Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ГПУ №419 від 30.12.2016. Про затвердження Правил внутрішнього службового розпорядку прокурорів Генеральної прокуратури України


ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 грудня 2016 року N 419

Про затвердження Правил внутрішнього службового розпорядку прокурорів Генеральної прокуратури України

Відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру", з метою удосконалення внутрішньої організації діяльності, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу наказую:

1. Затвердити Правила внутрішнього службового розпорядку прокурорів Генеральної прокуратури України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генерального прокурора України від 5 липня 2011 року N 73 "Про введення в дію Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Генеральної прокуратури України".

 

Генеральний прокурор України
Ю. Луценко

 

ПОГОДЖЕНО
Профспілковим комітетом Генеральної прокуратури України
23 грудня 2016 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
30 грудня 2016 року N 419


ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку прокурорів Генеральної прокуратури України


I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку прокурорів Генеральної прокуратури України (далі - Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про прокуратуру" та інших нормативно-правових актів.

2. Правила визначають загальні положення організації внутрішнього службового розпорядку прокурорів Генеральної прокуратури України, режиму та умов роботи, забезпечення раціонального використання робочого часу, підвищення ефективності та якості роботи.

3. Правила затверджуються наказом Генеральної прокуратури України за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації працівників Генеральної прокуратури України (далі - профспілковий комітет).

4. Правила є обов'язковими для всіх прокурорів Генеральної прокуратури України та доводяться до їх відома під підпис.

II. Робочий час і час відпочинку

1. Тривалість робочого часу прокурорів Генеральної прокуратури України становить 40 годин на тиждень.

У Генеральній прокуратурі України встановлюється такий внутрішній службовий розпорядок:

- початок роботи з 9 години - упродовж робочого тижня;

- перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин - упродовж робочого тижня;

- кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер - о 18 годині, у п'ятницю - о 16 годині 45 хвилин;

- вихідні дні - субота і неділя.

За погодженням із профспілковим комітетом для деяких структурних підрозділів або окремих прокурорів може бути передбачений інший внутрішній службовий розпорядок.

Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, при наявності рекомендації Кабінету Міністрів України, Генеральним прокурором може видаватися відповідний наказ про перенесення таких днів, який погоджується з профспілковим комітетом.

2. Керівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України зобов'язані контролювати присутність на роботі прокурорів упродовж робочого дня.

Прокурори можуть перебувати у робочий час за межами приміщення Генеральної прокуратури України із службових питань з відома безпосереднього керівника підрозділу, а керівники самостійних структурних підрозділів - першого заступника, заступників Генерального прокурора або Генерального прокурора.

Про свою відсутність на роботі прокурор повідомляє безпосереднього керівника у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншими доступними способами.

У разі недотримання прокурором цих вимог складається акт про його відсутність на робочому місці.

При ненаданні прокурором доказів поважності причини відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім'я Генерального прокурора щодо причин своєї відсутності.

3. У структурних підрозділах Генеральної прокуратури України ведеться облік робочого часу прокурорів шляхом складання відповідальною особою табелів обліку робочого часу. Щомісячно 13 і 23 числа табель обліку робочого часу передається до підрозділу бухгалтерської служби за підписом керівника структурного підрозділу, відповідальної за це особи і працівника кадрового підрозділу.

4. Забороняється в робочий час відволікати прокурорів від безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різних заходів, не пов'язаних з основною діяльністю.

III. Перебування прокурорів на робочому місці у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань прокурор може залучатися до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також для роботи у вихідні, святкові, неробочі дні за наказом Генерального прокурора, погодженим із профспілковим комітетом.

2. За потреби прокурор може залучатися до чергування у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого дня.

Чергування прокурором здійснюється згідно з графіком, який затверджується наказом Генерального прокурора за погодженням із профспілковим комітетом.

3. За роботу в зазначені дні прокурорам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, що визначені законодавством про працю, або надаються інші дні відпочинку за їх заявами.

IV. Порядок доведення до відома прокурорів нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення та розпорядження зі службових питань доводяться до відома прокурорів шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

2. Підтвердженням ознайомлення може слугувати підпис прокурора на документі або у журналі реєстрації документів.

3. Нормативно-правові акти Генеральної прокуратури України, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома прокурорів шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

V. Охорона праці та протипожежна безпека

1. Генеральний прокурор або визначена ним відповідальна особа організовує забезпечення безпечних умов праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

За стан протипожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці, інструктування прокурорів відповідає особа, на яку покладено такий обов'язок.

2. Прокурори Генеральної прокуратури України зобов'язані дотримуватися правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються прокурорами, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

VI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

1. У разі звільнення, переведення чи тимчасової відсутності прокурора (відпустка, відрядження тощо) усі службові документи, що перебувають у нього, передаються за вказівкою керівника структурного підрозділу іншому виконавцю через службу діловодства або працівника, відповідального за ведення діловодства у структурному підрозділі.

2. Передача майна здійснюється на підставі акта приймання-передачі або накладної, які складаються у трьох примірниках і підписуються прокурором, який його передає, уповноваженою особою, яка його приймає, та керівниками відповідних структурних підрозділів.

Акт приймання-передачі або накладна зберігаються у підрозділі бухгалтерської служби.

VII. Пропускний режим

1. Порядок допуску на територію та до адміністративних будівель Генеральної прокуратури України регламентується окремим наказом Генерального прокурора.

2. Вхід прокурорів Генеральної прокуратури України до адміністративних приміщень здійснюється через пости (турнікети) з використанням електронної перепустки (смарт-карти) або за пред'явленням службового посвідчення.

VIII. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення прокурора до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішуються Генеральним прокурором, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом.

 

Департамент кадрової роботи
та державної служби


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (19.01.2017)
Просмотров: 978
Всего комментариев: 0
avatar