Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МЕРТ №572 від 14.04.2017. Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами


Приказ МЭРТ №572 от 14.04.2017. Об утверждении Порядка учета личных крестьянских хозяйств сельскими, поселковыми и городскими советами

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2017  № 572

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
05 травня 2017 р. 
за № 574/30442

Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами

Відповідно до статті 4 Закону України “Про особисте селянське господарство”, Закону України “Про державну статистику” та з метою організації ведення сільськими, селищними, міськими радами обліку особистих селянських господарств НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами, що додається.

2. Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України відповідно до розподілу функціональних обов’язків та Голову Державної служби статистики України.

Перший 
віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України


С.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
14.04.2017  № 572

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
05 травня 2017 р. 
за № 574/30442

ПОРЯДОК 
обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами

І. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює правила організації збору первинних даних про особисті селянські господарства.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України “Про особисте селянське господарство”.

3. Облік особистих селянських господарств здійснюють сільські, селищні та міські ради за такими формами первинної облікової документації: формою № 1 “Облікова картка об’єкта погосподарського обліку” (далі – форма № 1) та формою № 3 “Список осіб, яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель міських поселень” (далі – форма № 3), які затверджуються Державною службою статистики України.

4. Форму № 1 використовують для обліку особистих селянських господарств сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти, форму № 3 – міські, а також селищні ради в частині міських поселень.

Форму № 1 заповнюють на підставі суцільних обходів домогосподарств і опитування населення в період з 01 по 18 січня кожного року, наявних документів, зокрема паспортів, свідоцтв, земельно-кадастрової документації, правовстановлюючих документів, письмових заяв і усних повідомлень громадян.

Форму № 3 заповнюють на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність та користування для ведення особистого селянського господарства, земельно-кадастрової документації, письмових заяв і усних повідомлень громадян.

5. У разі ведення громадянином особистого селянського господарства для його обліку у формах № 1 і № 3 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, якій була надана земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, площа земельної ділянки, яка належить цій особі або перебуває в її користуванні в межах сільської, селищної, міської ради, прізвище, ім’я, по батькові осіб, які разом з нею ведуть особисте селянське господарство, а також назва і дата документа, який засвідчує право власності або право користування цією земельною ділянкою. У випадках, передбачених статтею 11 Закону України “Про особисте селянське господарство”, проставляється дата припинення ведення особистого селянського господарства. Крім того, у формі № 3 зазначається адреса реєстрації місця проживання особи, якій надано земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства.

6. Протягом року сільські, селищні, міські ради систематично здійснюють відповідні записи про зміни, що відбуваються у веденні особистого селянського господарства: зміни членства в особистому селянському господарстві, зміни в складі та розмірах площ земельної ділянки/ земельних ділянок, їхньої оренди тощо із зазначенням дати і причин змін та за потреби з посиланням на документи, що засвідчують ці зміни.

7. У разі рішення членів особистого селянського господарства про припинення його діяльності або якщо не залишилося жодного члена господарства або спадкоємця, який бажає продовжити його ведення, або в разі припинення прав на землю згідно із Земельним кодексом України сільські, селищні, міські ради за місцем розташування земельної ділянки, наданої для особистого селянського господарства, вилучають таке господарство з обліку особистих селянських господарств.

II. Облік особистих селянських господарств у формі № 1

1. Облік особистих селянських господарств та їх членів здійснюється у формі № 1 “Облікова картка об’єкта погосподарського обліку” у розділі II “Список осіб, які ведуть особисте селянське господарство”, який містить основні відомості про таких громадян. У графі “Відмітка про ведення особистого селянського господарства”, що складається з двох частин “ведеться” і “припинено”, для громадян, яким у встановленому законом порядку передано у власність або оренду ділянки для ведення особистого селянського господарства, а також осіб, які перебувають у сімейних чи родинних стосунках і спільно проживають з особою, якій надана земельна ділянка з відповідним цільовим призначенням, фіксується їхнє волевиявлення вести (брати участь, бути членом особистого селянського господарства) або припинити ведення особистого селянського господарства шляхом проставлення у відповідній частині графи підпису члена особистого селянського господарства із зазначенням дати.

2. У разі ведення форми № 1 лише в електронному вигляді громадянин підтверджує власне волевиявлення вести або припинити ведення особистого селянського господарства шляхом надання уповноваженій особі сільської, селищної, міської ради відповідної письмової заяви. У разі ведення форми № 1 у паперовому вигляді дані до неї вносяться на основі усного повідомлення чи письмової заяви громадянина на його вибір.

3. У графі “Примітка” для громадян, яким відповідно до законодавства виділена земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства (до 01 січня 2002 року – для особистого підсобного господарства) та які мають відповідний запис у графі “Відмітка про ведення особистого селянського господарства” у частині “ведеться”, зазначаються вид і дата видачі документа, який установлює право власності або право користування цією ділянкою. У цій графі для громадян, які мають відповідний запис у графі “Відмітка про ведення особистого селянського господарства”, у частині “припинено” проставляється причина припинення ведення особистого селянського господарства відповідно до статті 11 Закону України “Про особисте селянське господарство”. За необхідності до графи може вноситися інша довідкова інформація щодо ведення громадянином особистого селянського господарства, збирання якої не заборонено законодавством.

4. У разі виявлення громадянином бажання припинити ведення особистого селянського господарства або повторно розпочати його ведення записи у графі “Відмітка про ведення особистого селянського господарства” проставляються відповідно до пунктів 1–3 розділу II цього Порядку.

5. Якщо на територіях сільських, селищних, міських рад є домоволодіння з прилеглою земельною ділянкою з цільовим призначенням “для ведення особистого селянського господарства” або земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства без розташованих на ній будівель (землеволодіння), місце проживання власника якого/якої зареєстровано за межами відповідної ради, а право власності на нього/неї набуте на підставі успадкування, придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, ренти, інших цивільно-правових угод, облік особистих селянських господарств здійснюється відповідно до пунктів 1–4 розділу II цього Порядку.

III. Облік особистих селянських господарств у формі № 3

1. Форма № 3 складається міськими, а також селищними радами в частині міських поселень за умови виділення громадянам із земель, закріплених за міськими радами, земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в порядку, передбаченому законодавством.

2. Записи до форми № 3 вносяться на підставі відповідних рішень органів виконавчої влади та міських, селищних рад про передачу земельних ділянок у власність та користування для ведення особистого селянського господарства з подальшим унесенням уточнень і змін до наявних записів. У разі якщо на територіях селищ міського типу та міських поселень раніше вже були виділені земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства, особи, яким вони були виділені, також уносяться до цієї форми.

3. До форми № 3 вносяться відомості про особу, якій надана земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, та осіб, які разом з нею ведуть особисте селянське господарство.

4. Записи стосовно особи, якій надана земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, та осіб, які ведуть особисте селянське господарство разом з нею, засвідчуються підписом цієї особи.

Директор департаменту 
економічної стратегії 
та макроекономічного 
прогнозування


Н.І. Горшкова


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (22.05.2017)
Просмотров: 1261
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar