Главная » Статьи » Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины

Наказ МОЗ №844 від 30.09.2013. Про впорядкування умов оплати праці працівників лабораторій державних служб з лікарських засобів


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.09.2013

м. Київ

N 844

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2013 р. за N 1722/24254

Про впорядкування умов оплати праці працівників лабораторій державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 24 березня 2016 року N 239,
 від 13 грудня 2016 року N 1337

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 27 березня 2013 року N 197 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників лабораторій державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

2. Керівникам державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі установити працівникам посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених цими Умовами.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2013 року.

4. Департаменту економіки та ресурсного забезпечення (В. Дуда) забезпечити державну реєстрацію цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Р. Богачева.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

Заступник Міністра
соціальної політики -
керівник апарату

В. Коломієць

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник голови
Спільного представницького
органу об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
30.09.2013 N 844

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2013 р. за N 1722/24254

 

 

 

 

 

 

УМОВИ
оплати праці працівників лабораторій державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

1. Ці Умови розроблені відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" і застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників лабораторій державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

2. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників лабораторій державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (додаток 1) визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, наведеної у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 року N 790), та Схеми тарифних розрядів посад працівників лабораторії державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (додаток 2).

3. Надати право керівникам територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів у межах встановлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників:

1) установлювати:

а) заступникам завідувача лабораторії державних служб з контролю якості лікарських засобів - посадові оклади на 5 - 15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів;

б) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР у розмірах: "народний" - 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням. Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

в) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

за науковий ступінь доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Доплати за науковий ступінь встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична) збігається з наявним науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником територіального органу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

2) здійснювати преміювання працівників залежно від їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

 

Директор Департаменту економіки та
ресурсного забезпечення

В. Дуда

 

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників лабораторій державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(пункт 2)

 

 

 

 

 

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників лабораторій державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

 

Примітки:

1. У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 01 січня - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 р. N 239,
 від 13.12.2016 р. N 1337)

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників лабораторій державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(пункт 2)

 

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад працівників лабораторій державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Посада

Тарифні розряди

Завідувач лабораторії

15 - 16

Провідні фахівці

12 - 13

Фахівці

9 - 11


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МОЗ України / Приказы МОЗ Украины | Добавил: yurist-online (17.01.2017)
Просмотров: 1047
Всего комментариев: 0
avatar