Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ДАСУ №87 від 21.09.2016. Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів


ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2016

м. Київ

N 87

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2016 р. за N 1360/29490

Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року N 43,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган, що додається.

2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган, що додається.

3. Департаменту стратегічного планування, звітності та методологічної роботи Державної аудиторської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Сектору взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Державної аудиторської служби України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Л. В. Гаврилова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської служби України
21 вересня 2016 року N 87

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2016 р. за N 1360/29490

 

 

 

 

 

 

Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною аудиторською службою України або її міжрегіональним територіальним органом за запитом на інформацію (далі - документи).

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган є належним розпорядником інформації.

3. За запитом на інформацію безкоштовно надаються документи або їх копії, які містять інформацію:

про особу у разі її запиту про себе;

що становить суспільний інтерес;

що не передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган.

5. Самостійний структурний підрозділ Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу) у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до бухгалтерської служби Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Одночасно копія цієї заявки передається до структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу).

6. На підставі отриманої заявки бухгалтерська служба протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу), в якому знаходяться документи, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

7. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

8. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу) бухгалтерська служба передає самостійному структурному підрозділу Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу), у якому знаходяться документи, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою бухгалтерської служби, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) самостійний структурний підрозділ, в якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію Державної аудиторської служби України (її міжрегіонального територіального органу) для здійснення обліку.

9. Документи або їх копії надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

10. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Директор Департаменту
стратегічного планування,
звітності та методологічної роботи

І. Р. Волянський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської служби України
21 вересня 2016 року N 87

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2016 р. за N 1361/29491

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган

N
з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

3

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

4

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

 

Директор Департаменту
стратегічного планування,
звітності та методологічної роботи

І. Р. Волянський

 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган
(пункт 5)

 

 

______________________________________
(найменування бухгалтерської служби
Держаудитслужби (її міжрегіонального
територіального органу)

 

ЗАЯВКА N __________
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)

 

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Виконавець

____________________
(посада)

_________________
(підпис)

____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

Керівник структурного підрозділу,
в якого знаходиться запитувана
інформація

____________________
(посада)

_________________
(підпис)

____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

Директор Департаменту
стратегічного планування,
звітності та методологічної роботи

І. Р. Волянський

 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган
(пункт 6)

 

Надавач послуг ____________________________

Реєстраційний рахунок ______________________

МФО банку _______________________________

Банк отримувача ___________________________

Код за ЄДРПОУ ____________________________

Платник __________________________________

 

РАХУНОК N __________
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)

 

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Сума, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган

 

 

 

Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку

Х

Х

 

 

Усього до сплати _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (сума словами)
_____________________________________________________________ грн _________________ коп.

 

Виконавець

 

 

____________________
(посада)

_________________
(підпис)

____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

Директор Департаменту
стратегічного планування,
звітності та методологічної роботи

І. Р. Волянський


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (11.11.2016)
Просмотров: 729
Всего комментариев: 0
avatar