Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Держтелерадіо N 186 від 19.10.2016. Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Державного комітету телерадіомовлення


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2016

м. Київ

N 186

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2016 р. за N 1468/29598

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України, що додається.

2. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Керівникам структурних підрозділів Держкомтелерадіо забезпечити стажування громадян з числа молоді відповідно до цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б. О.

 

Голова Державного
комітету телебачення і
радіомовлення України

О. І. Наливайко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України
19 жовтня 2016 року N 186

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2016 р. за N 1468/29598

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу".

2. У цьому Порядку термін "молодь" вживається у такому значенні: громадяни України віком до 35 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями у галузі знань телебачення і радіомовлення, інформаційної та видавничої сфер або отримали вищу освіту у галузі цих знань, які не перебувають на посадах державної служби та слухачі Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "державне управління".

3. Стажування молоді в апараті Держкомтелерадіо здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням в Держкомтелерадіо державної служби.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату Держкомтелерадіо.

4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Держкомтелерадіо (далі - стажист), та оформлюються наказом керівника апарату Держкомтелерадіо. До заяви стажист може додати мотиваційний лист у довільній формі.

База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо) визначається наказом керівника апарату Держкомтелерадіо з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу. При цьому враховується організаційна можливість прийняття особи на стажування.

Стажування молоді в апараті Держкомтелерадіо може здійснюватися з ініціативи Голови Держкомтелерадіо, керівника апарату Держкомтелерадіо, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та інших осіб.

5. На період стажування в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо, в яких буде проводитися стажування.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), що затверджується керівником стажування.

7. Керівник стажування:

1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу - бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

8. Стажист:

1) зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) зобов'язаний дотримуватися етики та культури поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку Держкомтелерадіо;

3) може брати участь у роботі структурного підрозділу - бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів.

9. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику з інформацією про результати стажування.

10. Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт про стажування та засвідчує його своїм підписом.

11. Документи про проходження стажування передаються керівником стажування на зберігання до відділу роботи з персоналом Держкомтелерадіо.

12. Державний комітет телебачення і радіомовлення України не несе зобов'язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.
 

Начальник відділу
роботи з персоналом
Держкомтелерадіо

І. М. Трижичинський

Індивідуальний план стажування


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (15.12.2016)
Просмотров: 677
Всего комментариев: 0
avatar