Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №32 від 18.01.2017. Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

18.01.2017
м. Київ
N 32

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2017 р. за N 203/30071

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення

Відповідно до статей 222 1, 255, пункту 2 частини другої статті 262, частини другої статті 263, частини першої статті 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 5 статті 19, пункту 13 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", статті 35 Закону України "Про державний кордон України", з метою урегулювання окремих питань здійснення посадовими особами Державної прикордонної служби України провадження у справах про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 2013 року N 898, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за N 1729/24261 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

 

Міністр
А. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Державної 
прикордонної служби України 
В. Назаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
18 січня 2017 року N 32

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2017 р. за N 203/30071


ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення

1. У розділі III:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Щодо кожного факту вчинення адміністративного правопорушення, протидію якому відповідно до статті 222 1, абзацу двадцять третього пункту 1 частини першої та пункту 16 частини другої статті 255 КУпАП віднесено до компетенції Держприкордонслужби, протягом трьох годин з моменту його виявлення прикордонним нарядом складається протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1).";

2) пункт 3.3 доповнити реченням такого змісту: "Здійснені в протоколі виправлення в обов'язковому порядку засвідчуються підписом особи, стосовно якої його складено.";

3) пункт 3.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перекладачами також можуть бути залучені особи, відомості про яких відповідно до Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2013 року N 228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за N 801/23333 (далі - Порядок), унесено до Довідково-інформаційного реєстру перекладачів. Доступ посадових осіб Держприкордонслужби до відомостей цього реєстру надається відповідно до розділу IV Порядку за письмовим зверненням Адміністрації Держприкордонслужби.";

4) пункт 3.17 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформування здійснюється цілодобово за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку на єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи безоплатної вторинної правової допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги.".

2. У пункті 4.4 розділу IV:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування);";

2) доповнити абзацом такого змісту:

"У постановах про закриття справи про адміністративне правопорушення обов'язково зазначаються обставини, якими обґрунтовуються підстави закриття справи, передбачені статтею 247 КУпАП.".

3. У додатках:

1) у додатку 5 слова ", місце проживання, дата та місце народження, місце роботи, посада, серія та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та найменування органу, який його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)" замінити словами "(за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування";

2) у додатку 6 слова ", місце проживання, дата та місце народження, місце роботи, посада, серія та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та найменування органу, який його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта" замінити словами "(за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування".

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу
В. Є. Боднар


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (24.03.2017)
Просмотров: 846
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar