Главная » Статьи » Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины

Наказ МОЗ №1042 від 05.10.2016. Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.10.2016

м. Київ

N 1042

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2016 р. за N 1406/29536

Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до статті 16 5 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" та підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2016 року N 55, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за N 207/28337 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 2016 року N 282), що додаються.

2. Управлінню громадського здоров'я (Півень Н. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Т. Кутовий

Перший Віце-президент
НАМН України

Ю. І. Кундієв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
05 жовтня 2016 року N 1042

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2016 р. за N 1406/29536

 

 

 

 

 

 

Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

1. Після пункту 75 доповнити новим пунктом 76 такого змісту:

"

N з/п

Назва препарату

Назва діючої речовини

Допус-
тима добо-
ва доза,
мг/кг

Максимально допустимий рівень в продуктах харчування,
мг/кг (мг/л)

Гра-
нично-
допус-
тима концен-
трація / орієн-
товно безпеч-
ний рівень впливу в повітрі робо-
чої зони,
мг/м 3

Гра-
нично-
допус-
тима концен-
трація / орієн-
товно безпеч-
ний рівень впливу в

атмос-
фер-
ному повітрі,
мг/м 3

Гра-
нично-
допус-
тима концен-
трація / орієн-
товно допус-
тимий рівень у воді водойм,
мг/дм 3

Гра-
нично-
допус-
тима концентрація / орієн-
товно
допус-
тима концен-
трація у ґрунті,
мг/кг

Регламенти безпечного застосування

Клас небезпеч-
ності

строки, дні

культура

максимально допустимий рівень

очіку-
вання до збору вро-
жаю

виходу на оброблені

ділянки

руч-
ні робо-
ти

меха-
нічні робо-
ти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

76

 

 

Мовенто 100
SC, КС

 

 

спіротетрамат,
100 г/л

 

 

0,01

Контроль по сумі спіротетрамату
та спіротетрамат-енолу,
вираженого як спіротетрамат

 

 

/1,0

 

 

/0,003

 

 

0,005/
заг.-сан.

 

 

/0,25

 

 

21
 

 
 
 
 
 
 
21
 

-
 

 
7

 

 

7

 
 
 
 
 
 
 
7
 

-

 
 
7

 

 

3

 
 
 
 
 
 
 
3

 
-

 
 
3

 

 

2

яблука
 
 

яблучний сік
 

 
груші
 

 
грушевий сік
 

 
огірки

0,3**
(межа визн.
ВЕРХ-0,1)

0,1**
(межа визн.
ВЕРХ-0,1)

0,3**
(межа визн.
ВЕРХ-0,1)

0,1**
(межа визн.
ВЕРХ-0,1)

0,15**
(межа визн.
ВЕРХ-0,1)

 

 

".

У зв'язку з цим пункти 76 - 146 вважати відповідно пунктами 77 - 147.

2. Після пункту 120 доповнити новими пунктами 121, 122 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

121

 
Т-2, КС

 
імідаклоприд,
300 г/л
 
+
 
лямбда-
цигалотрин,
100 г/л
 
 
 
імідаклоприд,
300 г/л
 
+
 
 
лямбда-
цигалотрин,
100 г/л
 
 
 
імідаклоприд,
300 г/л
 
+
 
лямбда-
цигалотрин,
100 г/л

 
0,06
 
 
 
 
0,003
 
 
 
 
 
0,06
 
 
 
 
 
0,003
 
 
 
 
 
0,06
 
 
 
 
0,003

Контроль по імідаклоприду та лямбда-цигалотрину

 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -

 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
2
 (високо-
стійкий у воді)

картопля
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
томати
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
томатний
сік

0,05*
(межа визн.
ВЕРХ-0,05)
 
 
0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)

 
 
 
0,1*
(межа визн.
ВЕРХ-0,05)
 
 
 
0,01*
(межа визн. ГРХ-0,01)
 
 
 
0,05*
(межа визн.
ВЕРХ-0,05)
 
 
0,05*
(межа визн. ГРХ-0,05)

/0,2
 
 
 
 
/0,1 небезпечний
при потраплянні
на шкіру
 
/0,2
 
 
 
 
 
/0,1 небезпечний
при потраплянні
на шкіру
 
/0,2
 
 
 
 
/0,1 небезпечний
при потраплянні
на шкіру

/0,005
 
 
 
 
/0,001
 
 
 
 
 
/0,005
 
 
 
 
 
/0,001
 
 
 
 
 
/0,005
 
 
 
 
/0,001

0,007/
заг.-сан.
 
 
 
0,01/
сан.-токс.
 
 
 
 
0,007/
заг.-сан.
 
 
 
 
0,01/
сан.-токс.
 
 
 
 
0,007/
 
 
 
 
0,01/
сан.-токс.

0,04/
 
 
 
 
/0,05
 
 
 
 
 
0,04/
 
 
 
 
 
/0,05
 
 
 
 
 
0,04/
 
 
 
 
/0,05

122

Т-12, РК 1

гліфосату калійна сіль, 551 г/л, в кислотному еквіваленті - 450 г/л

0,01

землі сільсько-
господар-
ського призна-
чення 1

не потр.

1,0/

/0,01

0,02/
сан.-
токс.

0,5/
трансл.

не потр.

7

3

2

 

".

У зв'язку з цим пункти 121 - 147 вважати відповідно пунктами 123 - 149.

 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

Н. Півень


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины | Добавил: yurist-online (24.11.2016)
Просмотров: 1086
Всего комментариев: 0
avatar