Главная » Статьи » Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины

Наказ МОЗ № 1011 від 29.09.2016. Про затвердження Методики розрахунку потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії для лікування


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2016

м. Київ

N 1011

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2016 р. за N 1355/29485

Про затвердження Методики розрахунку потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії для лікування осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів

Відповідно до підпункту 4 пункту 11 додатка 2 до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2014 року N 1708-VII, пункту 2 Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 березня 2012 року N 200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за N 889/21201 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 грудня 2015 року N 863), та з метою раціонального планування потреби в препаратах замісної підтримувальної терапії

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії для лікування осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів (далі - Методика), що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити впровадження та дотримання Методики під час розрахунку потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії для лікування осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів, в підпорядкованих закладах охорони здоров'я.

3. Управлінню громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України (Півень Н. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Сивак О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
служби України з контролю
за наркотиками

О. Дзісяк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
29 вересня 2016 року N 1011

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2016 р. за N 1355/29485

 

 

 

 

 

 

Методика
розрахунку потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії для лікування осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів

I. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює механізм розрахунку потреби в препаратах замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) відповідно до завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2014 року N 1708-VII (далі - Нацпрограма), Закону України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ".

Ця Методика використовується для розрахунку щорічних заявок Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до пункту 2 Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 березня 2012 року N 200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за N 889/21201 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 грудня 2015 року N 863).

2. Ця Методика передбачає:

запровадження стандартизованих підходів до визначення потреби адміністративно-територіальних одиниць у препаратах ЗПТ для забезпечення безперервності ЗПТ на прогнозований період;

формування потреби у препаратах ЗПТ на прогнозований період у кількісному та вартісному вимірах;

визначення та урахування залишків препаратів ЗПТ станом на перше число місяця, в якому здійснюються розрахунки;

урахування гарантованих надходжень препаратів ЗПТ відповідно до графіків розподілу препаратів ЗПТ, затверджених наказами Міністерства охорони здоров'я України;

урахування співвідношень між дозуваннями препаратів ЗПТ, необхідних для формування середньої рекомендованої та індивідуальних доз особам, які отримують медичне лікування;

визначення вартості одиниці препаратів ЗПТ;

обчислення потреби у препаратах ЗПТ на прогнозований період;

здійснення централізованих закупівель препаратів ЗПТ за кошти державного бюджету на прогнозований період з урахуванням потреб адміністративно-територіальних одиниць та Нацпрограми в межах фінансової квоти.

3. При розрахунку фактичної потреби у препаратах ЗПТ вказується кількість осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів, які безперервно отримують медичне лікування препаратами ЗПТ станом на перше число місяця, в якому здійснюються розрахунки.

При розрахунку загальної потреби в препаратах ЗПТ необхідно орієнтуватись на завдання і заходи Нацпрограми, відповідно до якої послугами ЗПТ на 2017 рік має бути охоплено не менше 27,5 % та на 2018 рік - не менше 35 % споживачів ін'єкційних наркотиків, які перебувають під диспансерним наглядом унаслідок вживання опіоїдів.

Збільшення охоплення осіб, хворих на опіоїдну залежність, послугами ЗПТ рекомендовано для всіх адміністративно-територіальних одиниць в межах визначеного обсягу фінансування (далі - фінансова квота). Додаткове фінансування для задоволення потреб адміністративно-територіальних одиниць у препаратах ЗПТ в обсягах, що перевищують фінансову квоту, повинно здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних організацій, благодійників, пацієнтів та з інших джерел.

4. Для розрахунку потреб у препаратах ЗПТ використовується електронна форма розрахунку у форматі таблиці Microsoft Excel згідно з додатком до цієї Методики окремо для:

препарату метадону гідрохлорид таблетованої форми;

препарату бупренорфіну гідрохлорид, таблетки сублінгвальні;

препарату метадону гідрохлорид, розчин оральний.

II. Алгоритм визначення вихідних даних для обчислення потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії

1. Дані до електронної форми вносяться відповідальною особою, призначеною наказом Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - відповідальна особа), лише у клітинки, які зафарбовані зеленим кольором.

2. Перед початком заповнення таблиці зазначається адміністративно-територіальна одиниця, для якої проводяться розрахунки, дата складання замовлення та контактні дані відповідальної особи.

3. У колонках "Препарат" та "Дозування" внесено інформацію щодо препаратів ЗПТ, визначених номенклатурою лікарських засобів та медичних виробів для програм замісної підтримувальної терапії, яка затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я України (відповідно до розрахунків бюджетного запиту).

4. У колонці "Гарантовані надходження" відповідальна особа вручну вносить обсяги гарантованих надходжень препаратів ЗПТ у міліграмах відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України щодо розподілу та перерозподілу препаратів ЗПТ без урахування фактично доставлених препаратів станом на перше число місяця складання замовлення.

5. У колонці "Залишки препаратів" відповідальна особа вручну вносить дані про запас препаратів ЗПТ у міліграмах.

6. У колонці "Середня добова доза" зазначено середню добову дозу препарату на одну особу відповідно до графіків розподілу препаратів ЗПТ, затверджених наказами Міністерства охорони здоров'я України, що становить 100 мг для препарату метадону гідрохлорид та 12 мг для препарату бупренорфіну гідрохлорид відповідно.

7. Колонка "Загальна потреба у препаратах на одну особу на місяць" розраховується автоматично та визначає середньомісячний обсяг споживання препаратів ЗПТ у міліграмах.

8. У графах колонки "Співвідношення дозувань" зазначено співвідношення препаратів ЗПТ відносно загального обсягу закупівлі, що використовувались та були розподілені для забезпечення потреб адміністративно-територіальних одиниць у лікуванні осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів, протягом останніх трьох років у відсотках та відповідно у міліграмах (розраховується автоматично на основі відсоткового співвідношення до загальної потреби у препаратах на одну особу на місяць).

Співвідношення дозувань у відсотках від загального обсягу закупівлі для препарату метадону гідрохлорид таблетованої форми становить: 5 мг - 2,5 %, 10 мг - 10 %, 25 мг - 87,5 %; препарату бупренорфіну гідрохлорид, таблетки сублінгвальні: 2 мг - 50 %, 8 мг - 50 %; препарату метадону гідрохлорид (розчин оральний): 5 мг/мл - 100 %.

Враховуючи практичну еквівалентність дозувань 25 мг та 40 мг препарату метадону гідрохлорид таблетованої форми та дозувань 4 мг та 8 мг препарату бупренорфіну гідрохлорид, таблетки сублінгвальні, у формуванні середньої та індивідуальної доз за умови економічної доцільності можлива заміна препарату метадону гідрохлорид таблетованої форми у дозуванні 25 мг на відповідний препарат у дозуванні 40 мг та препарату бупренорфіну гідрохлорид, таблетки сублінгвальні, у дозуванні 4 мг на відповідний препарат у дозуванні 8 мг зі збереженням вищезазначеного співвідношення у загальній структурі закупівель.

9. У колонці "Прогнозований період" зазначено проміжок часу між першим числом місяця складання замовлення та останнім числом місяця розрахункового періоду.

10. У графу "Кількість осіб, що отримують ЗПТ" колонки "Дані щодо осіб, які безперервно отримують ЗПТ" відповідальна особа вносить інформацію щодо фактичної кількості осіб, які отримують медичне лікування препаратами ЗПТ станом на перше число місяця складання замовлення.

Дані граф "Потреба у препаратах ЗПТ" та "Потреба у препаратах ЗПТ до замовлення" у міліграмах та гривнях відповідно заповнюються автоматично, ураховуючи дані щодо фактичної кількості осіб, які отримують ЗПТ, та вартості препаратів з урахуванням залишків препаратів ЗПТ та гарантованих надходжень на прогнозований період.

Враховуючи більшу вартість препаратів бупренорфіну гідрохлорид, таблетки сублінгвальні, та метадону гідрохлорид, розчин оральний, кількість пацієнтів, які потребують призначення зазначених лікарських форм, рекомендовано лишати на рівні попередньо розподілених лікувальних курсів відповідно до графіків розподілу, затверджених наказами Міністерства охорони здоров'я України, збільшуючи (за потреби) кількість лікувальних курсів із використанням препарату метадону гідрохлорид таблетованої форми.

11. У графу "Кількість осіб, які перебувають під диспансерним наглядом унаслідок вживання опіоїдів" колонки "Потреба в препаратах відповідно до завдань і заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" відповідальна особа вносить дані щодо кількості осіб, що перебувають під диспансерним наглядом унаслідок вживання опіоїдів в межах адміністративно-територіальної одиниці станом на перше число місяця внесення замовлення.

Дані графи "Мінімальна кількість споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків, які потребують ЗПТ" розраховуються автоматично, ураховуючи мінімальний рекомендований показник охоплення послугами ЗПТ споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків, які потребують медичного лікування, відповідно до Нацпрограми.

Дані граф "Потреба у препаратах ЗПТ" та "Потреба у препаратах ЗПТ до замовлення" у міліграмах та гривнях відповідно заповнюються автоматично, ураховуючи дані щодо фактичної кількості осіб, що отримують ЗПТ, та вартості препаратів з урахуванням залишків препаратів ЗПТ та гарантованих надходжень на прогнозований період.

12. У колонці "Вартість препарату" вказано орієнтовну вартість однієї таблетки препаратів метадону гідрохлорид таблетованої форми та бупренорфіну гідрохлорид, таблетки сублінгвальні, відповідних дозувань та вартість 1 мл препарату метадону гідрохлорид, розчин оральний, відповідно до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів для програм замісної підтримувальної терапії, яка затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я України на попередній закупівельний період, а також вартість препаратів ЗПТ у перерахунку на мг діючої речовини.

Вартість препарату у мг для препарату метадону гідрохлорид, розчин оральний, не заповнюється.

13. У графі "Кількість осіб, що потребують замовлення" колонки "Замовлення препаратів ЗПТ на прогнозований період" відповідальна особа вказує кількість осіб, на яку складається замовлення на прогнозований період, ураховуючи фактичну кількість осіб, що отримують ЗПТ в межах фінансової квоти, з урахуванням завдань та заходів Нацпрограми.

Графи "Загальна потреба у препаратах ЗПТ", "Кількість препарату до замовлення з урахуванням квоти" та "Вартість замовлення" у міліграмах та гривнях відповідно заповнюються автоматично, ураховуючи фактичну кількість осіб, що отримують ЗПТ, та вартість препаратів з урахуванням залишків препаратів ЗПТ та гарантованих надходжень на прогнозований період.

14. Колонка "Загальна вартість замовлення" розраховується автоматично на основі внесених даних та суми препаратів усіх дозувань та форм випуску для задоволення потреб адміністративно-територіальної одиниці.

15. Колонка "Фінансова квота" містить інформацію щодо визначеного обсягу фінансування для задоволення потреб адміністративно-територіальної одиниці у препаратах ЗПТ на прогнозований період.

 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

Н. Півень

Додаток
до Методики розрахунку потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії для лікування осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів
(пункт 4 розділу I)

 

 

 

 

 

Розрахунок потреби препаратів ЗПТ

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Дата складання замовлення

П. І. Б. відповідальної особи

 

 

 

Препарат

Дозування

Гарантовані надходження (мг)

Залишки препаратів
(мг)

Середня добова доза
(мг)

Загальна потреба у препаратах на одну особу на місяць
(мг)

Співвідношення дозувань

Прогнозований період (місяців)

Дані щодо осіб, які безперервно отримують ЗПТ

% від заг. об'єму закупівель

(мг)

кількість осіб, що отримують ЗПТ

потреба у препаратах ЗПТ
(мг)

потреба у препаратах ЗПТ до замовлення
(мг)

потреба у препаратах ЗПТ до замовлення
(грн)

Метадону гідрохлорид (табл.)

5 мг

 

 

100,0

3041,7

2,5

76,0

18,0

 

0,0

0,0

0,0

10 мг

 

 

10,0

304,2

0,0

0,0

0,0

25 мг

 

 

87,5

2661,5

0,0

0,0

0,0

Бупренорфіну гідрохлорид (табл. сублінгвальні)

2 мг

 

 

12,0

365,0

50,0

182,5

18,0

 

0,0

0,0

0,0

8 мг

 

 

50,0

182,5

0,0

0,0

0,0

Метадону гідрохлорид (розчин оральний)

5 мг/мл

 

 

100,0

3041,7

100,0

3041,7

18,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Контактний телефон відповідальної особи

 

 

Потреба в препаратах відповідно до завдань і заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки (мг)

Вартість препарату

Замовлення препаратів ЗПТ на прогнозований період

Загальна вартість замовлення
(грн)

Фінансова квота
(грн)

кількість осіб, які перебувають під диспансерним наглядом унаслідок вживання опіоїдів

мінімальна кількість споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків, які потребують ЗПТ

потреба у препаратах ЗПТ
(мг)

потреба у препаратах ЗПТ до замовлення
(мг)

потреба у препаратах ЗПТ до замовлення
(грн)

таблетка/мл препарату (для метадону гідрохлорид, розчин оральннй)
(грн)

(мг)

кількість осіб, що потребують замовлення

загальна потреба у препаратах ЗПТ
(мг)

кількість препарату до замовлення з урахуванням квоти
(мг)

вартість замовлення
(грн)

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,46

0,092

 

0,0

0,0

0

0

 

0

0,0

0,0

0,56

0,056

0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,70

0,028

0

0,0

0

 

 

 

3,13

1,565

 

0,0

0,0

0

 

 

 

11,25

1,406

0

0,0

0

 

 

 

0,68

 

 

0,0

0,0

0


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины | Добавил: advokat (28.10.2016)
Просмотров: 1111
Всего комментариев: 0
avatar