Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ГПУ №393 від 05.12.2016. Про затвердження Порядку направлення особового складу військових прокуратур у місцевість із особливим правовим режимом


ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2016

м. Київ

N 393

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1724/29854

Про затвердження Порядку направлення особового складу військових прокуратур у місцевість із особливим правовим режимом

Відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру", статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" з метою врегулювання порядку направлення особового складу військових прокуратур у місцевість, де запроваджено надзвичайний, воєнний стан або проводиться антитерористична операція,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок направлення особового складу військових прокуратур у місцевість із особливим правовим режимом, що додається.

2. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора.

 

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

І. С. Руснак

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-майор

П. Демчина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
05 грудня 2016 року N 393

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1724/29854

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
направлення особового складу військових прокуратур у місцевість із особливим правовим режимом

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру направлення особового складу військових прокуратур у місцевість, де запроваджено надзвичайний, воєнний стан або проводиться антитерористична операція.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

керівник органу військової прокуратури - заступник Генерального прокурора України - Головний військовий прокурор, військовий прокурор регіону, військовий прокурор гарнізону;

місцевість із особливим правовим режимом - місцевість, де запроваджено надзвичайний, воєнний стан або проводиться антитерористична операція;

наказ про вибуття у місцевість із особливим правовим режимом - наказ про призначення на адміністративну посаду, про покладення обов'язків на вакантній або тимчасово вакантній посаді або про направлення військовослужбовця, який перебуває у розпорядженні Генерального прокурора України, у розпорядження військового прокурора регіону з метою подальшого призначення на посаду в органи військової прокуратури, розташовані в місцевості, де запроваджений надзвичайний, воєнний стан або проводиться антитерористична операція;

особовий склад військових прокуратур, військовослужбовці військових прокуратур - військовослужбовці Збройних Сил України, які у встановленому порядку відряджені до Генеральної прокуратури України для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про прокуратуру", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану", "Про боротьбу з тероризмом", "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про військовий обов'язок і військову службу".

3. Переміщення військовослужбовців військових прокуратур у межах військової прокуратури регіону, повноваження якої поширюються на місцевість із особливим правовим режимом або її частину, відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про прокуратуру".

II. Прийняття рішення про направлення особового складу військових прокуратур у місцевість з особливим правовим режимом

1. Рішення про направлення особового складу військових прокуратур у місцевість із особливим правовим режимом приймається Генеральним прокурором України або особою, яка виконує його обов'язки, у формі наказу про:

утворення у місцевості з особливим правовим режимом військових прокуратур регіонів (на правах регіональних) та/або військових прокуратур гарнізонів (на правах місцевих);

визначення місця розташування військової прокуратури (на правах регіональної) або військової прокуратури гарнізону (на правах місцевої) у місцевості із особливим правовим режимом;

призначення військовослужбовця військової прокуратури на вакантну адміністративну посаду у військовій прокуратурі (на правах регіональної) або військовій прокуратурі гарнізону (на правах місцевої), розташованих у місцевості з особливим правовим режимом;

покладення обов'язків на військовослужбовця військової прокуратури на вакантній або тимчасово вакантній посаді у військовій прокуратурі (на правах регіональної) або військовій прокуратурі гарнізону (на правах місцевої), розташованих у місцевості з особливим правовим режимом;

направлення військовослужбовця, який перебуває у розпорядженні Генерального прокурора України, у розпорядження військового прокурора регіону з метою подальшого призначення на посаду в органі військової прокуратури, розташованому у місцевості з особливим правовим режимом.

2. Військовослужбовці військових прокуратур можуть відряджатися у службове відрядження у місцевість із особливим правовим режимом для виконання окремих службових завдань.

3. Підставою для прийняття рішення, визначеного пунктом 1 цього розділу, може бути рішення Ради національної безпеки і оборони України, мотивоване клопотання заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора, керівників військових формувань.

4. Про утворення в місцевості із особливим правовим режимом військових прокуратур регіонів (на правах регіональних) та/або військових прокуратур гарнізонів (на правах місцевих) повідомляються відповідні керівники військових формувань, військових адміністрацій, оперативних штабів.

5. Персональний склад військовослужбовців військових прокуратур, які направляються в місцевість із особливим правовим режимом, визначається Генеральним прокурором України, керівниками органів військових прокуратур.

III. Порядок вибуття та прибуття військовослужбовця військової прокуратури у місцевість із особливим правовим режимом

1. Наказ про вибуття у місцевість із особливим правовим режимом доводиться до відома військовослужбовця під особистий підпис відповідним кадровим підрозділом, а в разі територіальної відокремленості - відповідним керівником із врученням припису (додаток).

2. До вибуття у місцевість із особливим правовим режимом військові прокурори регіонів за необхідності організовують проведення з військовослужбовцями, які вибувають, занять за спеціальною програмою, забезпечення обмундируванням та іншим майном.

3. У разі потреби військовослужбовцю, який вибуває у місцевість із особливим правовим режимом, надається час для здачі справ та посади. Про здачу справ та посади військовослужбовець подає керівнику органу військової прокуратури рапорт, погоджений безпосереднім керівником.

4. Штатні посади військовослужбовців, на яких покладено виконання обов'язків на вакантній або тимчасово вакантній посаді у військовій прокуратурі (на правах регіональної) або військовій прокуратурі гарнізону (на правах місцевої) у місцевості із особливим правовим режимом, заміщенню не підлягають.

5. Про прибуття у місце призначення військовослужбовець доповідає керівнику органу військової прокуратури, у підпорядкування якого він направлений, про що видається наказ із визначенням часу для приймання ним справ та посади. Після завершення приймання справ та посади військовослужбовець подає відповідний рапорт керівнику органу військової прокуратури.

6. Для належної організації взаємодії керівник органу військової прокуратури, який здійснює повноваження у місцевості із особливим правовим режимом, про прибуття (вибуття) військовослужбовців повідомляє оперативний штаб.

7. Припинення повноважень військовослужбовців військових прокуратур, на яких покладено виконання обов'язків на вакантній або тимчасово вакантній посаді у військовій прокуратурі (на правах регіональної) або військовій прокуратурі гарнізону (на правах місцевої), розташованих у місцевості із особливим правовим режимом, здійснюється наказом Генерального прокурора України шляхом їх увільнення від тимчасового виконання службових обов'язків на відповідній посаді та повернення до виконання службових обов'язків за штатною посадою.

8. У разі потреби військовослужбовцю, який вибуває із місцевості з особливим правовим режимом, надається час для здачі справ та посади. Про здачу справ та посади військовослужбовець подає рапорт керівнику органу військової прокуратури, погоджений безпосереднім керівником.

Про вибуття військовослужбовця видається наказ та вручається припис у порядку, визначеному у пункті 1 цього розділу.

IV. Взаємодія органів військових прокуратур, розташованих у місцевості з особливим правовим режимом, з військовим командуванням, військовими адміністраціями, оперативними штабами та органами місцевого самоврядування

1. Органи військової прокуратури сприяють діяльності військового командування, військових адміністрацій, оперативних штабів та органів місцевого самоврядування у запровадженні та здійсненні заходів правових режимів воєнного стану, надзвичайного стану або антитерористичної операції на відповідній території, здійснюють обмін інформацією щодо стану правопорядку.

2. Військовослужбовці військових прокуратур, які здійснюють свої повноваження у місцевості з особливим правовим режимом, за погодженням із відповідним керівником органу військової прокуратури можуть брати участь у здійсненні заходів правових режимів воєнного стану, надзвичайного стану або антитерористичної операції згідно з їх призначенням та специфікою діяльності у порядку, визначеному законодавством.

3. Військовослужбовці військових прокуратур, які перебувають у відрядженні в місцевості з особливим правовим режимом для виконання окремих службових завдань, на підставі мотивованого листа керівника органу військової прокуратури можуть залучатись до здійснення заходів, зазначених у пункті 2 цього розділу.

 

Заступник Генерального
прокурора України -
Головний військовий прокурор
генерал-лейтенант юстиції

А. Матіос

Припис. Додаток до Порядку направлення особового складу військових прокуратур у місцевість із особливим правовим режимом


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (25.01.2017)
Просмотров: 759
Всего комментариев: 0
avatar