Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ГПУ №111 від 13.04.2017. Про затвердження Порядку організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України


Приказ ГПУ №111 от 13.04.2017. Об утверждении Порядка организации работы по вопросам внутренней безопасности в органах прокуратуры Украины


ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2017  № 111

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 травня 2017 р. 
за № 623/30491

Про затвердження Порядку організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України

Відповідно до вимог статей 9, 16, 19 Закону України «Про прокуратуру», статей 1, 20, 65 Закону України «Про запобігання корупції» та з метою забезпечення належної організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України, що додається.

2. Генеральній інспекції Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Генеральної 
прокуратури України 
13.04.2017  № 111

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 травня 2017 р. 
за № 623/30491

ПОРЯДОК 
організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає загальні засади організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури, спрямованої на забезпечення додержання прокурорами Генеральної прокуратури України, регіональних, місцевих, військових прокуратур, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчими (далі - прокурори) Присяги прокурора, правил прокурорської етики, запобігання вчиненню дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а також щодо дотримання законодавства у сфері запобігання корупції іншими працівниками прокуратури.

2. До дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, належать:

вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень;

керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або відмова від проходження огляду з метою виявлення стану сп’яніння та ненадання документів, які підтверджують, що прокурор не перебував у такому стані;

неподання або несвоєчасне подання прокурором без поважних причин анкети доброчесності прокурора;

подання в анкеті доброчесності прокурора недостовірних (у тому числі неповних) тверджень;

умисне приховування достовірної інформації про вчинення іншим прокурором дій, що порушують Присягу прокурора чи вимоги Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів;

протиправні позаслужбові стосунки - використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб;

порушення прокурором вимог, заборон та обмежень, встановлених Законами України «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру».

3. Організація роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України в межах повноважень забезпечується Генеральним прокурором, його першим заступником і заступниками, заступником Генерального прокурора - Головним військовим прокурором, заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівниками регіональних, місцевих та військових прокуратур, керівниками самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур.

4. Контроль за станом організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України здійснюється Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України.

II. Основні напрями роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури

1. Попередження та своєчасне виявлення порушень прокурорами Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

2. Запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності працівників прокуратури, виявлення та усунення інших корупційних ризиків.

3. Контроль за поданням працівниками прокуратури декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що здійснюється у порядку, визначеному наказом Генеральної прокуратури України від 12 жовтня 2016 року № 357 «Про затвердження Положення про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 року за № 1450/29580.

4. Проведення службових розслідувань за фактами порушення працівниками прокуратури Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

5. Проведення у порядку, визначеному наказом Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року № 205 «Про затвердження Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 875/29005, таємних перевірок доброчесності прокурорів.

6. Виявлення фактів вчинення прокурорами кримінальних правопорушень.

7. Захист прокурорів від неправомірного втручання у службову діяльність, перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а також від посягань на життя, здоров’я, житло та майно їх і їхніх близьких родичів, пов’язаних зі службовою діяльністю прокурора, у порядку, визначеному законодавством.

III. Організація роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури

1. Керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та прокуратур усіх рівнів у межах компетенції:

вживають передбачених законом заходів щодо захисту підпорядкованих прокурорів від неправомірного втручання у службову діяльність, перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а також від посягань на життя, здоров’я, житло та майно їх і їхніх близьких родичів, пов’язаних зі службовою діяльністю прокурора;

у випадку отримання інформації про вчинення кримінального правопорушення підпорядкованим працівником прокуратури під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні вживають заходів щодо звернення до суду з клопотанням у порядку, передбаченому статтею 257 Кримінального процесуального кодексу України, та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

забезпечують дотримання порядку пропускного режиму до службових приміщень, запобігання витоку і розголошенню мовної та видової інформації на об’єктах інформаційної діяльності органів прокуратури, втраті службових документів і матеріалів, компрометації чи втраті електронних ключів доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2. Керівники прокуратур усіх рівнів у межах компетенції забезпечують:

функціонування телефонів довіри та електронної пошти довіри, а також подальше опрацювання документів, отриманих за допомогою цих засобів зв’язку;

перевірку фактів подання працівниками прокуратури декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дотримання ними обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

запобігання виникненню реального чи потенційного конфлікту інтересів, вживають заходів щодо його врегулювання.

3. Керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України:

запобігають виникненню реального чи потенційного конфлікту інтересів, вживають заходів щодо його врегулювання;

повідомляють Генерального прокурора чи його заступника, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за стан організації роботи підрозділу, Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України про вчинення підпорядкованими прокурорами дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у їх об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, факти неправомірного втручання у їх службову діяльність, перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а також про посягання на життя, здоров’я, житло та майно їх і їхніх близьких родичів, пов’язаних зі службовою діяльністю прокурора, або про надходження звернень чи іншої інформації з цих питань;

інформують Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України про:

внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення працівником прокуратури кримінального правопорушення, його затримання, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - протягом доби з моменту проведення відповідної процесуальної дії (прийняття процесуального рішення);

відсторонення від посади, закінчення досудового розслідування, результати судового розгляду кримінальних проваджень указаної категорії - у триденний строк із дати прийняття відповідного рішення.

У разі якщо розголошення інформації про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення працівником прокуратури кримінального правопорушення може зашкодити досудовому розслідуванню, вказана інформація надсилається до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України протягом доби після повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення чи прийняття рішення про закриття кримінального провадження;

за наявності підстав ініціюють проведення службових розслідувань.

4. Керівники регіональних прокуратур у межах компетенції:

забезпечують проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад прокурорів;

невідкладно повідомляють Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України про факти вчинення прокурорами дій, що порочать звання прокурора, порушень правил прокурорської етики, вчинення правопорушень проти них, неправомірного втручання у їх службову діяльність, перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а також про посягання на життя, здоров’я, житло та майно їх і їхніх близьких родичів, пов’язаних зі службовою діяльністю прокурора, а про випадки, які набули чи можуть набути резонансу в суспільстві, - також керівництво Генеральної прокуратури України з подальшим наданням упродовж доби письмової інформації;

призначають і забезпечують проведення службових розслідувань. За їх результатами ініціюють та вирішують питання про відповідальність винних осіб;

інформують Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України про:

внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення працівником прокуратури кримінального правопорушення, його затримання, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - протягом доби з моменту проведення відповідної процесуальної дії (прийняття процесуального рішення);

відсторонення від посади, закінчення досудового розслідування, результати судового розгляду кримінальних проваджень вказаної категорії - у триденний строк із дати прийняття відповідного рішення.

У разі якщо розголошення інформації про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення працівником прокуратури кримінального правопорушення може зашкодити досудовому розслідуванню, вказана інформація надсилається до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України протягом доби після повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення чи прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

5. Керівники місцевих прокуратур у межах компетенції:

невідкладно повідомляють керівника прокуратури вищого рівня, працівників Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, дислокованих у відповідних регіональних прокуратурах, про факти вчинення

прокурорами дій, що порочать звання прокурора, порушень правил прокурорської етики, вчинення правопорушень проти них, неправомірного втручання у їх службову діяльність, перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а також про посягання на життя, здоров’я, житло та майно їх та їхніх близьких родичів, пов’язані зі службовою діяльністю прокурора;

інформують керівника прокуратури вищого рівня, працівників Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, дислокованих у відповідних регіональних прокуратурах, з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України про:

внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення працівником прокуратури кримінального правопорушення, його затримання, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - протягом доби з моменту проведення відповідної процесуальної дії (прийняття процесуального рішення);

відсторонення від посади, закінчення досудового розслідування, результати судового розгляду кримінальних проваджень вказаної категорії - у триденний строк із дати прийняття відповідного рішення.

У разі якщо розголошення інформації про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення працівником прокуратури кримінального правопорушення може зашкодити досудовому розслідуванню, вказана інформація надсилається керівнику прокуратури вищого рівня, працівникам Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, дислокованим у відповідних регіональних прокуратурах, протягом доби після повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення чи прийняття рішення про закриття кримінального провадження;

за наявності підстав ініціюють проведення службових розслідувань.

6. Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України:

бере участь у проведенні стосовно претендентів на посади прокурорів спеціальних перевірок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» при вирішенні питання про призначення на посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах уперше, а також щодо осіб, які мають досвід прокурорської діяльності, проте не працюють в органах прокуратури;

проводить таємні перевірки доброчесності прокурорів у порядку, визначеному наказом Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року № 205 «Про затвердження Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 875/29005;

здійснює перевірку фактів подання працівниками прокуратури декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дотримання ними обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

забезпечує консультування працівників прокуратури щодо правил етичної поведінки та внутрішнього службового розпорядку, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також додержання вимог, пов’язаних зі здійсненням фінансового контролю;

у взаємодії зі структурними підрозділами Генеральної прокуратури України та регіональними прокуратурами забезпечує в межах своєї компетенції додержання працівниками прокуратури вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

координує діяльність керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, керівників регіональних, місцевих, військових прокуратур із питань внутрішньої безпеки, насамперед профілактики вчинення дій, що порочать звання прокурора, порушень правил прокурорської етики, за необхідності бере участь у роботі нарад, що проводяться в самостійних структурних підрозділах Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратурах;

у межах компетенції взаємодіє з правоохоронними органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, правозахисними та іншими громадськими організаціями, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню прокурором дій, визначених у пункті 2 розділу 1 цього Порядку, за необхідності ініціює службове розслідування та бере участь у його проведенні;

вивчає причини та умови, які сприяли скоєнню прокурорами дій, що порочать звання прокурора, порушень прокурорської етики, неправомірному втручанню у службову діяльність та перешкоджанню виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а також посяганню на життя, здоров’я, житло та майно їх і їхніх близьких родичів у зв’язку зі службовою діяльністю прокурора, вживає заходів щодо їх усунення;

здійснює постійний моніторинг оприлюднених засобами масової інформації повідомлень про дії, що порочать звання прокурора, порушення правил прокурорської етики та інші резонансні події за участю працівників прокуратури, вживає невідкладних заходів щодо перевірки зазначених відомостей та у взаємодії з відповідними самостійними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України забезпечує своєчасне реагування на публікації такого змісту;

розглядає звернення з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури, у взаємодії з іншими самостійними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, регіональними, місцевими, військовими прокуратурами вживає відповідних заходів реагування за результатами їх розгляду;

проводить особистий прийом громадян, зустрічі з представниками правозахисних та інших громадських організацій, органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, працівниками спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

забезпечує функціонування телефонів довіри та електронної пошти довіри, а також подальше опрацювання документів, отриманих за допомогою цих засобів зв’язку;

здійснює виїзди до регіональних і місцевих прокуратур для вивчення стану організації роботи з питань внутрішньої безпеки, надання практичної допомоги із зазначених питань;

періодично вивчає стан роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури, виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики у службовій діяльності прокурорів, вживає заходів щодо усунення недоліків, за необхідності ініціює обговорення вказаних питань на нарадах у керівників прокуратур;

при проведенні службового розслідування здійснює внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності, перевірку цільового використання органами прокуратури та закладами, які функціонують при Генеральній прокуратурі України, бюджетних коштів, достовірності ведення бухгалтерського обліку, стану збереження і ефективності використання державного майна, раціонального використання фінансових і матеріальних ресурсів, додержання встановленого порядку закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

у межах компетенції розробляє, впроваджує, досліджує ефективність обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності органів прокуратури комплексів (систем) технічного захисту інформації, носіями якої є акустичні поля;

аналізує стан захисту інформації (крім секретної) в інформаційних системах органів прокуратури, технологію обробки інформації з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації, формування моделей загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію;

бере участь у визначенні вимог до комплексної системи захисту інформації, розробці документів, які встановлюють правила доступу користувачів до ресурсів інформаційних систем, визначають порядок, норми, правила захисту інформації та здійснення контролю за їх дотриманням;

здійснює спостереження (моніторинг, реєстрацію і аудит подій в інформаційних системах) за функціонуванням комплексної системи захисту інформації та її компонентів (крім комплексної системи захисту секретної інформації), перевіряє випадки порушення політики безпеки, небезпечних та непередбачених подій, аналізує причини, що призвели до них, забезпечує супроводження банку даних таких подій, готує пропозиції щодо удосконалення порядку захисту інформації в інформаційних системах, впровадження нових технологій захисту і модернізації комплексної системи захисту інформації.

7. Під час виконання покладених завдань працівники Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України мають право одержувати усні чи письмові пояснення від працівників прокуратури та інших осіб (за їх згодою), у встановленому законодавством порядку збирати та отримувати інформацію, матеріали, висновки, у тому числі від інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб (за їх згодою), використовувати технічні засоби фіксації (при опитуванні, ознайомленні з документами).

Працівники Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України мають право у встановленому законодавством порядку отримувати доступ до автоматизованих інформаційних систем Генеральної прокуратури України, інших державних органів.

8. Перший заступник і заступники Генерального прокурора, заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор, заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівники регіональних, місцевих та військових прокуратур, їх перші заступники та заступники, керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур за листом керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України забезпечують надання посадовим особам Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України безперешкодного доступу до службових комп’ютерів та електронних носіїв інформації, інформаційних баз даних, службових автомобілів, приміщень, шаф, сейфів, сховищ і територій органів прокуратури, інформації, особових справ, матеріалів кримінальних та наглядових проваджень, висновків, інших документів і матеріалів, у тому числі у встановленому порядку - матеріалів та інформації з обмеженим доступом, надання на їх вимогу усних або письмових пояснень.

Доступ до матеріальних носіїв секретної інформації (машинних носіїв, документів, матеріалів, наглядових проваджень, номенклатурних справ тощо), режимних приміщень, сховищ та сейфів, де вони зберігаються, здійснюється у порядку, встановленому законодавством у сфері охорони державної таємниці.

Доступ до матеріалів кримінальних проваджень, речових доказів у них здійснюється з дотриманням порядку, визначеного Кримінальним процесуальним кодексом України.

9. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, структурним підрозділам Генеральної прокуратури України, регіональним, місцевим та військовим прокуратурам інформація щодо змісту відомостей, що містяться в автоматизованих інформаційних системах Генеральної прокуратури України, доступ до яких здійснювався працівниками Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, надається лише за погодженням із Генеральним прокурором чи керівником Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.

Якщо така інформація містить відомості, що становлять державну таємницю, доступ до неї надається відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

Керівник Генеральної інспекції 
Генеральної прокуратури 
України

В. Уваров


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (21.06.2017)
Просмотров: 1569
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar