Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Інструкція про організацію поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністра оборони України
від 5 червня 2001 р. N 185

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 червня 2001 р. за N 524/5715

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністра оборони України
 від 18 лютого 2003 року N 40,
 наказами Міністерства оборони України
 від 1 серпня 2016 року N 393,
 від 1 листопада 2016 року N 576

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про організацію поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби (далі - Інструкція) визначає порядок дій посадових осіб Збройних Сил України щодо організації поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби.

1.2. Відповідно до вимог Інструкції відповідальність за організацію поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, несуть особисто командири військових частин, а у випадках, визначених пунктами 2.1 - 2.2 Інструкції, - начальники та військові коменданти гарнізонів (військові комісари).

2. Порядок сповіщення про загибель (смерть) військовослужбовців

2.1. Командир військової частини зобов'язаний у той самий день особисто по телефону та телеграмою сповістити про загибель (смерть) військовослужбовця відповідного військового комісара та надіслати йому поштою письмове повідомлення встановленого зразка за формою, наведеною у додатку 2 до пунктів 3.5 і 4.2 цієї Інструкції (останнє, у разі потреби, може бути надіслане після закінчення проведення службового розслідування). У телеграмі необхідно зазначити дату та причину загибелі (смерті) військовослужбовця. Якщо смерть настала з вини військовослужбовця (необережність, самогубство, унаслідок дії з ознаками злочину), командир військової частини обов'язково вказує про це в письмовому повідомленні.

Військовий комісар зобов'язаний у день отримання телеграми негайно інформувати представників місцевої державної адміністрації або органів місцевого самоврядування за місцем проживання сім'ї про загибель (смерть) військовослужбовця із зазначенням її причин; особисто (по змозі в присутності лікаря) сповістити близьких родичів загиблого (померлого). Узгодити з рідними загиблого (померлого) військовослужбовця, представниками місцевої державної адміністрації або органів місцевого самоврядування місце, час та порядок поховання загиблого (померлого) військовослужбовця.

Після отримання від військової частини письмового повідомлення встановленого зразка за формою, наведеною у додатку 2 до пунктів 3.5 і 4.2 цієї Інструкції, військовий комісар особисто передає його сім'ї або близьким родичам, інформує їх щодо пільг, передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами України, та роз'яснює порядок порушення клопотання про призначення пенсії (допомоги) сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця.

Командир українського миротворчого контингенту про загибель (смерть) військовослужбовця зобов'язаний у той самий день особисто по телефону та телеграмою доповісти головнокомандувачу виду Збройних Сил України, якому підпорядкований. Останній зобов'язаний у день отримання телеграми сповістити сім'ю про загибель (смерть) військовослужбовця через відповідного військового комісара.

Командир військової частини (підрозділу), яка (який) виконує завдання у районі проведення антитерористичної операції (далі - АТО), про загибель (смерть) військовослужбовця повідомляє командира підрозділу цивільно-військового співробітництва штабу АТО або штабу оперативно-тактичного угруповання, у складі сил та засобів якого перебуває військова частина (підрозділ).

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 01.08.2016 р. N 393,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

У кожному військовому комісаріаті обладнується стенд, де розміщується повна інформація щодо прав на отримання пільг і різного роду виплат, передбачених чинним законодавством України, сім'ям або найближчим родичам загиблих (померлих) військовослужбовців.

(пункт 2.1 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 18.02.2003 р. N 40)

2.2. У разі поховання військовослужбовця за місцем служби районний (міський) військовий комісар за місцем призову загиблого (померлого) після одержання повідомлення та свідоцтва про смерть, які повинен надіслати командир військової частини, де проходив службу загиблий (померлий), у семиденний термін зобов'язаний особисто вручити сім'ї чи родичам загиблого (померлого) військовослужбовця повідомлення про смерть встановленого зразка (додаток 1), свідоцтво про смерть і фотокартки з місця поховання, а також висловити їм співчуття.

3. Порядок організації поховання, обліку загиблих (померлих) військовослужбовців

3.1. Наказом по військовій частині призначається комісія для організації поховання, до складу якої включаються один із заступників командира військової частини, офіцери штабу і виховної роботи та офіцери підрозділу, де проходив військову службу загиблий (померлий) військовослужбовець.

3.2. Якщо військовослужбовці померли від особливо небезпечних інфекцій, то трупи для поховання не видаються. Порядок поховання у таких випадках регулюється відповідно до чинного законодавства.

3.3. Для поховання загиблого (померлого) офіцера, прапорщика (мічмана), військовослужбовця сержантського і старшинського, рядового і матроського складу, який проходив військову службу за контрактом, одягають у парадно-вихідну форму одягу, яка належала загиблому (померлому). За рахунок речової служби військової частини видаються нові наволочка подушечна верхня і два простирадла. У разі смерті у військово-лікувальній установі для поховання померлого видаються з госпітальних речей туфлі, шкарпетки, наволочка подушечна верхня і два простирадла.

Для поховання військовослужбовців строкової військової служби і курсантів військових навчальних закладів використовуються головний убір, парадно-вихідна форма одягу, які перебували в користуванні загиблого (померлого), та видаються нові комплект натільної білизни, шкарпетки, туфлі госпітальні, наволочка подушечна верхня, два простирадла.

Особисті речі загиблого (померлого) військовослужбовця передаються за актом за особистим підписом одного з членів сім'ї, близьких родичів або спадкоємців загиблого (померлого).

3.4. У разі сильно виражених гнилісних змін трупа обмундирування укладати поверх небіжчика.

3.5. Облік загиблих (померлих) військовослужбовців здійснюється згідно з діючими правилами з обліку особового складу у штабі військової частини і військовому комісаріаті. У штабі військової частини на загиблого (померлого) військовослужбовця повинні бути оформлені такі документи:

військовий квиток;

обліково-послужна картка (солдатів, матросів, сержантів, старшин строкової військової служби);

розрахункова книжка військовослужбовця;

акт у двох примірниках за формою 29 на всі власні речі, цінності та особисті документи;

повідомлення про смерть встановленого зразка (додаток 2) у двох примірниках.

4. Порядок транспортування та супроводження труни з тілом загиблого (померлого) військовослужбовця

(заголовок глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 01.08.2016 р. N 393)

4.1. Наказом командира військової частини або начальника гарнізону (військового комісара) для транспортування та супроводження труни з тілом загиблого (померлого) до місця поховання призначається команда з двох - чотирьох осіб. Старшим команди, як правило, призначається заступник командира військової частини, військового навчального закладу, установи. До складу команди включаються командир підрозділу або його заступник, де проходив службу загиблий (померлий), та 1 - 2 близьких товариші по службі.

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 01.08.2016 р. N 393)

У разі супроводження труни з тілом загиблого (померлого) військовослужбовця внаслідок порушення статутних вимог та доведення до самогубства команду очолює командир військової частини або його заступник для доставки тіла загиблого (померлого), висловлення співчуття та надання допомоги сім'ї, батькам, близьким родичам.

4.2. Старший команди при собі зобов'язаний мати повідомлення про смерть (додаток 2) та інші необхідні документи про обставини смерті, а також усі власні речі, цінності та документи загиблого (померлого) військовослужбовця і акти на них для передачі сім'ї, близьким родичам або спадкоємцям.

4.3. Членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців надається право на проїзд за рахунок Міністерства оборони України до місця поховання і назад, а також на проїзд і перевезення домашніх речей до вибраного сім'єю нового місця проживання протягом шести місяців від дня загибелі (смерті) військовослужбовця.

4.4. Військові перевізні документи на проїзд, перевезення тіла та домашніх речей видаються військовою частиною, де проходив службу військовослужбовець. Військові перевізні документи на членів сім'ї або грошова компенсація за їх проїзд видаються військовим комісаром за місцем проживання на підставі свідоцтва про смерть військовослужбовця, якщо вони не були забезпечені військовою частиною.

Дозвіл на транспортування тіла загиблого (померлого) військовослужбовця видається місцевими адміністративними і санітарними органами.

4.5. Командири військових частин і старші команд із супроводження труни з тілом загиблого (померлого) військовослужбовця зобов'язані:

узгодити з начальниками гарнізонів та районними (міськими) військовими комісарами всі заходи щодо організації поховання загиблих (померлих) військовослужбовців;

передати після прибуття до місця поховання сім'ї або найближчим родичам загиблого (померлого) військовослужбовця власні речі, цінності, особисті листи та фотокартки, а районному (міському) військовому комісару - документи, у тому числі повідомлення та свідоцтво про смерть, і взяти участь у похованні;

затвердити корінець повідомлення про смерть з відміткою дати і місця поховання підписом та гербовою печаткою районного (міського) військового комісара і подати до штабу військової частини після повернення.

4.6. Транспортування тіл військовослужбовців, які загинули (померли) у районі проведення АТО, організовується командиром військової частини або за його зверненням начальником Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.

(главу 4 доповнено пунктом 4.6 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 01.08.2016 р. N 393)

5. Порядок поховання військовослужбовців

5.1. Військовослужбовців, які загинули (померли) під час перебування на військовій службі, ховають з відданням військових почестей згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

5.2. При похованні військовослужбовців, які загинули (померли) під час виконання службових обов'язків, або тих, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, до складу почесного ескорту призначається військовий оркестр.

У разі відсутності в гарнізоні військового оркестру або можливостей його відрядження у складі почесного ескорту для забезпечення поховань, військовий оркестр виділяється з найближчого гарнізону.

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.11.2016 р. N 576)

5.3. Військовослужбовцям, які загинули (померли) внаслідок учинення ними злочину, почесті, передбачені військовими статутами Збройних Сил України, не віддаються.

 

Начальник управління
служби військ і режиму
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор

 
 
 
 
У. Ю. Уразов

 

 

Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції про організацію поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби

 

 

 

Формат 148 х 210

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ

Корінець повідомлення N _____

Повідомлення на ___________________________________________________
                                                                         (в/звання, прізвище, ім'я, по батькові 
__________________________________________________________________
                               військовослужбовця, який загинув, помер, пропав безвісти) 

вручено __________________________________________________________
                                              (рідня, прізвище, ім'я, по батькові члена сім'ї або родича) 

"___" _______________ 20__ року

Військовий комісар ____________ 

_______________________
(військове звання)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

"___" _______________ 20__ року

____________________________________________
Лінія відрізу 
____________________________________________

Кутовий штамп
Військкомату

______________________________
(точна адреса) 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ

Сповіщаю Вас зі скорботою про те, що Ваш ____________________________

__________________________________________________________________
                                                    (рідня, в/звання, прізвище, ім'я, по батькові) 
__________________________________________________________________
                                                                       (текст характеристики) 
__________________________________________________________________

Це повідомлення є документом для порушення клопотання про призначення пенсії (допомоги) та надання пільг, установлених законодавством України.

М. П.

Районний (міський) військовий комісар 

_______________________
(військове звання) 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Начальник __________ відділення 

_______________________
(військове звання) 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

 

Додаток 2
до пунктів 3.5 і 4.2 Інструкції про організацію поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби 

 

 

 

Формат 148 х 210

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ

Корінець повідомлення N __________

Повідомлення на ___________________________________________________
                                                                   (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові 
__________________________________________________________________
                                 військовослужбовця, який загинув, помер, пропав безвісти) 

відіслано __________________________ районному (міському) військовому комісару ______________ області (республіки).

"___" _______________ 20__ року

__________________________________________________________________
                                          (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) 
____________________________________________
Лінія відрізу 
____________________________________________

Кутовий штамп
військової частини 

Кому: 

__________________________________
(районному, міському військовому комісару) 

Місто: 

__________________________________
(республіка, область, місто) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ

Прошу сповістити гр. _______________________________________________,

яка (який) проживає ________________________________________________
                                                                                    (точна адреса сім'ї або родичів) 
__________________________________________________________________

про те, що її (його) _________________________________________________
                                                                          (рідня - чоловік, син, батько, брат, 
__________________________________________________________________
                                 посада, в/звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) 
__________________________________________________________________
                                                                     (текст характеристики) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Командир частини (лікувального закладу) 

_______________________
(військове звання) 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Начальник штабу (начальник мед. частини) 

_______________________
(військове звання) 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

"___" _______________ 20__ року


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (16.09.2016)
Просмотров: 800
Всего комментариев: 0
avatar