Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ДССЗЗІУ №523 від 05.09.2016. Про затвердження Змін до деяких наказів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту


 

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2016

м. Київ

N 523

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2016 р. за N 1308/29438

Про затвердження Змін до деяких наказів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про державну службу", пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411, та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. У пункті 3 наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23 жовтня 2015 року N 634 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2015 року за N 1411/27856, слова "Департаменту кадрового забезпечення" замінити словами "Департаменту кадрової роботи та управління персоналом".

2. У пункті 5 наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 04 грудня 2015 року N 744 "Про затвердження Інструкції про порядок комплектування особовим складом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2015 року за N 1642/28087, слова "Департаменту кадрового забезпечення" замінити словами "Департаменту кадрової роботи та управління персоналом".

3. У пункті 3 наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18 лютого 2016 року N 118 "Про відомчу відзнаку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України "Вогнепальна зброя", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за N 406/28536, слова "Департаменту кадрового забезпечення" замінити словами "Департаменту кадрової роботи та управління персоналом".

4. У пункті 5 наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24 березня 2016 року N 227 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за N 591/28721, слова "Департаменту кадрового забезпечення" замінити словами "Департаменту кадрової роботи та управління персоналом".

5. Затвердити Зміни до деяких наказів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Зміни), що додаються.

6. Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 Змін, який набирає чинності з 01 січня 2017 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв'язку

Л. О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Первинної профспілкової
організації Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

В. В. Казнадій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
05 вересня 2016 року N 523

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2016 р. за N 1308/29438

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Внести до Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 03 вересня 2014 року N 438, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2014 року за N 1149/25926 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 2 розділу II позицію

"

Помічник начальника управління з кадрового забезпечення

Підполковник

 

"

викласти в такій редакції:

"

Помічник начальника управління з кадрової роботи

Підполковник

 

";

2) у розділі VII:

позицію

"

Старший інспектор з кадрового забезпечення

Старший прапорщик

 

"

викласти в такій редакції:

"

Старший інспектор з кадрової роботи

Старший прапорщик

 

";

позицію

"

Інспектор з кадрового забезпечення

Прапорщик

 

"

викласти в такій редакції:

"

Інспектор з кадрової роботи

Прапорщик

 

".

2. До розділу II Порядку нагородження військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 12 серпня 2015 року N 459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2015 року за N 1033/27478, внести такі зміни:

в абзаці другому пункту 2 слова "Департаменту кадрового забезпечення" замінити словами "Департаменту кадрової роботи та управління персоналом";

у пункті 3 слова "кадрового забезпечення" замінити словами "кадрової роботи", слова "кадрове забезпечення" замінити словами "кадрову роботу".

3. У пунктах 3 - 6 розділу II, пункті 3 розділу III та у додатку 3 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23 жовтня 2015 року N 634, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2015 року за N 1411/27856, слова "Департаменту кадрового забезпечення" замінити словами "Департаменту кадрової роботи та управління персоналом".

4. До Інструкції про порядок комплектування особовим складом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 04 грудня 2015 року N 744, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2015 року за N 1642/28087, внести такі зміни:

абзац четвертий пункту 3 розділу I викласти в такій редакції:

"підрозділи кадрової роботи - Департамент кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділи кадрової роботи або посадові особи, які здійснюють кадрову роботу в підрозділах Держспецзв'язку;";

у пункті 5 розділу II, абзацах першому, третьому пункту 6 розділу VI та у додатку 8 до Інструкції слова "Департаменту кадрового забезпечення" замінити словами "Департаменту кадрової роботи та управління персоналом";

у тексті Інструкції та додатках до неї слова "підрозділи кадрового забезпечення" в усіх відмінках замінити словами "підрозділи кадрової роботи" у відповідних відмінках, слова "підрозділ кадрового забезпечення" в усіх відмінках замінити словами "підрозділ кадрової роботи" у відповідних відмінках.

5. У пункті 3 розділу II, пункті 3 розділу III та у додатку 4 до Положення про відомчу відзнаку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України "Вогнепальна зброя", затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18 лютого 2016 року N 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за N 406/28536, слова "Департаменту кадрового забезпечення" замінити словами "Департаменту кадрової роботи та управління персоналом".

6. До Порядку виїзду військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, не пов'язаного з виїздом за межі України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 29 лютого 2016 року N 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2016 року за N 424/28554, внести такі зміни:

у пункті 3 слова "Департамент кадрового забезпечення" замінити словами "Департамент кадрової роботи та управління персоналом", слова "кадровий підрозділ" замінити словами "підрозділ кадрової роботи", слова "кадрового забезпечення" замінити словами "кадрової роботи";

у пункті 7 слова "кадрового підрозділу" замінити словами "підрозділу кадрової роботи", слова "кадрового забезпечення" замінити словами "кадрової роботи".

7. До Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24 березня 2016 року N 227, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за N 591/28721, внести такі зміни:

абзац четвертий пункту 2 розділу I викласти в такій редакції:

"підрозділ кадрової роботи - Департамент кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ДКП), підрозділи або посадові особи, які здійснюють кадрову роботу в підрозділах Держспецзв'язку;";

у тексті Інструкції:

слова "підрозділ кадрового забезпечення" в усіх відмінках замінити словами "підрозділ кадрової роботи" у відповідних відмінках, слова "підрозділи кадрового забезпечення" в усіх відмінках замінити словами "підрозділи кадрової роботи" у відповідних відмінках;

абревіатуру "ДКЗ" замінити абревіатурою "ДКП";

у додатках 1, 2, 4 до Інструкції слова "кадрове забезпечення підрозділу" замінити словами "кадрову роботу в підрозділі", слова "підрозділом кадрового забезпечення" замінити словами "підрозділом кадрової роботи";

у додатку 5 до Інструкції слова "підрозділ кадрового забезпечення" в усіх відмінках замінити словами "підрозділ кадрової роботи" у відповідних відмінках, слова "підрозділу кадрового забезпечення (або посадова особа, яка здійснює кадрове забезпечення)" замінити словами "підрозділу кадрової роботи (або посадова особа, яка здійснює кадрову роботу в підрозділі)";

у додатку 6 до Інструкції слова "підрозділу кадрового забезпечення (або посадова особа, яка здійснює кадрове забезпечення підрозділу" замінити словами "підрозділу кадрової роботи (посадова особа, яка здійснює кадрову роботу в підрозділі)", слова "підрозділу кадрового забезпечення або посадовою особою, яка здійснює кадрове забезпечення підрозділу" замінити словами "підрозділу кадрової роботи або посадовою особою, яка здійснює кадрову роботу в підрозділі";

у додатку 9 до Інструкції слова "підрозділ кадрового забезпечення" в усіх відмінках замінити словами "підрозділ кадрової роботи" у відповідних відмінках;

у додатку 10 до Інструкції слова "Департаменту кадрового забезпечення" замінити словами "Департаменту кадрової роботи та управління персоналом";

у додатку 11 до Інструкції слова "кадрове забезпечення підрозділу" замінити словами "кадрову роботу в підрозділі", слова "кадровим підрозділом" замінити словами "підрозділом кадрової роботи";

у додатку 12 до Інструкції слова "підрозділу кадрового забезпечення (посадова особа, яка здійснює кадрове забезпечення підрозділу)" замінити словами "підрозділу кадрової роботи (посадова особа, яка здійснює кадрову роботу в підрозділі)", слова "підрозділу кадрового забезпечення або посадовою особою, яка здійснює кадрове забезпечення підрозділу" замінити словами "підрозділу кадрової роботи або посадовою особою, яка здійснює кадрову роботу в підрозділі", слова "підрозділом кадрового забезпечення" замінити словами "підрозділом кадрової роботи";

у додатку 13 до Інструкції слова "кадрове забезпечення підрозділу" замінити словами "кадрову роботу в підрозділі", слова "Департаменту кадрового забезпечення" замінити словами "Департаменту кадрової роботи та управління персоналом", слова "кадрового підрозділу" замінити словами "підрозділу кадрової роботи", слова "підрозділів кадрового забезпечення" замінити словами "підрозділів кадрової роботи", слова "підрозділ кадрового забезпечення" замінити словами "підрозділ кадрової роботи".

 

Директор Департаменту кадрової
роботи та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник

Ю. В. Печенюк


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: advokat (28.10.2016)
Просмотров: 550
Всего комментариев: 0
avatar