Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС/МФУ N 259/390 від 27.03.2017. Про затвердження Порядку зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію


Приказ МВД / МФУ N 259/390 от 27.03.2017. Об утверждении Порядка зачисления в бюджеты платы за предоставление административных услуг и продукции и документы, используемые для оформления этих услуг

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2017

м. Київ

N 259/390

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2017 р. за N 524/30392

Про затвердження Порядку зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про адміністративні послуги", від 06 жовтня 2016 року N 1670-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління державними підприємствами, що виготовляють бланки цінних паперів, документи та бланки, які потребують використання спеціальних елементів захисту", постанов Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання", від 02 листопада 2016 року N 770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції", з метою визначення прозорого механізму зарахування, розподілу і перерахування коштів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, що надаються Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Державною міграційною службою України та їх територіальними органами і підрозділами, за продукцію та документи, що видаються при наданні цих послуг, та забезпечення можливості безперебійного фінансування виготовлення бланків документів, їх персоналізації, а також здійснення розбудови інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг, що додається.

2. Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України (Шевнін С. М.) забезпечити:

у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 12 лютого 2016 року N 96/55 "Про затвердження Порядку зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 лютого 2016 року за N 311/28441.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр внутрішніх
справ України

А. Аваков

Міністр фінансів України

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Національної поліції України

В. А. Троян

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України
27 березня 2017 року N 259/390

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2017 р. за N 524/30392

ПОРЯДОК
зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування, розподілу і перерахування до доходів загального фонду місцевих бюджетів та спеціального фонду державного бюджету коштів, що надходять як плата за надання адміністративних послуг, продукцію та документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до Законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух".

Норми цього Порядку застосовуються Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Державною міграційною службою України та їх територіальними органами і територіальними підрозділами (далі - суб'єкти надання адміністративних послуг) і Державною казначейською службою України та її територіальними органами (далі - органи Казначейства).

2. Плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, видачу дубліката замість втраченої або пошкодженої ліцензії та копії ліцензії, зараховується до відповідного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності".

3. Для зарахування до бюджетів коштів, що надходять як плата за надання адміністративних послуг, продукцію та документи, що видаються при наданні цих послуг, суб'єкти надання адміністративних послуг відкривають рахунки в органах Казначейства за місцем обслуговування в загальновстановленому порядку за балансовим рахунком 3711 "Інші рахунки клієнтів Казначейства України" (далі - рахунок 3711) та повідомляють про відкриті рахунки відповідних суб'єктів звернення.

4. Плата за надання адміністративних послуг, уключаючи вартість продукції та документів, що видаються при наданні адміністративних послуг, вноситься суб'єктом звернення одноразово на рахунок 3711, відкритий на ім'я суб'єкта надання адміністративних послуг, за місцем надання послуг.

5. Суб'єкти надання адміністративних послуг не пізніше одного робочого дня після надходження коштів від суб'єктів звернення на рахунок 3711 здійснюють операції з обробки платежів у такій послідовності:

1) повертають помилково або надміру сплачені кошти;

2) розподіляють кошти між загальним фондом місцевого бюджету і спеціальним фондом державного бюджету відповідно до встановлених законодавством розмірів плати за надання таких послуг та перераховують таким чином:

частину коштів, визначену як плата за надання адміністративних послуг (крім коштів від вартості продукції та документів, що видаються при наданні адміністративних послуг), - на рахунки з обліку доходів загального фонду місцевого бюджету за місцем надання послуг, відкриті в органах Казначейства за балансовим рахунком 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" за кодом класифікації доходів бюджету 22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг" (далі - рахунок 3321) та відомчою ознакою;

для Державної міграційної служби України:

частину коштів, визначену як плата за надання адміністративних послуг як частини адміністративного збору (крім коштів від вартості продукції та документів, що видаються при наданні адміністративних послуг), - на рахунки, відкриті в органах Казначейства за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" (далі - рахунок 3311), за кодом класифікації доходів бюджету 22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг", за відомчою ознакою "10" та за місцем надання послуг. Зазначені кошти розподіляються органами Казначейства між спеціальним фондом державного бюджету та загальним фондом відповідного місцевого бюджету за нормативами, установленими законодавством;

у разі звільнення органами місцевого самоврядування окремих категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до місцевих бюджетів, 30 відсотків вартості адміністративної послуги - на рахунки, відкриті в органах Казначейства за балансовим рахунком 3121 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" (далі - рахунок 3121), за кодом класифікації доходів бюджету 22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг", за відомчою ознакою "10" та за місцем надання послуг;

кошти, визначені як плата за продукцію та документи, що видаються при наданні адміністративних послуг, - на рахунки з обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в органах Казначейства за балансовим рахунком 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ", за кодом класифікації доходів бюджету 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" (далі - рахунок 3125) на ім'я суб'єктів надання адміністративних послуг. Зазначені кошти в порядку, визначеному законодавством, з рахунку 3125 перераховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" (далі - рахунок 3522) на ім'я зазначених суб'єктів надання адміністративних послуг, та спрямовуються для розрахунків з виробниками продукції.

6. Повернення помилково або надміру сплачених коштів суб'єкту звернення здійснюється з рахунку 3711 у строки, установлені законодавством, та в межах поточних надходжень за день.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів, здійснюється відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року N 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за N 1650/24182.

7. Ведення бухгалтерського обліку коштів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, здійснюється відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938, та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215.

8. З метою здійснення контролю за надходженням коштів від надання адміністративних послуг та для забезпечення своєчасного відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку органи Казначейства щодня в електронному вигляді надають суб'єктам надання адміністративних послуг виписки з відповідних рахунків 3125, 3121, 3311, 3321, 3522, 3711 в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту
фінансово-облікової політики
Міністерства внутрішніх справ України

С. М. Шевнін

Директор Департаменту фінансів
оборони, правоохоронних
органів і державної безпеки
Міністерства фінансів України

А. І. Гурська


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (04.05.2017)
Просмотров: 952
Всего комментариев: 0
avatar