Главная » Статьи » Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины

Наказ МОЗ №266 від 13.03.2017. Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань


Приказ Минздрава №266 от 13.03.2017. Об утверждении Изменений к Государственных санитарных норм и правил защиты населения от влияния электромагнитных излучений

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2017  № 266

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 травня 2017 р. 
за № 625/30493

Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

Відповідно до пунктів 25, 84 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 615, абзацу третього підпункту 12 пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513, що додаються.

2. Управлінню громадського здоров’я (Півень Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Сивак О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України 
13.03.2017 № 266

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 травня 2017 р. 
за № 625/30493

ЗМІНИ 
до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

1. Другий абзац Державних санітарних норм і правил викласти в такій редакції:

"Санітарні норми і правила, які містять як норми, так і основні положення гігієнічних вимог до засобів випромінювання разом з методичними вказівками до них, дозволяють регламентувати умови експлуатації і розміщення засобів випромінювання відносно житлової забудови і тим самим забезпечити охорону здоров'я населення від впливу електромагнітних полів (далі - ЕМП), що виникають у навколишньому середовищі.".

2. У розділі 1:

1) в абзаці першому підпункту 1.1.2 пункту 1.1 друге речення виключити;

2) підпункт 1.3.3 пункту 1.3 викласти у такій редакції:

"1.3.3. Граничнодопустимий рівень ЕМП для РТО, що працюють у діапазонах дуже високих частот та ультрависоких частот, встановлюється на рівні 10 мкВт/см-2 або 6 В/м.";

3) у пункті 1.4:

підпункт 1.4.2 викласти у такій редакції:

"1.4.2. Допускаються розміщення та експлуатація радіотехнічних об’єктів на дахах та у приміщеннях житлових, громадських та інших будівель за умови дотримання вимог пункту 1.3 цього розділу.";

у виносці до таблиці 1.4 слово "Контролюється" замінити словом "Вимірюється";

у підпункті 1.4.6 виключити такі слова та цифри: "Використання санітарно-захисних зон регламентується "Санітарними нормами проектування промислових підприємств", (СНіП 2.07.01-89).";

підпункт 1.4.7 викласти у такій редакції:

"1.4.7. Заходи щодо організації і благоустрою санітарно-захисної зони у встановленому порядку передбачаються документацією на РТО.";

підпункт 1.4.10 після слів "зони обмеження" доповнити словом "забудови";

4) у пункті 1.6:

у назві пункту слова "Методи контролю рівнів" замінити словом "Рівні";

підпункт 1.6.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.6.2 - 1.6.12 вважати відповідно підпунктами 1.6.1 - 1.6.11;

у підпункті 1.6.1 слова "санітарно-епідеміологічні станції" замінити словами "відповідні заклади охорони здоров’я. До переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я відносяться: лікар із загальної гігієни, лікар з гігієни праці, лікар з комунальної гігієни, лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища.

До номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою відносяться: медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна).";

підпункт 1.6.5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.6.6 - 1.6.11 вважати відповідно підпунктами 1.6.5 - 1.6.10;

підпункт 1.6.5 викласти у такій редакції:

"1.6.5. Встановлення фактів дотримання граничнодопустимих рівнів ЕМП проводиться підприємствами, установами, закладами, що уповноважені центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.";

підпункти 1.6.6 - 1.6.9 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 1.6.10 вважати підпунктом 1.6.6;

підпункт 1.6.6 викласти в такій редакції:

"1.6.6. Вимірювання рівнів ЕМП, розрахунок санітарно-захисних зон і зон обмеження забудови проводяться на підставі таких вихідних даних на кожен РТО:

найменування;

адреса;

рік введення в експлуатацію;

відомості про реконструкцію;

ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови;

потужність кожного передавача і їх кількість;

місце розміщення антен і напрямки їх випромінювання;

тип кожної антени;

коефіцієнт підсилення антени;

висота розташування фазового центра кожної антени;

кут напрямку максимального випромінювання кожної антени (нижнього променя);

робочі частоти (діапазон частот);

тип модуляції;

коефіцієнт втрат в антенно-фідерному тракті на передачу;

діаграма спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах;

час і режим роботи на випромінювання;

матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до РТО.".

3. У розділі 2:

у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.3 слова "Міненерго України" та слова "Міненерго та Мінзв’язку України" виключити;

підпункт 2.1.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 2.1.5 вважати підпунктом 2.1.4;

підпункт 2.3.3 пункту 2.3 виключити.

В.о. начальника 
Управління 
громадського здоров'я

Н. Півень


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины | Добавил: pekach (25.05.2017)
Просмотров: 1522
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar