Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №244 від 17.03.2017. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ДПСУ


Приказ МВД №244 от 17.03.2017. Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим ГПСУ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ


17.03.2017
м. Київ
N 244


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2017 р. за N 484/30352


Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України


Відповідно до абзацу першого частини шостої статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та з метою впорядкування виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 травня 2008 року N 425, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 року за N 537/15228 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В. О.
 
Міністр
А. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Профспілки
працівників державних
установ України
Ю. М. Піжук
Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні
Д. Олійник
Голова СПО
об'єднань профспілок
Г. В. Осовий
Перший заступник Міністра
соціальної політики України
О. Крентовська
Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник
В. Назаренко


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
17 березня 2017 року N 244


Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2017 р. за N 484/30352


ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України


У розділі IV:
пункт 4.1 викласти в такій редакції:
"4.1. Виплата посадових окладів військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов'язків за посадою
4.1.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім зазначених у підпунктах 4.1.8, 4.1.9 цієї Інструкції), допущеним у встановленому порядку наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби до тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою строком до шести місяців або до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою строком до чотирьох місяців у тому самому органі Держприкордонслужби, за час виконання обов'язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються (з урахуванням підпункту 4.1.2 цієї Інструкції).
4.1.2. Посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за час тимчасового виконання обов'язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:
військовослужбовцю, допущеному до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо військовослужбовець, який постійно обіймає посаду, а також його заступники-військовослужбовці і помічники-військовослужбовці незалежно від їх функціональних обов'язків тимчасово вибули з органу Держприкордонслужби або в установленому порядку звільнені від службових обов'язків;
військовослужбовцям, які обіймають посади перших заступників - начальників штабів органів Держприкордонслужби, заступників і помічників начальників і командирів усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов'язків, у разі тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами безпосередніх начальників (командирів) виплачуються оклади за основними посадами. У разі тимчасового виконання зазначеними військовослужбовцями обов'язків за вакантними посадами безпосередніх начальників і командирів їм виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, на загальних підставах;
у разі тимчасового виконання військовослужбовцем обов'язків за посадою, за якою встановлений оклад в межах від мінімального до максимального розмірів, оклад за цією посадою виплачується в розмірі, установленому наказом начальника органу Держприкордонслужби залежно від складності та обсягу роботи, але не нижче розміру раніше встановленого окладу за займаною штатною посадою;
особам офіцерського складу, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами науково-педагогічного (педагогічного) складу, виплачуються посадові оклади з урахуванням стажу їх педагогічної роботи;
особам сержантського та старшинського складу з числа прапорщиків (мічманів), допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами прапорщиків (мічманів), виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються, а допущеним до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами молодших офіцерів - посадові оклади, передбачені у штатах для цих осіб;
військовослужбовцям із числа рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім прапорщиків (мічманів)), допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами, передбаченими для рядового, сержантського і старшинського складу (крім посад, за якими передбачені військові звання прапорщиків (мічманів)), виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються;
особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами, передбаченими для рядового, сержантського і старшинського складу (крім посад, за якими передбачені військові звання прапорщиків (мічманів)), посадові оклади виплачуються за посадами, що тимчасово виконуються, в розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби.
4.1.3. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується за минулий місяць (місяці) одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а військовослужбовцям, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим з органу Держприкордонслужби, - під час вибуття з цього органу.
4.1.4. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання начальником (командиром) органу Держприкордонслужби наказу про його допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою, і до дня звільнення з посади включно. До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою.
4.1.5. Військовослужбовцям, крім зазначених у підпункті 4.1.8 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами в іншому органі Держприкордонслужби, оклади за посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.
4.1.6. За періоди перебування військовослужбовців, допущених до тимчасового виконання обов'язків за посадами, у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою виплачуються оклади за основними посадами.
4.1.7. Військовослужбовцям, призначеним на вакантні посади з більшими окладами, які вони тимчасово виконували, оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони стали до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою.
4.1.8. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які перебувають у розпорядженні, допущеним наказом відповідного начальника (командира), у розпорядженні якого вони перебувають, до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами за їх спеціальністю, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами, але не більше ніж за два місяці, виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються.
4.1.9. Військовослужбовцям, допущеним в період перебування в розпорядженні до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, посадові оклади за невакантними посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.";
пункт 4.6 викласти в такій редакції:
"4.6. Виплата грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, які оголошені померлими (загиблими), захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх
4.6.1. У разі смерті (загибелі) військовослужбовця належні, але не отримані ним до дня смерті (загибелі) посадові оклади, оклади за військовими званнями і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (у тому числі за весь місяць, в якому військовослужбовець помер) виплачуються сім'ї померлого, а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям.
Зазначеним особам також виплачуються одноразові види грошового забезпечення та інші виплати, право на отримання яких виникло до дня смерті (загибелі) військовослужбовця.
4.6.2. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими у нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.
4.6.3. Виплата грошового забезпечення здійснюється із дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти членам сімей військовослужбовців за їх заявою на ім'я начальника (командира) органу Держприкордонслужби.
До заяви додаються:
копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);
довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
копія свідоцтва про народження військовослужбовця - для виплати грошового забезпечення батькам;
рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця);
рішення суду або нотаріально посвідчений правочин, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган, і мають відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта з такою відміткою).
4.6.4. Начальник (командир) органу Держприкордонслужби розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.
У рішенні про відмову у виплаті грошового забезпечення обов'язково зазначаються підстави для такої відмови.
Начальник (командир) органу Держприкордонслужби приймає рішення про відмову у виплаті у разі:
подання заяви особами, що не зазначені в підпункті 4.6.6 цього пункту;
подання не в повному обсязі документів, зазначених у підпункті 4.6.3 цього пункту;
подання заяви з порушенням строків, визначених абзацами шостим і сьомим підпункту 4.6.5 цього пункту;
з'ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення органу Держприкордонслужби, місця служби або дезертирування.
Прийняття рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення у зв'язку з поданням не в повному обсязі документів не позбавляє заявників права звернутися до начальника органу Держприкордонслужби повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.
Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено в судовому порядку.
4.6.5. Виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця на підставі наказів начальників (командирів) органів Держприкордонслужби членам сімей:
військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах, - до дня їх звільнення включно;
військовослужбовців, безвісно відсутніх, - до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.
Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, їх інтернування або звільнення, або визнання їх в установленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.
Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється у разі, якщо заява про його виплату надійшла до органу Держприкордонслужби:
до дня звільнення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах;
протягом трьох років з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовців безвісно відсутніми або оголошення померлими, але не пізніше ніж до дня набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.
4.6.6. Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:
дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.
У разі письмової відмови однієї з осіб від отримання грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.
Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги має бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.
У разі індексації грошового забезпечення, у тому числі додаткових та інших видів грошового забезпечення, військовослужбовців Державної прикордонної служби України грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, виплачується з урахуванням такої індексації - з дня прийняття рішення про проведення такої індексації.
4.6.7. Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили органи Держприкордонслужби, місця служби або дезертирували, не здійснюється.",
підпункт 4.10.6 пункту 4.10 доповнити абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:
"для військовослужбовців, яких відсторонено від посад відповідно до Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI) або яких відсторонено від виконання службових повноважень у зв'язку зі складанням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення, - оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років.
У разі скасування відсторонення від посади, ухвалення виправдувального вироку суду, закриття кримінального провадження (за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину чи недоведеністю участі обвинуваченого в учиненні злочину чи недоведення винуватості особи в суді) або закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення здійснюється перерахунок раніше виплаченої одноразової грошової допомоги за нормами, визначеними абзацом третім цього підпункту.".
 
Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС
В. Є. Боднар


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (29.04.2017)
Просмотров: 1455
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar