Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС N 1170/690/197 від 07.11.2016. Про затвердження Положення про спеціалізовану службу зв'язку та оповіщення цивільного захисту


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ


НАКАЗ

07.11.2016
м. Київ
N 1170/690/197

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 09 грудня 2016 р. N 1594/29724

Про затвердження Положення про спеціалізовану службу зв'язку та оповіщення цивільного захисту

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту", від 08 липня 2015 року N 469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту" і з метою визначення основних завдань, порядку утворення та складу спеціалізованої служби зв'язку та оповіщення цивільного захисту, організації управління нею та її функціонування

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про спеціалізовану службу зв'язку та оповіщення цивільного захисту, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС України (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О., першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Чаузова О. М., першого заступника Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Червака Б. О.

 

Міністр внутрішніх справ України
А. Б. Аваков
Голова Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України
Л. О. Євдоченко
Голова Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України
О. І. Наливайко
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України
07 листопада 2016 року N 1170/690/197

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
09 грудня 2016 р. за N 1594/29724


ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізовану службу зв'язку та оповіщення цивільного захисту


I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад спеціалізованої служби зв'язку та оповіщення цивільного захисту (далі - спеціалізована служба), організацію управління нею та її функціонування.

2. Спеціалізована служба є складовою частиною сил цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту, утворюється ДСНС разом з Адміністрацією Держспецзв'язку, Держкомтелерадіо і забезпечує виконання покладених на неї завдань, організацію проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту.

3. Спеціалізована служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

II. Основні завдання та функціонування спеціалізованої служби

1. Спеціалізована служба утворюється ДСНС, Держспецзв'язку та Держкомтелерадіо для організації та забезпечення надійним зв'язком центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів управління і сил цивільного захисту, організації та виконання заходів щодо підтримання в готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Відповідно до галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби покладаються на:

1) ДСНС:

організація та забезпечення надійним зв'язком органів управління та сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в умовах загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснення контролю за організацією та виконанням заходів щодо підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для оповіщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів управління та сил цивільного захисту в мирний час та в особливий період;

2) Держспецзв'язку:

організація та здійснення в межах компетенції заходів щодо забезпечення надійним зв'язком центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів управління та сил цивільного захисту, у тому числі з використанням державної системи урядового зв'язку та Національної системи конфіденційного зв'язку, в умовах загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій;

організація та здійснення в межах компетенції заходів щодо підтримання в готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

розв'язання в межах компетенції питань щодо забезпечення готовності функціонування телекомунікаційних мереж загального користування в умовах надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;

3) Держкомтелерадіо:

забезпечення готовності Національної телекомпанії України, що належить до сфери управління Держкомтелерадіо, та її філій до здійснення своєчасного і достовірного інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечення інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій через Національну телекомпанію України, що належить до сфери управління Держкомтелерадіо, та її філії, у тому числі з використанням автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Функціонування та залучення спеціалізованої служби для організації проведення спеціальних робіт і заходів за напрямом галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби здійснюються згідно з Кодексом цивільного захисту України, постановами Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту", від 08 липня 2015 року N 469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту" в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної державної системи цивільного захисту в таких режимах.

3. Основними завданнями спеціалізованої служби є:

1) у режимі повсякденного функціонування:

підготовка та здійснення контролю за готовністю підрозділів спеціалізованої служби до дій за призначенням, їх забезпечення;

організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби;

підтримання в готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання завдань, покладених на спеціалізовану службу в мирний час та особливий період;

створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованої служби;

організація забезпечення надійним зв'язком центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів управління та сил цивільного захисту;

організація та здійснення заходів щодо підтримання в готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснення заходів щодо підтримання в готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для забезпечення оповіщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів управління та сил цивільного захисту, а також координація діяльності із забезпечення інформування населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та дії в умовах такої ситуації;

приведення в готовність спеціалізованої служби, залучення в разі потреби додаткових сил і засобів;

організація забезпечення надійним зв'язком органів управління та сил цивільного захисту, центральних та місцевих органів виконавчої влади в умовах загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

здійснення заходів щодо підтримання в готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для забезпечення оповіщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів управління та сил цивільного захисту, а також забезпечення інформування населення про виникнення надзвичайної ситуації та дії в умовах такої ситуації;

здійснення заходів з переведення спеціалізованої служби до функціонування в умовах надзвичайної ситуації;

підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту за напрямом галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і управління підрозділами спеціалізованої служби, що залучаються до таких робіт та заходів;

організація і взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організація забезпечення надійним зв'язком центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів управління та сил цивільного захисту в умовах виникнення надзвичайної ситуації;

забезпечення інформування населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

надання в межах компетенції та відповідно до галузевої спрямованості діяльності спеціалізованої служби методичної допомоги територіальним та об'єктовим спеціалізованим службам зв'язку і оповіщення в проведенні спеціальних робіт;

4) у режимі надзвичайного стану виконання завдань відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану";

5) в особливий період спеціалізована служба функціонує відповідно до Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються Законами України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-правовими актами.

4. Підрозділи ДСНС у межах компетенції відповідно до галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби та покладених на них завдань у складі спеціалізованої служби:

організовують та забезпечують зв'язком органи управління та сили Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в умовах загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період;

організовують та контролюють виконання заходів щодо підтримання в готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для оповіщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів управління та сил цивільного захисту в умовах загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій;

утворюють і поповнюють матеріальні та інші ресурси;

підтримують у готовності техніку і майно спеціального призначення для виконання завдань за напрямом галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби в мирний час та особливий період;

взаємодіють з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

готують пропозиції щодо організації проведення спеціальних робіт і заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами спеціалізованої служби, що залучаються до таких робіт і заходів;

здійснюють виконання інших завдань відповідно до галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби.

5. Підрозділи Держспецзв'язку, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку, у межах компетенції, відповідно до галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби та покладених на них завдань у складі спеціалізованої служби:

організовують та здійснюють заходи щодо забезпечення надійним зв'язком центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів управління та сил цивільного захисту, у тому числі з використанням державної системи урядового зв'язку та Національної системи конфіденційного зв'язку, в умовах загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період;

організовують та здійснюють у межах компетенції взаємодію з Національним центром оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, центрами управління операторів телекомунікацій;

розв'язують у межах компетенції питання щодо готовності функціонування телекомунікаційних мереж загального користування в умовах надзвичайних ситуацій і надзвичайного стану;

організовують та здійснюють заходи щодо підтримання в готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

організовують та здійснюють у межах компетенції заходи щодо відновлення функціонування засобів телекомунікацій (зв'язку) та технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, пошкоджених унаслідок виникнення надзвичайних ситуацій;

взаємодіють з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

здійснюють виконання інших завдань відповідно до галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби.

6. Підрозділи Держкомтелерадіо в межах компетенції відповідно до галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби та покладених на них завдань у складі спеціалізованої служби:

забезпечують готовність Національної телекомпанії України, що належить до сфери управління Держкомтелерадіо, та її філій до здійснення своєчасного та достовірного інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

організовують та здійснюють контроль за виконанням заходів щодо забезпечення інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснюють координацію діяльності Національної телекомпанії України, що належить до сфери управління Держкомтелерадіо, та її філій щодо інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

організовують та здійснюють у межах компетенції заходи щодо відновлення функціонування технічних засобів Національної телекомпанії України, що належить до сфери управління Держкомтелерадіо, та її філій, які забезпечують інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, пошкоджених унаслідок виникнення надзвичайних ситуацій;

утворюють і поповнюють матеріальні та інші ресурси;

взаємодіють з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

здійснюють виконання інших завдань відповідно до галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби.

7. Перелік підрозділів ДСНС, Держспецзв'язку та Держкомтелерадіо, які залучаються у складі спеціалізованої служби для проведення спеціальних робіт, визначається із урахуванням їх напрямів і обсягів відповідно до галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби.

8. Облік інформації щодо складу спеціалізованої служби ведеться ДСНС спільно з Адміністрацією Держспецзв'язку і Держкомтелерадіо та уточнюється щороку.

9. Спеціалізованій службі (у разі її залучення на період здійснення заходів згідно з покладеними на неї завданнями) оперативно підпорядковуються територіальні спеціалізовані служби зв'язку і оповіщення цивільного захисту.

10. Спеціалізовану службу очолює Голова ДСНС.

11. Заступниками керівника спеціалізованої служби є заступники керівників Держспецзв'язку та Держкомтелерадіо відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

12. З метою координації діяльності підрозділів спеціалізованої служби створюється орган управління у складі спеціалізованої служби, який підпорядковується керівнику спеціалізованої служби та його заступникам відповідно до галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби.

13. До складу органу управління спеціалізованою службою входять працівники структурних підрозділів ДСНС, Адміністрації Держспецзв'язку та Держкомтелерадіо відповідно до галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби.

III. Обов'язки і права керівника спеціалізованої служби

1. Керівник спеціалізованої служби в межах компетенції зобов'язаний:

спільно із заступниками керівника спеціалізованої служби здійснювати підготовку та підтримання в готовності спеціалізованої служби для організації проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту за напрямом галузевого спрямування діяльності спеціалізованої служби;

здійснювати координацію діяльності спеціалізованої служби та керувати нею під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

здійснювати координацію та взаємодіяти з територіальними спеціалізованими службами зв'язку і оповіщення цивільного захисту в межах повноважень спеціалізованої служби;

організовувати навчання працівників спеціалізованої служби способам захисту і діям у надзвичайних ситуаціях, проводити спеціальні навчання та тренування відповідно до профілю такої служби;

забезпечувати підтримку в постійній готовності органу управління, засобів телекомунікацій і оповіщення, що забезпечують управління підпорядкованою спеціалізованою службою.

2. Керівник спеціалізованої служби та його заступники мають право:

видавати накази та розпорядження з питань функціонування спеціалізованої служби і виконання завдань працівниками, які входять до складу спеціалізованої служби;

отримувати інформацію від органів управління та сил цивільного захисту, необхідну для виконання завдань, покладених на спеціалізовану службу.

IV. Обов'язки і права працівників спеціалізованої служби

1. Працівники, які включені до складу спеціалізованої служби, зобов'язані:

виконувати завдання, визначені залежно від характеру надзвичайної ситуації;

дотримуватися заходів безпеки під час виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, правил поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

вивчати способи захисту у надзвичайних ситуаціях, надання домедичної допомоги, правила користування засобами захисту.

2. Працівники, які включені до складу спеціалізованої служби, мають право:

отримувати інформацію про надзвичайну ситуацію та заходи необхідної безпеки;

на забезпечення під час організації та виконання робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації засобами індивідуального захисту та спеціальним одягом.

V. Організація діяльності спеціалізованої служби

1. Підготовка спеціалізованих служб проводиться згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 443, Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444, Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року N 819.

2. Підготовка керівного складу спеціалізованої служби здійснюється в навчальних закладах та навчально-методичних центрах у сфері цивільного захисту, а також безпосередньо під час спеціальних навчань і тренувань, що проводяться зі спеціалізованою службою відповідно до програм підготовки.

3. Підготовка спеціалізованої служби організовується і здійснюється відповідно до планів основних заходів цивільного захисту на рік, плану комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту на рік.

4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення спеціалізованої служби здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків.

 

Директор Департаменту формування 
політики щодо підконтрольних Міністрові 
органів влади та моніторингу Міністерства 
внутрішніх справ України
В. Є. Боднар
Начальник Управління мобілізаційної роботи, 
територіальної оборони та цивільного 
захисту Адміністрації Державної служби 
спеціального зв'язку 
та захисту інформації України
О. М. Черната
Начальник адміністративно-господарського 
управління Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України
С. Б. Шапкін


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (30.01.2017)
Просмотров: 1140
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar