Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Держспецзв’язку №691 від 07.11.2016. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника НЗ


АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

07.11.2016
м. Київ
N 691

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2016 р. за N 1546/29676

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою організації проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Держспецзв'язку, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу, що додається.

2. Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв'язку
Л. О. Євдоченко
ПОГОДЖЕНО:
 
Міністр освіти
і науки України
Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
07 листопада 2016 року N 691

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2016 р. за N 1546/29676


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу


I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Держспецзв'язку, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу (далі - навчальний заклад).

2. Конкурс на заміщення посади начальника навчального закладу проводиться, якщо посада вакантна або у разі закінчення строку перебування начальника навчального закладу на цій посаді. У разі якщо посада начальника навчального закладу вакантна, Голова Держспецзв'язку призначає тимчасово виконуючого обов'язки начальника навчального закладу на строк до призначення начальника навчального закладу за результатами проведеного конкурсу, але не більше ніж на 6 місяців.

3. Рішення про проведення конкурсу приймає Голова Держспецзв'язку, про що видається наказ Адміністрації Держспецзв'язку.

4. Проведення конкурсного відбору на заміщення посади начальника навчального закладу здійснюється конкурсною комісією Адміністрації Держспецзв'язку, персональний склад якої затверджується наказом Адміністрації Держспецзв'язку. До складу конкурсної комісії входять заступники Голови Держспецзв'язку, представники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, навчального закладу (не більше 1/3 членів конкурсної комісії, які обираються на загальних зборах) та вищого навчального закладу, у складі якого він перебуває.

II. Оголошення про проведення конкурсу та прийом документів від претендентів

1. Оголошення про проведення конкурсу на посаду начальника навчального закладу розміщується на офіційному веб-сайті Держспецзв'язку.

У разі якщо закінчується строк перебування начальника навчального закладу на посаді, оголошення про проведення конкурсу публікується не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення зазначеного строку.

2. В оголошенні зазначаються такі відомості:

повне найменування та місцезнаходження навчального закладу;

вимоги до претендента;

перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

строк і місце приймання документів для участі у конкурсі та номер телефону для довідок;

дата і місце проведення конкурсу та оприлюднення його результатів.

3. Для участі у конкурсі претендент подає:

рапорт (заяву) на ім'я голови конкурсної комісії щодо участі у конкурсі;

копію паспорта;

копію трудової книжки;

довідку про проходження військової служби;

копії документів про освіту та кваліфікацію;

копії документів про науковий ступінь, вчене звання та список наукових праць;

службову характеристику;

медичну довідку про стан здоров'я особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (форма N 133/о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року N 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2012 року за N 1405/21717;

довідку про результати поглибленого психологічного вивчення;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

4. Строк подання документів претендентами на посаду начальника навчального закладу для участі у конкурсі - шістдесят днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

За бажанням претендентів їм надається можливість для ознайомлення з навчальним закладом, вивчення питань, пов'язаних з виконанням обов'язків начальника навчального закладу.

III. Проведення конкурсу

1. Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів розглядає документи претендентів на посаду начальника навчального закладу.

Рішення за результатами розгляду документів претендентів приймається конкурсною комісією простою більшістю голосів. Результати роботи конкурсної комісії оформлюються протоколом, який має містити вмотивовані висновки щодо допуску або відмови в допуску до участі в конкурсі кожного з претендентів.

Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та надсилається до навчального закладу для подальшого розгляду на засіданні вченої ради.

2. Вчена рада навчального закладу розглядає внесені кандидатури претендентів та приймає рішення щодо кожної кандидатури на посаду начальника навчального закладу із зазначенням кількості голосів, які вони набрали під час таємного голосування, які мають рекомендаційний характер. Кожен член вченої ради може голосувати лише за одну кандидатуру або утриматися від голосування.

3. На підставі співбесіди з кандидатами на посаду начальника навчального закладу, поданих ними документів, рішень вченої ради конкурсна комісія на своєму засіданні (у складі не менше 2/3 членів комісії) приймає рішення, хто з претендентів є переможцем конкурсу.

4. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів комісії. Якщо голоси розділилися порівну, голос головуючого є вирішальним. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комісії.

5. Після розгляду кандидатури особи, яка стала переможцем конкурсу, Голова Держспецзв'язку видає в установленому порядку наказ про її призначення на посаду начальника навчального закладу.

Строк призначення на посаду становить п'ять років, за винятком військовослужбовців, які призначаються на посаду до досягнення установленого граничного віку перебування на військовій службі.

6. Одна і та сама особа не може бути начальником навчального закладу більше ніж два строки.

 

Директор Департаменту кадрової
роботи та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник
Ю. В. Печенюк


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (27.12.2016)
Просмотров: 657
Всего комментариев: 0
avatar