Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ДССЗЗІУ №619 від 05.10.2016. Про затвердження Положення про воєнізовану охорону Державного підприємства спеціального зв'язку


АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

05.10.2016
м. Київ
N 619

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2016 р. за N 1407/29537

Про затвердження Положення про воєнізовану охорону Державного підприємства спеціального зв'язку

Відповідно до Законів України "Про поштовий зв'язок", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411 "Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про воєнізовану охорону Державного підприємства спеціального зв'язку (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 18 липня 2000 року N 103 "Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону Державного комітету зв'язку та інформатизації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 січня 2001 року за N 57/5248.

3. Заступнику директора департаменту - начальнику 1 відділу Департаменту правової роботи Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Генеральному директору Державного підприємства спеціального зв'язку забезпечити належне виконання Положення.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

 

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв'язку
Л. О. Євдоченко
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М. О. Чечоткін
Голова
Національної поліції України
Х. Деканоідзе
Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату
О. В. Тахтай
Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-майор
П. Демчина
Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок
О. О. Шубін
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
О. Мірошниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
05 жовтня 2016 року N 619

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2016 р. за N 1407/29537


ПОЛОЖЕННЯ
про воєнізовану охорону Державного підприємства спеціального зв'язку


I. Загальні положення

1. Це Положення визначає засади організації, функціонування, керівництва, комплектування, права та обов'язки працівників воєнізованої охорони Державного підприємства спеціального зв'язку (далі - ДПСЗ), що входить до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку.

2. Воєнізована охорона (далі - ВОХОР) належить до відомчої охорони та є системою підрозділів, що входять до складу ДПСЗ.

3. ВОХОР виконує завдання з охорони об'єктів, забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів підрозділів поштового зв'язку спеціального призначення.

4. Працівники ВОХОР перебувають у штаті ДПСЗ і його структурних підрозділів (далі - філії) на посадах, які безпосередньо пов'язані з організацією та здійсненням охорони, мають відповідну професійну підготовку, відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим законодавством, та виконують функції з організації та/або проведення заходів охорони.

5. До працівників ВОХОР належать:

1) фахівці з організації заходів охорони - керівник ДПСЗ або його заступник, керівник філії або його заступник, на яких у встановленому порядку покладено обов'язки з організації та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом ВОХОР покладених на нього обов'язків;

2) персонал ВОХОР:

працівники, які безпосередньо виконують функції з охорони об'єктів, забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів, здійснення контрольно-пропускного та внутрішньооб'єктового режимів відповідно до свого кваліфікаційного рівня (охоронники, чергові бюро перепусток, контролери на контрольно-пропускному пункті);

працівники, які за функціональними обов'язками безпосередньо виконують завдання із забезпечення діяльності підрозділів ВОХОР (помічники керівників підрозділів щодо матеріально-технічного забезпечення, технічних засобів охорони, організації служби тощо).

6. Працівники ВОХОР мають право застосовувати вогнепальну зброю, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - зброя та пристрої), відповідно до Положення про порядок застосування вогнепальної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 575, у випадках, передбачених пунктом 8.3 розділу VIII Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання зброї та боєприпасів до неї на державних підприємствах, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24 жовтня 2013 року N 559, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 року за N 1938/24470 (далі - Інструкція).

7. Зброя та пристрої видаються працівникам ВОХОР для виконання службових обов'язків на підставі графіків несення служби за наявності дозволів на право їх зберігання та носіння.

8. Дозволи на право зберігання та носіння зброї та пристроїв видаються дозвільною системою Національної поліції України (далі - Національна поліція) за клопотанням керівників ДПСЗ та філій відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року N 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за N 637/3077.

9. Норми використання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них, перелік посад працівників ВОХОР, які підлягають озброєнню під час виконання службових завдань, наведені у додатку 1 до Інструкції.

10. Тривалість робочого часу та часу відпочинку працівників ВОХОР, а також їх кількість на один цілодобовий пост встановлюються (розраховуються) відповідно до трудового законодавства та обумовлюються у колективному договорі. У підрозділах ВОХОР запроваджено підсумований облік робочого часу з облікованим періодом - квартал, півріччя, рік.

11. Наказом ДПСЗ затверджуються:

інструкція про порядок організації та несення служби ВОХОР на об'єктах охорони;

порядок здійснення контролю за організацією та несенням служби підрозділами ВОХОР.

12. ВОХОР взаємодіє з Національною поліцією відповідно до цього Положення.

II. Завдання та функції ВОХОР

1. Основними завданнями ВОХОР є:

забезпечення цілісності та схоронності майна, що охороняється;

забезпечення контрольно-пропускного та внутрішньооб'єктового режимів;

оперативне реагування на протиправні дії, пов'язані з посяганням на об'єкт охорони;

забезпечення охорони майна (вантажів) під час перевезення.

2. Цілісність і схоронність майна забезпечуються безпосередніми діями працівників ВОХОР за місцем розташування об'єкта охорони, спрямованими на виявлення, запобігання та припинення:

несанкціонованих проникнень на об'єкт охорони (територія, будівлі, споруди, приміщення тощо);

перебування осіб, яким не надано відповідних повноважень, на об'єкті охорони;

протиправного заволодіння майном, що охороняється;

протиправного використання майна, що охороняється, особами, яким не надано відповідних повноважень;

заподіяння майну, що охороняється, шкоди шляхом очевидних порушень вимог з охорони праці та промислової безпеки, належних умов зберігання майна або внаслідок стихійного лиха, аварії, катастрофи та інших надзвичайних подій за відсутності протиправних дій щодо об'єктів охорони.

3. Забезпечення контрольно-пропускного та внутрішньооб'єктового режимів здійснюється шляхом контролю за проходженням персоналу та відвідувачів на об'єкт (з об'єкта) охорони, пересуванням його територією, переміщенням майна, що охороняється, відповідно до порядку, установленого керівником об'єкта охорони, з урахуванням вимог законодавства, у тому числі шляхом застосування технічних засобів охорони.

4. Оперативне реагування забезпечується негайними, починаючи з мінімально необхідних, діями працівників ВОХОР, у тому числі за повідомленням третіх осіб, за фактами протиправних дій щодо об'єктів охорони або подій та обставин, що завдають (можуть завдати) майнову шкоду, а також становлять очевидну загрозу працівникам об'єкта охорони та ВОХОР, іншим громадянам, з визначенням конкретного місця можливого правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, індивідуалізацією правопорушення чи небезпечних обставин, їх локалізацією, а у разі потреби - нейтралізацією, у тому числі припиненням протиправних дій або інших згубних для майна наслідків.

5. Забезпечення охорони майна (техніки та її складових частин, обладнання, виробів, матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, дорогоцінних металів, валютних цінностей, грошових коштів, зброї та боєприпасів) під час перевезення автомобільним, залізничним, водним, повітряним та іншими видами транспорту здійснюється шляхом супроводження спеціально призначеними працівниками ВОХОР (службовими нарядами).

6. Функції ВОХОР:

спільно з керівниками філій (об'єктів охорони) вживає заходів з організації охорони техніки, будівель, приміщень, споруд, обмежених територій та іншого майна, контрольно-пропускного та внутрішньооб'єктового режимів;

у порядку, визначеному законодавством, визначає порядок охорони майна (вантажів) під час перевезення;

вживає профілактичних заходів, спрямованих на збереження майна на об'єктах охорони;

у встановленому законодавством порядку проводить тимчасове затримання на об'єктах охорони осіб, які посягають на майно, порушників контрольно-пропускного та внутрішньооб'єктового режимів, а також осіб, які посягають на життя або здоров'я працівників ВОХОР та об'єкти охорони;

веде облік порушень режиму охорони, готує звітні та інформаційні матеріали за результатами охоронної діяльності, бере участь у службових розслідуваннях за фактами розкрадання майна об'єктів охорони та порушень контрольно-пропускного і внутрішньооб'єктового режимів, надає керівникам об'єктів охорони пропозиції щодо запобігання правопорушенням;

здійснює підбір, навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників ВОХОР;

забезпечує ведення обліку, зберігання та використання вогнепальної зброї, пристроїв, спеціальних засобів та боєприпасів до них.

7. Затримання особи працівниками ВОХОР не є адміністративним затриманням. Затримана особа негайно передається до територіального органу Національної поліції за місцем вчинення правопорушення.

8. Штатний розпис підрозділів ВОХОР у складі ДПСЗ, чисельність і структура підрозділів ВОХОР затверджуються генеральним директором ДПСЗ.

9. Безпосереднє керівництво підрозділами ВОХОР здійснюють керівники філій ДПСЗ, до складу яких входять ці підрозділи, або вповноважені ними посадові особи.

III. Комплектування підрозділів ВОХОР

1. На посади працівників ВОХОР, які безпосередньо виконують функції з охорони та захисту майна, забезпечення контрольно-пропускного та внутрішньооб'єктового режимів, охорони майна під час перевезення, призначаються дієздатні громадяни України, які досягли 21-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку та уклали трудовий договір.

2. На посади працівників ВОХОР не можуть бути призначені особи:

які за станом здоров'я і фізичного розвитку відповідно до висновку закладу охорони здоров'я не можуть виконувати обов'язки з охорони майна;

які перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;

визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

які мають непогашену чи незняту судимість за умисні злочини;

яким у судовому порядку заборонено займатися охоронною діяльністю або роботою, пов'язаною з матеріальною відповідальністю;

які не зареєстровані за місцем проживання в установленому чинним законодавством порядку;

які ухиляються від мобілізації, призову на строкову військову службу, військового обліку та спеціальних зборів.

3. Під час прийому на роботу до ВОХОР громадяни подають такі документи:

письмову заяву;

копію паспорта з відміткою про реєстрацію місця проживання;

військовий квиток (за наявності);

трудову книжку (за наявності);

медичну довідку про проходження попереднього (періодичного) огляду із висновком про можливість використання на посаді працівника охорони;

довідку про проведення обов'язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів, сертифікат про проходження наркологічного огляду;

відомості про відсутність незнятої або непогашеної судимості.

4. Залежно від рівня професійної підготовки, практичного досвіду несення служби на постах та стажу роботи працівникам ВОХОР після проходження навчання з підвищення кваліфікації присвоюються кваліфікаційні розряди.

5. Працівники ВОХОР, прийняті на роботу без відповідної професійної підготовки, в обов'язковому порядку проходять 40-годинне первинне навчання за програмою, яка затверджується наказом ДПСЗ.

6. Якщо для виконання службових обов'язків працівниками ВОХОР передбачається доступ до державної таємниці, на них у встановленому порядку оформлюється допуск до державної таємниці відповідної форми.

7. Відомості щодо особи під час вирішення питання про можливість прийняття на роботу до ВОХОР збираються за її згодою. Такі відомості є конфіденційною інформацією, яка охороняється відповідно до законодавства.

8. Працівники ВОХОР під час виконання службових обов'язків зобов'язані носити спеціальну форму одягу зі знаками розрізнення, що відповідають займаній посаді.

9. Працівники ВОХОР під час виконання службових обов'язків зобов'язані мати посвідчення з підписом керівника ДПСЗ (філії), скріпленим печаткою ДПСЗ (філії), в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата видачі і строк дії посвідчення та міститься фотокартка особи, якій видано посвідчення. Форма посвідчення затверджується наказом ДПСЗ.

IV. Права, обов'язки та відповідальність працівників ВОХОР

1. Працівники ВОХОР під час виконання покладених на них завдань мають право:

вимагати від громадян припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку;

вимагати від працівників об'єктів охорони та інших осіб дотримання контрольно-пропускного та внутрішньооб'єктового режимів;

перевіряти у працівників об'єктів охорони та осіб, які прибули на об'єкти охорони, документи, пред'явлення яких є необхідним за правилами контрольно-пропускного режиму, у разі, якщо цю функцію покладено в установленому порядку на підрозділ охорони;

проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), вилучати речі та документи, що є знаряддям або предметом правопорушення;

перевіряти найменування та кількість майна, яке вивозиться за межі території об'єкта охорони або ввозиться на територію об'єкта охорони, на відповідність супровідним документам;

тимчасово обмежувати або забороняти доступ осіб та в'їзд транспорту на об'єкти охорони з метою запобігання вчиненню злочинів або адміністративних порушень, а також у разі виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожують громадській безпеці, нормальному функціонуванню об'єкта охорони;

не допускати проникнення осіб і затримувати тих, які намагаються проникнути (проникли) на об'єкт охорони або залишили його, порушуючи встановлені правила, з обов'язковим повідомленням про це територіальному органу Національної поліції;

протидіяти правопорушникам і негайно повідомляти територіальні органи Національної поліції про вчинення такими особами злочину чи адміністративного порушення;

застосовувати вогнепальну зброю та пристрої як крайній захід оборони відповідно до законодавства.

2. Працівники ВОХОР відповідно до покладених на них завдань з охорони об'єктів зобов'язані:

забезпечувати цілісність, недоторканність та схоронність приміщень, будівель та іншого майна, що охороняється;

не відволікатися від виконання службових обов'язків, не залишати самовільно пост, нікому не передавати вогнепальну зброю та пристрої, у тому числі особам, яким вони підпорядковані;

припиняти шляхом вжиття заходів реагування безпосередні посягання на майно, порушення контрольно-пропускного та внутрішньооб'єктового режимів на об'єктах охорони;

негайно повідомляти територіальні органи Національної поліції про протиправні посягання на об'єкт охорони та інші протиправні дії, вчинені як на об'єкті, так і на прилеглій до нього території;

входити безперешкодно в будь-який час доби на територію та у приміщення об'єкта охорони для їх огляду з метою виявлення осіб, які незаконно перебувають на об'єкті, та припинення злочину або переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину;

забезпечувати недоторканність місця посягання на майно та вчинення злочину до прибуття працівників правоохоронних органів;

виконувати законні розпорядження керівників об'єктів охорони, що не погіршують якість виконання завдань з охорони, визначених службовими інструкціями та умовами договорів на охорону;

зберігати таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію про діяльність об'єкта охорони, оголошену такою в установленому порядку, а також дані, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

у разі виявлення предметів, підозрілих на наявність вибухових пристроїв, хімічних, бактеріологічних та інших речовин, небезпечних для життя та здоров'я громадян, негайно повідомляти територіальні органи Національної поліції, ДСНС, СБУ, керівників об'єктів охорони і підрозділів ВОХОР та вживати заходів щодо заборони стороннім особам доступу до них відповідно до Порядку взаємодії відомчої воєнізованої охорони з органами (підрозділами) внутрішніх справ, Служби безпеки, Збройних Сил, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 460;

у разі виявлення пожежі чи загорянь, спрацювання пожежно-охоронної сигналізації негайно сповіщати підрозділи пожежної охорони, керівників об'єктів охорони та підрозділів ВОХОР і вживати заходів щодо ліквідації пожеж і загорянь;

негайно доповідати керівникам об'єктів охорони та підрозділів ВОХОР про несправність технічних засобів охорони;

взаємодіяти з працівниками органів Національної поліції з питань запобігання розкраданню майна, затримання осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, інших правопорушників та проведення перевірок наявності і стану збереження матеріальних цінностей;

утримувати вогнепальну зброю та пристрої, а також засоби зв'язку у справному стані та в постійній готовності до їх негайного застосування;

не вчиняти дій, що порушують громадський порядок;

суворо дотримуватися заходів особистої безпеки та вимог щодо охорони праці.

3. Посадові (робочі) інструкції працівників ВОХОР розробляються та затверджуються керівниками ДПСЗ (філій) на підставі цього Положення та положень про загін (команду) ВОХОР, що затверджуються керівниками філій, з урахуванням завдань і особливостей несення служби на об'єктах охорони.

4. Законні вимоги працівників ВОХОР під час виконання ними завдань з охорони майна (у тому числі й під час перевезення), під час здійснення контрольно-пропускного та внутрішньооб'єктового режимів є обов'язковими для виконання усіма громадянами.

5. Ніхто не має права примусити працівника ВОХОР виконувати накази та розпорядження, а також вживати заходів, що суперечать законодавству, цьому Положенню та укладеним договорам на охорону.

6. Працівники ВОХОР за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків, перевищення наданих їм прав і повноважень несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

Заступник директора департаменту -
начальник 1 відділу
Департаменту правової роботи
Адміністрації Держспецзв'язку
В. В. Казнадій


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.12.2016)
Просмотров: 699
Всего комментариев: 0
avatar