Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ДКТР №232 від 16.12.2016. Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ


НАКАЗ

16.12.2016
м. Київ
N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2017 р. за N 41/29909

Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків

Відповідно до пункту 6 Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2016 року N 776,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про міжвідомчу комісію з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків, що додається.

2. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І. А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Державного комітету
телебачення і радіомовлення України
О. І. Наливайко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України
16 грудня 2016 року N 232

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2017 р. за N 41/29909


ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу комісію з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків


I. Загальні положення

1. Міжвідомча комісія з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків (далі - Міжвідомча комісія) утворена Державним комітетом телебачення і радіомовлення України відповідно до пункту 6 Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків (далі - Порядок виплати одноразової грошової допомоги), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2016 року N 776.

2. До складу Міжвідомчої комісії входять представники Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства соціальної політики України (за згодою), Міністерства оборони України (за згодою), Міністерства внутрішніх справ України (за згодою), Міністерства охорони здоров'я України (за згодою), Національної спілки журналістів України (за згодою).

До складу Міжвідомчої комісії можуть також включатися фахівці інших державних органів та представники громадських організацій (за згодою).

3. У своїй діяльності Міжвідомча комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, в тому числі цим Положенням.

II. Завдання та повноваження

1. Основним завданням Міжвідомчої комісії є прийняття рішення про призначення (відмову у призначенні) одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків.

2. Міжвідомча комісія:

1) розглядає документи, подані членами сім'ї, батьками та утриманцями загиблого (померлого) журналіста або їх представниками та журналістом у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) або його представником, щодо призначення одноразової грошової допомоги;

2) заслуховує пояснення осіб, стосовно яких подані документи, представників державних органів, органів місцевого самоврядування та інших осіб;

3) приймає рішення про призначення (відмову в призначенні) одноразової грошової допомоги;

4) повертає документи членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) журналіста або журналісту, якщо смерть/поранення журналіста не пов'язані з його журналістською діяльністю.

III. Порядок призначення одноразової грошової допомоги

1. Рішення про призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків Міжвідомча комісія приймає на підставі документів, поданих членами сім'ї, батьками або утриманцями загиблого (померлого) журналіста (їх представниками) або журналістом (його представником).

2. Рішення про призначення одноразової грошової допомоги Міжвідомча комісія приймає відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги.

3. Міжвідомча комісія у місячний строк з дня надходження зазначених у пункті 4 Порядку виплати одноразової грошової допомоги документів приймає рішення про призначення грошової допомоги або відмову в призначенні такої допомоги, яке оформлюється наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Під час визначення розміру грошової допомоги для її виплати у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста, що заподіяні йому під час виконання ним професійних обов'язків, Міжвідомча комісія враховує ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках), зазначений у довідці медико-соціальної експертної комісії.

4. Для отримання грошової допомоги особа, зазначена у рішенні Міжвідомчої комісії, або її представник подають до Державного комітету телебачення і радіомовлення України заяву про перерахування коштів для виплати грошової допомоги із зазначенням рахунку банку.

Право на подання членами сім'ї, батьками, утриманцями загиблого журналіста (їх представниками) заяви про перерахування коштів для виплати грошової допомоги виникає після закінчення шести місяців з дати смерті журналіста.

5. Міжвідомча комісія відмовляє в призначенні і виплаті грошової допомоги, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) журналіста є наслідком:

1) вчинення ним кримінального або адміністративного правопорушення;

2) вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

3) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом);

4) інших обставин, не пов'язаних з журналістською діяльністю.

Призначення і виплата грошової допомоги не здійснюються у разі подання свідомо неправдивих відомостей.

6. Рішення Міжвідомчої комісії про відмову в призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржене в судовому порядку.

IV. Склад Міжвідомчої комісії

1. Міжвідомча комісія складається з голови, який за посадою є Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення, заступника голови, секретаря та членів комісії.

2. Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджується наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України на підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 2 розділу I цього Положення.

3. Голова Міжвідомчої комісії:

1) очолює Міжвідомчу комісію, здійснює загальне керівництво Міжвідомчою комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Міжвідомчої комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію роботи Міжвідомчої комісії з центральними органами виконавчої влади;

4) підписує протокол, що приймається Міжвідомчою комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Міжвідомчої комісії у засобах масової інформації.

4. Секретар Міжвідомчої комісії організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам Міжвідомчої комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде та оформлює протокол засідання Міжвідомчої комісії.

V. Організація роботи

1. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Міжвідомчої комісії не пізніше ніж за 3 робочі дні до засідання.

2. Засідання Міжвідомчої комісії є правомочним, якщо на ньому є присутніми більше половини її членів.

3. Рішення Міжвідомчої комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Міжвідомчої комісії, присутніх на засіданні.

4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Міжвідомчої комісії.

5. Рішення Міжвідомчої комісії підписується головою і секретарем Міжвідомчої комісії.

6. Рішення Міжвідомчої комісії про відмову в призначенні одноразової грошової допомоги секретар Міжвідомчої комісії надсилає журналісту, членам сім'ї, батькам та/або утриманцям загиблого (померлого) журналіста.

 

Начальник управління
розвитку інформаційної сфери
та європейської інтеграції
І. А. Радзієвський


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (17.02.2017)
Просмотров: 767
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar