Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МЕРТ №1747 від 13.10.2016. Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2016

м. Київ

N 1747

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2016 р. за N 1417/29547

Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями (додаються).

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Поярков

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

І. Насалик

Міністр екології та
природних ресурсів України

О. М. Семерак

Міністр
внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України

М. Мартинюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
13 жовтня 2016 року N 1747

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2016 р. за N 1417/29547

 

 

 

 

 

 

 

МІЖПОВІРОЧНІ ІНТЕРВАЛИ
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями

N
з/п

Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

Міжповірочний інтервал, роки

1

2

3

1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
  
  
5
  
6
7
8
9
  
  
10
11
12
13
14
  
15
16
17
18
  
  
  
  
  
  
  
19
20
21
  
  
  
22
23
  
24
25
26
27
  
  
28
29
30
31
32
33
34
35
  
36
37
  
  
38
39
  
40
  
  
41
  
  
42
  
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
  
  
  
54
  
  
55
  
56
57
58
  
59
60
61
62
63
  
  
64
65
  
66
  
  
67
68
69
70
71
72
73
74
  
  
75
76
77
  
78
  
79
80

Автоматичні зважувальні прилади:
ваги безперервної дії для сумарного обліку
ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку
ваги для зважування розділених вантажів
вагові дозатори дискретної дії
прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь
залізничні платформні ваги
контрольні ваги
Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів
Аналізатори медичного призначення:
біохімічні
гематологічні
електролітів та газу в крові
імуноферментні
флуоресцентні
хемілюмінесцентні
електрохімічні
Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки 1 
Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод
Аналізатори спектра та характеристик систем зв'язку
Аудіометри чистого тону
Блоки детектування іонізуючого випромінення
Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації
Вимірювальні канали систем радіаційного контролю
Вимірювальні трансформатори струму та напруги 2
Вимірювачі артеріального тиску
Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається
Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3 - 4-розрядні)
Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок
Вимірювачі параметрів електромагнітного поля
Вимірювачі потужності та радіоперешкод
Вимірювачі:
електростатичних зарядів
імпедансу
опору кола заземлення
опору ізоляції
параметрів релейного захисту
повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі
струму витоку в електричній мережі
Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів
Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні
Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу)
Віброметри
Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори
Генератори
Гирі 4
Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення
Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об'єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання) 5
Датчики навантаження ваговимірювальні
Дефектоскопи
Динамометри, силовимірювальні датчики
Дозатори медичні піпеткові та поршневі
Еквіваленти мереж
Електрокардіографи
Енцефалографи
Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)
Кардіодефібрилятори
Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю)
Лічильники води
Лічильники активної (класи точності 0,01 - 2,0) та реактивної (класи точності 0,01 - 3,0) електроенергії 6
Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин
Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) 7 
Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп'ютерів
Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму
Матеріальні міри довжини
Медичні термометри 8
Міри електричного опору (однозначні та багатозначні)
Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності
Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту)
Монітори пацієнта
Неавтоматичні зважувальні прилади 9
Нівеліри
Осцилографи
Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів:
світлими нафтопродуктами, мастилами
скрапленим газом
стисненим газом
Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання 10
Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені
Пульсоксиметри
Пурки робочі 11
Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози
Реографи
Рефрактометри, офтальмометри
Рівнеміри 12
Селективні вольтметри
Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації
Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри "Сич"
Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах
Стаціонарні резервуари для комерційного обліку:
нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні)
скрапленого газу (горизонтальні циліндричні)
Струмовимірювальні кліщі
Таксометри
Тахеометри
Тахографи
Теодоліти
Теплолічильники та теплообчислювачі
Термінали паркувальні
Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) 13
Тесламетри
Ультразвукові діагностичні прилади
Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації
Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони
Хроматографи газові та рідинні
Шумоміри

  
1
1
1
1
 
1
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
1
 
 
1; 5
  
1
1
1
1
  
  
1
1
10; 14; 5 (16) 3
1
1
  
1
1
1
1
  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
  
  
  
1
1
  
1
1
1; 2
1
  
  
1; 5
1
1
1
1
1
1
1
  
1
1
  
  
1
4
8 (16) 3; 6 (16) 3;
4 (10) 3; 6 (10) 3; 1
  
  
4
  
  
2; 8
  
1
1
1,5
1; 2; 3
1
1
1,5
1
1; 1,5
1
1
  
1
1
1
  
  
1; 1,5
  
1
1
1; 1,5
  
1
1
1
1; 2
1
  
  
1
1
  
1
  
5
5
1
1
1
1
1
4
1
  
  
1; 2; 3
1
1
  
1
  
1
1
1

 

____________
1 Для аналізаторів показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки, автоматичних установлено міжповірочний інтервал 1 рік; для інших - 5 років.

2 Для вимірювальних трансформаторів струму та напруги класів напруг 110 - 154 кВ (до закінчення строку служби) установлено міжповірочний інтервал 10 років; для трансформаторів струму та напруги класів напруг 220 - 750 кВ (до закінчення строку служби) - 14 років; для інших трансформаторів струму та напруги - 5 років.

3 Міжповірочний інтервал для засобів вимірювальної техніки, які за результатами досліджень показників стабільності та метрологічної надійності відповідають вимогам національного стандарту, гармонізованого з EN 62059-32-1:2012.

4 Для гирь загального призначення класу точності М 1 та 4 - 6 класів точності до 20 кг установлено міжповірочний інтервал 2 роки; для інших - 1 рік.

5 Для густиномірів (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об'єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання) автоматичних установлено міжповірочний інтервал 1 рік; скляних - 5 років.

6 Для лічильників активної електроенергії електромеханічних однофазних (класи точності 0,5 - 2,0 і A, B) установлено міжповірочний інтервал 8 (16) років; лічильників активної та реактивної електроенергії статичних однофазних (класи точності 0,2S - 3,0 і A, B, C) - 6 (16) років; лічильників активної та реактивної електроенергії електромеханічних трифазних (класи точності 0,5 - 3,0 і A, B) - 4 (10) років; лічильників активної та реактивної електроенергії статичних трифазних (класи точності 0,2S - 3,0 і A, B, C) - 6 (10) років; лічильників активної та реактивної електроенергії (класи точності 0,01 - 0,1) - 1 рік.

7 Для лічильників газу та пристроїв перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) класу 1,0 установлено міжповірочний інтервал 2 роки; класу 1,5 - 8 років.

8 Для медичних термометрів цифрових установлено міжповірочний інтервал 1 рік; скляних з органічним заповненням - 2 роки; скляних ртутних - 3 роки.

9 Для неавтоматичних зважувальних приладів механічних до 50 кг установлено міжповірочний інтервал 1,5 року; для інших - 1 рік.

10 Для приладів для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатних засобів вимірювання, що застосовуються для торговельно-комерційних операцій та розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), установлено міжповірочний інтервал 1,5 року; для інших - 1 рік.

11 Для пурок робочих, що застосовуються для торговельно-комерційних операцій та розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), установлено міжповірочний інтервал 1,5 року; для інших - 1 рік.

12 Для рівнемірів акустичних, буйкових, зондових, гідрологічних, метроштоків установлено міжповірочний інтервал 1 рік; ультразвукових, радіолокаційних, радарних, рефлексних, мікроімпульсних, мікроімпульсних рефлексних, ємнісних, мікрохвильових, гідростатичних, магнітострикційних, сервопривідних, герконових, комплексів технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах - 2 роки.

13 Для термометрів (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) цифрових установлено міжповірочний інтервал 1 рік; скляних з органічним заповненням - 2 роки; скляних ртутних - 3 роки.

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (07.12.2016)
Просмотров: 1130
Всего комментариев: 0
avatar