катерах і зі службовими собаками. 

5.6. Працівники міліції несуть патрульну службу в установленій формі одягу, відповідно екіпіровані та зі спеціальним нагрудним знаком. 

6. Організація роботи груп швидкого реагування

6.1. Загальні положення

6.1.1. На базі стройових підрозділів патрульної служби можуть створюватися групи швидкого реагування (далі - ГШР).

6.1.2. ГШР у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС.

6.1.4. Матеріально-технічне забезпечення ГШР озброєнням, спорядженням, службовим автотранспортом, спеціальними засобами та засобами зв'язку здійснюється відповідно до штатів та норм табельної належності, затверджених нормативно-правовими актами МВС.

6.1.5. ГШР складається зі старших інспекторів патрульної служби, інспекторів патрульної служби та міліціонерів-водіїв.

6.2. Основні завдання та функції ГШР.

6.2.1. Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян, своєчасне реагування на повідомлення про злочини, правопорушення та інші події.

6.2.2. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу здійснення невідкладних заходів на місці вчинення злочину.

6.2.3. У межах компетенції вжиття заходів з охорони громадського порядку та безпеки при ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, повеней, великих виробничих аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та ін.

6.2.4. Відповідно до законодавства України в межах компетенції вжиття заходів з виявлення злочинів, адміністративних правопорушень та забезпечення особистої безпеки, захисту прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина.

6.2.5. Ужиття, у межах компетенції, заходів щодо усунення причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень на території обслуговування.

6.2.6. Формування позитивної громадської думки про діяльність міліції, підвищення довіри населення до міліції.

6.3. Обов'язки та права працівників ГШР.

6.3.1. Старший ГШР (старший інспектор патрульної служби):

6.3.1.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю працівників ГШР, несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни та якісне виконання покладених на нього завдань.

6.3.1.2. Під час здійснення охорони громадського порядку за вказівкою оперативного чергового ГУМВС, УМВС, міськрайоргану або за безпосереднім зверненням громадян невідкладно реагує на повідомлення про злочини, порушення громадського порядку та інші події.

6.3.1.3. Підтримує постійний зв'язок з черговими частинами ГУМВС, УМВС та міськрайорганів, фіксує в бортовому журналі всі вказівки та доручення, що надійшли для виконання, а також результати їх виконання.

6.3.1.4. Несе персональну відповідальність за своєчасне прибуття на місце події та ведення службової документації.

6.3.1.5. Після закінчення несення служби рапортом доповідає начальникові ОВС та командирові підрозділу про результати роботи, вносить пропозиції щодо покращання охорони громадського порядку, усунення причин та умов, що призвели до скоєння правопорушень, тощо.

6.3.1.6. Здійснює оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення відповідно до законодавства України.

6.3.2. Працівники ГШР:

6.3.2.1. Під час несення служби з охорони громадського порядку виконують накази керівництва та доручення старшого ГШР.

6.3.2.2. При виявленні та прибутті на місце вчинення злочину вживають заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.

6.3.2.3. Уживають в межах компетенції невідкладних заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян, порятунку людей і надання потерпілим першої медичної допомоги при аваріях, катастрофах, пожежах, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях природного або техногенного характеру.

(Положення доповнено новим розділом 6 згідно з наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 27.01.2012 р. N 70, 
у зв'язку з цим розділи 6 - 8 вважати розділами 7 - 9)

7. Взаємодія підрозділу патрульної служби з іншими підрозділами органів внутрішніх справ і громадськими формуваннями 

7.1. Підрозділи патрульної служби виконують свої завдання в тісній взаємодії з дільничними інспекторами міліції, Державною автомобільною інспекцією, Державною службою охорони, підрозділами міліції особливого призначення "Беркут", внутрішніми військами, іншими підрозділами органів внутрішніх справ, що беруть участь у забезпеченні охорони громадського порядку, а також з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного кордону. 

7.2. Основними формами взаємодії підрозділу є: 

несення служби з охорони громадського порядку в системі єдиної дислокації; 

взаємний обмін інформацією про стан оперативної обстановки зі структурними підрозділами органів внутрішніх справ, насамперед з оперативними службами, дільничними інспекторами міліції; 

участь у проведенні спільних інструктажів; 

проведення спільних навчально-тренувальних і практичних занять; 

узгодження порядку несення служби, у тому числі під час проведення масових заходів, а також операцій із затримання злочинців; 

взаємодія, у межах компетенції, з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування. 

8. Критерії оцінки службової діяльності підрозділу патрульної служби 

Основними критеріями оцінки службової діяльності підрозділів патрульної служби вважати: 

стан правопорядку на маршрутах патрулювання; 

практичні результати роботи нарядів підрозділу патрульної служби на маршрутах патрулювання із профілактики правопорушень та ефективність заходів реагування на злочини та адміністративні правопорушення, які учиненні під час несення служби; 

стан службової дисципліни та законності серед особового складу підрозділу. 

Визначальним критерієм в оцінці роботи працівників підрозділу патрульної служби є думка населення, яке проживає та працює на закріпленій за підрозділом території. 

9. Відповідальність працівників підрозділів патрульної служби 

9.1. Працівник підрозділу патрульної служби в межах наданих йому повноважень самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність. 

9.2. Дії працівника стройового підрозділу патрульної служби можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку. 

  

Начальник ДГБ МВС України
генерал-майор міліції 
 
В. І. Маєвський 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (16.02.2017)
Просмотров: 1203
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar