Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №67 від 30.01.2017. Про затвердження Інструкції з організації та проведення перевірок службової діяльності органів (підрозділів) НПУ


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2017  № 67

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
03 березня 2017 р. 
за № 304/30172

Про затвердження Інструкції з організації та проведення перевірок службової діяльності органів (підрозділів) Національної поліції

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, та з метою забезпечення контролю за службовою діяльністю органів (підрозділів) Національної поліції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації та проведення перевірок службової діяльності органів (підрозділів) Національної поліції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 2013 року № 808 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2013 року за № 1802/24334.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
внутрішніх справ України 
30.01.2017  № 67

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
03 березня 2017 р. 
за № 304/30172

ІНСТРУКЦІЯ 
з організації та проведення перевірок службової діяльності органів (підрозділів) Національної поліції

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає організацію та проведення перевірок службової діяльності структурних підрозділів апарату центрального органу управління поліцією, міжрегіональних територіальних органів Національної поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділів, територіальних органів поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділів, а також підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - органи (підрозділи) поліції).

Перевірки поділяються на інспектування, цільові та контрольні перевірки.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

інспектування - перевірка службової діяльності органів (підрозділів) поліції за всіма напрямами роботи;

контрольна перевірка - перевірка службової діяльності органів (підрозділів) поліції за всіма напрямами роботи та результатів заходів, ужитих для усунення недоліків, виявлених під час проведення попереднього інспектування;

цільова перевірка - перевірка службової діяльності органів (підрозділів) поліції, яка охоплює один або декілька напрямів роботи;

план-завдання - заздалегідь складений перелік питань, за яким буде здійснюватися перевірка діяльності органів (підрозділів) поліції.

3. Інспектування та контрольні перевірки проводяться відповідно до планів основних заходів Національної поліції України, головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП) за наказами, підписаними відповідно Головою Національної поліції України, його першим заступником або заступниками, керівниками ГУНП або особами, які виконують їхні обов’язки.

4. Позапланові інспектування органів (підрозділів) поліції проводяться за рішенням Голови Національної поліції України, керівників ГУНП або осіб, які виконують їхні обов’язки, за наявності однієї з таких обставин:

установлення фактів, які є підставою для проведення службового розслідування щодо керівників органів (підрозділів) поліції;

обґрунтоване звернення фізичних або юридичних осіб про порушення посадовими особами органів (підрозділів) поліції вимог законодавства;

за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністра внутрішніх справ України.

5. Цільові перевірки проводяться за наказами, підписаними Головою Національної поліції України, його першим заступником або заступниками, керівниками міжрегіональних територіальних органів Національної поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділів, територіальних органів поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділів, їх першими заступниками або заступниками відповідно до їх компетенції.

Проведення цільових перевірок у підпорядкованих підрозділах також дозволяється за наказом, підписаним керівником територіального (відокремленого) підрозділу (управління, відділу) ГУНП або особи, яка виконує його обов’язки.

6. Перевірка службової діяльності підрозділів Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України (далі - ДВБ) здійснюється за наказом Голови Національної поліції України або особи, яка виконує його обов’язки, та за погодженням керівника ДВБ.

II. Об’єкти і суб’єкти перевірок

1. Об’єктами перевірок є структурні підрозділи апарату центрального органу управління поліцією, міжрегіональні територіальні органи Національної поліції та їх територіальні (відокремлені) підрозділи, територіальні органи поліції та їх територіальні (відокремлені) підрозділи, а також підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління Національної поліції України.

2. Суб’єктами перевірок є комісії з проведення інспектувань, контрольних та цільових перевірок (далі - комісія).

Комісії апарату центрального органу управління поліцією уповноважені на перевірку всіх органів (підрозділів) поліції відповідно до плану-завдання.

Комісії ГУНП перевіряють підпорядковані їм структурні підрозділи апарату та територіальні (відокремлені) підрозділи.

Комісії міжрегіональних територіальних органів Національної поліції здійснюють цільову перевірку підпорядкованих їм територіальних (відокремлених) підрозділів.

Комісії територіальних (відокремлених) підрозділів поліції (управління, відділи) ГУНП перевіряють підпорядковані відділи, відділення поліції.

При проведенні цільової перевірки доцільність створення комісії визначає посадова особа, яка призначила перевірку. Цільові перевірки, залежно від обсягу поставлених завдань, можуть здійснюватися як комісією, так і одноосібно працівником, якому надано право на проведення такої перевірки.

3. Комісія формується у складі працівників органів (підрозділів) поліції за напрямами службової діяльності. За рішенням Голови Національної поліції України, його першого заступника або заступників до участі в проведенні перевірки також можуть залучатися (за згодою) фахівці інших центральних органів виконавчої влади.

Під час проведення інспектувань та контрольних перевірок до складу комісії включають працівників ДВБ за погодженням з керівництвом ДВБ.

Комісію з проведення інспектування та контрольної перевірки очолює перший заступник або заступники Голови Національної поліції України, керівник структурного підрозділу апарату центрального органу управління поліцією або його заступники, перший заступник або заступники керівника ГУНП.

Заступником керівника комісії з проведення інспектування та контрольної перевірки призначається посадова особа Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України (далі - ДОАЗОР), у ГУНП - управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (далі - УОАЗОР).

Посадові особи, включені до складу комісії, на період перевірки (у тому числі на період підготовки) звільняються від виконання основних посадових обов’язків за місцем проходження служби.

Заміна складу комісії здійснюється за погодженням з головою комісії.

4. Організація та проведення інспектувань і контрольних перевірок покладаються на ДОАЗОР (УОАЗОР).

5. Організація та проведення цільових перевірок покладаються на структурні підрозділи апаратів органів поліції в межах їх компетенції відповідно до мети і завдань перевірки.

У територіальних (відокремлених) підрозділах (управління, відділи) ГУНП організація та проведення цільових перевірок покладаються на посадових осіб, яких визначає керівник підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки.

6. Право здійснювати перевірки стану охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності мають працівники підрозділів режиму та технічного захисту інформації органів поліції відповідно до вимог законодавства України.

III. Періодичність і строки проведення перевірок

1. Інспектування органів (підрозділів) поліції здійснюється один раз на 5 років.

2. Контрольна перевірка проводиться не раніше ніж через один рік після проведення останнього інспектування.

3. Перевірки здійснюються в строки, визначені наказом про їх проведення, з урахуванням того, що інспектування проводиться в строк до 21 дня, а контрольна та цільова перевірки - до 14 днів.

4. У разі потреби строки проведення перевірок продовжуються відповідно до наказів керівників органів поліції, які призначили перевірку, на підставі мотивованого рапорту голови комісії, але не більше ніж на 10 днів.

IV. Порядок підготовки до перевірки

1. Підготовка до проведення інспектування та контрольної перевірки здійснюється в такому порядку:

1) ДОАЗОР (УОАЗОР) до початку проведення перевірки надсилає до відповідних структурних підрозділів лист про надання пропозицій до переліку питань, що підлягають включенню до плану-завдання, кандидатур посадових осіб, які будуть залучатися до роботи в комісії, аналітичних довідок (за напрямом діяльності) та статистичних матеріалів про результати роботи органу (підрозділу) поліції, який перевіряється;

2) за результатами опрацювання наданих структурними підрозділами матеріалів ДОАЗОР (УОАЗОР) готує наказ про проведення інспектування, контрольної перевірки та план-завдання, що затверджується посадовою особою, яка підписує наказ про проведення перевірки. План-завдання після затвердження в установленому порядку реєструється в підрозділі документального забезпечення ДОАЗОР (УОАЗОР);

3) члени комісії в період підготовки до перевірки вивчають та аналізують стан криміногенної ситуації в регіоні, результати службової діяльності органів (підрозділів) поліції, які перевіряються, ознайомлюються з листами, скаргами та заявами щодо їх діяльності, матеріалами проведених раніше перевірок, наказами, дорученнями, рішеннями, нормативно-правовими актами, планами, програмами тощо;

4) у разі здійснення перевірки діяльності, пов’язаної з державною таємницею, члени комісії готують припис на виконання завдання та отримують довідку про надання відповідної форми допуску до державної таємниці;

5) голова комісії до початку перевірки проводить нараду з членами комісії, під час якої повідомляє про мету перевірки, строки її проведення та доводить план-завдання.

2. Наказ про проведення цільової перевірки та план-завдання готують уповноважені посадові особи органів (підрозділів) поліції, на яких покладено здійснення перевірки.

V. Права та обов’язки членів комісії

1. Голова комісії має право:

1) вимагати від керівників органів поліції, що перевіряються, проведення службових розслідувань за виявленими фактами порушень службової дисципліни;

2) подавати посадовій особі, яка призначила перевірку, обґрунтовані пропозиції щодо усунення від її проведення окремих членів комісії;

3) отримувати від посадових осіб органу (підрозділу) поліції, у якому проводиться перевірка, пояснення з питань, що вивчаються, та вимагати усунення виявлених порушень;

4) давати членам комісії усні та письмові доручення, які стосуються питань проведення перевірки.

2. Голова комісії зобов’язаний:

1) здійснювати контроль та координацію роботи членів комісії, надавати їм практичну допомогу;

2) створити належні умови для роботи членів комісії;

3) дотримуватися службової дисципліни, режиму секретності;

4) під час здійснення інспектування та контрольної перевірки організовувати та проводити особистий прийом громадян в органах (підрозділах) поліції, які перевіряються;

5) вивчати думку громадян щодо діяльності органу (підрозділу) поліції;

6) забезпечити гласність та об’єктивність під час надання оцінки результатів службової діяльності органу (підрозділу) поліції, який перевіряється;

7) підписувати підсумковий документ про результати перевірки. Матеріали перевірки в установленому порядку доповідати посадовій особі, яка призначила перевірку.

3. Заступник голови комісії має право:

1) за дорученням голови комісії виконувати його обов’язки;

2) давати членам комісії усні та письмові доручення, які стосуються питань проведення перевірки відповідно до напрямів діяльності та компетенції членів комісії;

3) у разі необхідності подавати голові комісії обґрунтовані пропозиції щодо заміни окремих членів комісії.

Заступник голови комісії має ті самі повноваження, що і члени комісії.

4. Заступник голови комісії зобов’язаний:

1) виконувати усні та письмові доручення голови комісії, які стосуються питань проведення перевірки;

2) здійснювати контроль та координацію роботи членів комісії, надавати їм практичну допомогу;

3) перевіряти та оцінювати стан організації службової діяльності органу (підрозділу) поліції відповідно до затвердженого плану-завдання;

4) ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки, крім матеріалів кримінальних проваджень та тих, які віднесені до інформації з обмеженим доступом;

5) отримувати необхідні довідки, статистичні дані, іншу інформацію від посадових осіб органу (підрозділу) поліції, що перевіряється;

6) вимагати й отримувати від посадових осіб органу (підрозділу) поліції, у якому проводиться перевірка, пояснення з питань, що стосуються перевірки, та вимагати від керівника, інших посадових осіб усунення виявлених порушень;

7) дотримуватися службової дисципліни, режиму секретності;

8) за результатами інспектування або контрольної перевірки у визначені строки готувати акт (довідку).

5. Члени комісії мають право:

1) перевіряти та оцінювати стан організації службової діяльності органу (підрозділу) поліції відповідно до затвердженого плану-завдання;

2) ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки, крім матеріалів кримінальних проваджень та тих, які віднесені до категорії службової інформації з обмеженим доступом.

Право доступу до матеріалів кримінальних проваджень та ознайомлення з ними мають працівники слідчих підрозділів, які включені до складу комісії;

3) отримувати необхідні довідки, статистичні дані, іншу інформацію від посадових осіб органу (підрозділу) поліції, що перевіряється;

4) вимагати й отримувати від посадових осіб органу (підрозділу) поліції, у якому проводиться перевірка, пояснення з питань, що стосуються перевірки, та вимагати від його керівника, інших посадових осіб усунення виявлених порушень.

6. Члени комісії на період проведення перевірки безпосередньо підпорядковуються голові комісії, його заступникові та зобов’язані:

1) проводити всебічну, повну та об’єктивну перевірку стану службової діяльності органу (підрозділу) поліції згідно з планом-завданням;

2) виявляти причини та умови, які призводять до недоліків і порушень у роботі;

3) доповідати голові комісії або його заступникові про своє місцезнаходження, виїзди за межі розташування органу (підрозділу) поліції, який перевіряється, результати проведеної перевірки, надзвичайні події та факти, що потребують негайного втручання;

4) дотримуватися службової дисципліни, режиму секретності;

5) упродовж п’яти робочих днів після закінчення інспектування або контрольної перевірки підготувати акт або довідку, у яких зазначити основні результати перевірки, указати причини та умови, що призвели до допущення недоліків у службовій діяльності, дати оцінку («задовільно» або «незадовільно») діяльності перевірених органів (підрозділів) поліції. Для узгодження акт або довідку в найкоротший строк подають голові комісії або його заступникові. Після опрацювання акт або довідку реєструють у підрозділі документального забезпечення, у якому проходить службу член комісії. Акт або довідку готують у трьох примірниках (перший примірник надсилається в установленому порядку до органу (підрозділу) поліції, який перевірявся, другий примірник - до ДОАЗОР (УОАЗОР), третій примірник подають на розгляд керівникові підрозділу, у якому проходить службу член комісії).

VI. Порядок проведення перевірки

1. Після прибуття до органу (підрозділу) поліції, який підлягає перевірці, голова комісії інформує керівництво цього органу (підрозділу) про її мету, строки і порядок проведення; ознайомлює з планом-завданням на перевірку під підпис; представляється особисто керівникові органу (підрозділу) поліції та представляє членів комісії керівному складу органу (підрозділу) поліції; визначає порядок роботи комісії.

2. Під час інспектувань та контрольних перевірок міжрегіональних територіальних органів Національної поліції та територіальних органів поліції перевірці підлягає апарат відповідного органу поліції та не менше 20 % підпорядкованих йому територіальних (відокремлених) підрозділів (управлінь, відділів, відділень) поліції.

Перелік зазначених вище підрозділів визначає голова комісії перед початком проведення перевірки.

3. Комісія організовує роботу відповідно до своєї компетенції в установлені строки та згідно з планом-завданням на перевірку.

Робота комісії не повинна перешкоджати діяльності органу (підрозділу) поліції, що перевіряється, у здійсненні покладених на нього повноважень та завдань.

4. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства України у сфері державної таємниці, службової інформації, недопущення розголошення інформації, а також відомостей досудового розслідування, що стали відомі під час її проведення.

5. Під час здійснення інспектування та контрольної перевірки комісія організовує та проводить особистий прийом громадян в органах (підрозділах) поліції, які перевіряються. При цьому за три дні до початку перевірки графіки прийому доводять до відома громадян через місцеві засоби масової інформації та мережу Інтернет. Звернення громадян, які надійшли на особистому прийомі, реєструються та розглядаються в установленому порядку.

VII. Оформлення результатів перевірок

1. За результатами проведення інспектування комісія складає акт з дотриманням таких вимог:

1) акт складається у двох примірниках з дотриманням установленого порядку діловодства та режиму секретності. Перший примірник акта надсилається до органу (підрозділу) поліції, який перевірявся, а другий - зберігається в ДОАЗОР (УОАЗОР);

2) в акті стисло оцінюється стан справ (за останній рік) за основними напрямами службової діяльності органу (підрозділу) поліції, зазначаються виявлені недоліки та порушення та дається загальна оцінка діяльності перевіреного органу (підрозділу) поліції.

Діяльність органів (підрозділів) поліції оцінюється «задовільно» або «незадовільно».

Оцінка «незадовільно» ставиться в разі, коли за результатами проведеного інспектування (контрольної перевірки) стан виконання завдань щодо протидії злочинності, досудового розслідування кримінальних правопорушень, підтримання публічної безпеки й порядку, прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення й інші події, реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події, довіру населення до діяльності органу (підрозділу) поліції визнано незадовільним, а також установлено неналежний стан дотримання виконавської дисципліни;

3) акт готується винятково на підставі перевірених достовірних фактів і прикладів. При підготовці акта повинні бути дотримані об’єктивність та вичерпність виявлених порушень законодавства і недоліків у службовій діяльності органу (підрозділу) поліції;

4) акт має такі основні розділи: загальний стан злочинності (у динаміці за останній рік), рівень управлінської діяльності, організація досудового слідства, протидія злочинності, реагування на заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, забезпечення публічної безпеки і порядку, організація роботи зі зверненнями громадян та їх особистого прийому, ведення єдиного обліку органами (підрозділами) поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, висновок комісії, пропозиції щодо усунення недоліків та підвищення рівня довіри населення, ефективності службової діяльності перевіреного органу (підрозділу) поліції;

5) строк складання акта не повинен перевищувати 14 робочих днів після дати закінчення інспектування (контрольної перевірки);

6) акт підписується головою комісії;

7) голова комісії після підписання акта про результати інспектування доповідає підсумки перевірки посадовій особі, яка призначала її проведення. Після цього акт для ознайомлення надсилається керівникові органу (підрозділу) поліції, який перевірявся;

8) керівник органу (підрозділу) поліції, який перевірявся, у встановленому порядку ознайомлюється з актом та підписує його.

У разі незгоди з висновками комісії керівник перевіреного органу (підрозділу) поліції підписує акт із формулюванням «зауваження додаються» та додає до акта свої зауваження, оформлені рапортом на ім’я посадової особи, яка призначила перевірку.

2. За результатами проведення контрольної перевірки комісія готує довідку в тому самому порядку, що й акт інспектування.

3. За підсумками цільової перевірки впродовж п’яти робочих днів після її закінчення складається довідка, яка підписується посадовими особами, які її проводили.

VIII. Підбиття підсумків перевірки

1. Строки і порядок підбиття підсумків інспектування (контрольної перевірки) визначає посадова особа, яка призначила їх проведення.

2. Результати інспектування, контрольної перевірки розглядаються на засіданні колегії або розширеній нараді апарату центрального органу управління поліцією чи територіального органу поліції. Для участі в засіданні колегії або розширеній нараді запрошується керівний склад органу (підрозділу) поліції, який перевірявся.

За результатами засідання оформляється протокол та рішення.

3. Якщо за висновками проведеного інспектування, контрольної перевірки стан службової діяльності органу (підрозділу) поліції оцінюється як незадовільний, керівник ДОАЗОР (УОАЗОР) або особа, яка виконує його обов’язки, подає на розгляд Голови Національної поліції України (керівника територіального органу поліції) або особи, яка виконує їх обов’язки, пропозиції щодо необхідності проведення службового розслідування стосовно керівників та/або заступників керівників органу (підрозділу) поліції, який перевірявся.

Службові розслідування проводяться відповідно до вимог законодавства.

4. Результати цільової перевірки доповідаються посадовій особі, яка призначала її проведення. Підсумки цільової перевірки доповідає керівник структурного підрозділу поліції, на якого згідно з наказом покладено контроль за її організацією та проведенням.

Результати цільової перевірки, яку здійснювали працівники відокремлених підрозділів (управління, відділи) поліції ГУНП, доповідаються керівнику цього підрозділу або особі, яка виконує його обов’язки.

IХ. Організація контролю за усуненням недоліків, виявлених під час перевірки

1. Керівник органу (підрозділу) поліції, де проводилися інспектування або контрольна перевірка, зобов’язаний:

1) упродовж 10 робочих днів після отримання в установленому порядку підсумкового документа (акт, довідка) затвердити план організаційних та практичних заходів із усунення виявлених недоліків. План складається у двох примірниках: один - залишається в органі (підрозділі) поліції, другий - для контролю надсилається до ДОАЗОР (УОАЗОР);

2) у тримісячний строк після затвердження плану усунення недоліків, виявлених у ході інспектування та контрольної перевірки, подати до ДОАЗОР (УОАЗОР) довідку про стан усунення недоліків та вжиті заходи реагування. Якщо за результатами опрацювання наданої інформації буде встановлено, що виявлені під час перевірки недоліки у службовій діяльності залишилися неусунутими, керівник ДОАЗОР (УОАЗОР) або особа, яка виконує його обов’язки, доповідає про це посадовій особі органу поліції, яка призначила перевірку.

2. Керівник органу (підрозділу) поліції, де проводилася цільова перевірка, зобов’язаний упродовж 5 робочих днів після отримання в установленому порядку підсумкового документа (довідки) затвердити план організаційних та практичних заходів з усунення виявлених недоліків та в місячний строк після затвердження зазначеного вище плану подати посадовій особі, яка призначила перевірку, довідку про стан усунення недоліків і вжиті заходи реагування.

3. Заключним етапом та основною формою відомчого контролю за усуненням недоліків, виявлених під час інспектування, а також оцінки проведеної роботи з підвищення ефективності службової діяльності органу (підрозділу) поліції, який перевірявся, є контрольна перевірка.

Директор Департаменту 
формування політики 
щодо підконтрольних 
Міністрові органів влади 
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (28.04.2017)
Просмотров: 2065
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar