Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МЕРТ/МТОТВПО № 34/357 від 13.03.2017. Про затвердження Переліку товарів та продукції, дозволених для переміщення на тимчасово неконтрольовану


МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2017  № 34/357

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
15 березня 2017 р. 
за № 351/30219

Про затвердження Переліку товарів та продукції, дозволених для переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території у районі проведення антитерористичної операції

Відповідно до пункту 20 Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 99, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Перелік товарів та продукції, дозволених для переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території у районі проведення антитерористичної операції, що додається.

2. Установити, що товари та продукція, дозволені для переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території у районі проведення антитерористичної операції, переміщуються в обсягах, що визначені планом матеріально-технічного забезпечення технологічного процесу виробництва, видобутку продукції та/або планом збуту продукції (у разі необхідності проведення ремонтних та відновлюваних робіт - в обсягах, необхідних для таких робіт) та погоджені суб’єктами господарювання з уповноваженими підрозділами центрального органу виконавчої влади, який здійснює контрольно-дозвільні процедури з переміщення товарів (вантажів) у районі проведення антитерористичної операції, крім палива (бензин, дизельне паливо, гас), яке переміщується в обсягах, необхідних для виробничих потреб суб’єктів господарювання металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, які мають залізничну інфраструктуру та/або власний залізничний рухомий склад, та ПАТ “Укрзалізниця”.

3. Відділу правового забезпечення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (Павловський А.Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Злакомана С.Л. та першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Перший заступник 
Міністра з питань тимчасово 
окупованих територій 
та внутрішньо переміщених 
осіб України

Ю.І. Куркчі

 

Перший 
віце-прем’єр-міністр України - 
Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України
С.І. Кубів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
з питань тимчасово 
окупованих територій 
та внутрішньо 
переміщених осіб України, 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
13.03.2017 № 34/357

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
15 березня 2017 р. 
за № 351/30219

ПЕРЕЛІК 
товарів та продукції, дозволених для переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території у районі проведення антитерористичної операції

№ з/п

Металургійна галузь

Гірничозбагачувальна галузь

Вугледобувна галузь

Енергогенеруюча галузь

Критична інфраструктура

1

Устаткування, обладнання, запчастини та комплектуючі до нього:

 

насоси, компресори; печі та камери промислові; машини та апарати для паяння або зварювання; дроти; конвеєри стрічкові, скребкові та стрічки до них; ковші; центрифуги; вагонетки; породонавантажувальні машини; сепаратори; редуктори, талі, домкрати; грохота, дробарки; запірна арматура; клапани; обладнання коксових печей, обладнання для підготовки проб коксу, холодильники для коксового газу; машини для обслуговування коксових батарей та установок сухого гасіння коксу; колонні апарати (абсорбери, скрубери, насадки для колонних апаратів); апарати теплообмінні, апарати ємнісні; димовсмоктувачі, вентилятори, повітряні фільтри, калорифери; циклони, рукавні фільтри, кондиціонери промислові; протипожежне обладнання; електродвигуни; обладнання і засоби керування та автоматизації технологічних процесів; контрольно-вимірювальні прилади; ваги; крани вантажопідйомні; люки та лази; вогнегасники

насоси, компресори; лебідки; центрифуги; сепаратори; вентилятори; редуктори, талі, домкрати; крани; запірна арматура; клапани; конвеєри стрічкові, скребкові та стрічки до них; протипожежне обладнання; електродвигуни; обладнання і засоби керування та автоматизації технологічних процесів; контрольно-вимірювальні прилади; лабораторне обладнання; ваги; бетонозмішувачі; ємності; дробарки, грохота та запчастини до них; вогнегасники

вентиляційне обладнання; комбайни вугільні, комбайни прохідницькі; кріпь механізована; насоси; лебідки; породонавантажувальні машини; вентилятори місцевого провітрювання; конвеєри стрічкові та скребкові та стрічки до них; вагонетки; компресори; кліті, скіпи; редуктори, талі, домкрати; крани вагові; запірна арматура; клапани; протипожежне обладнання; обладнання і засоби керування та автоматизації технологічних процесів; електродвигуни; контрольно-вимірювальні прилади; лабораторне обладнання; вогнегасники

генератори; котли промислові, пальники; насоси; лебідки, талі, крани, домкрати; ізолятори; вентилятори; конвеєри стрічкові та скребкові та стрічки до них; компресори; редуктори; запірна арматура; клапани; протипожежне обладнання; електродвигуни; обладнання і засоби керування та автоматизації технологічних процесів; контрольно-вимірювальні прилади; вогнегасники

турбіни, генератори; пальники; високовольтні і низьковольтні комутаційні апарати; насоси; лебідки, талі, крани, домкрати; ізолятори; вентилятори; компресори; редуктори; запірна арматура; клапани; протипожежне обладнання; електродвигуни; обладнання і засоби керування та автоматизації технологічних процесів; контрольно-вимірювальні прилади; вогнегасники

локомотиви, вагони, частини та пристрої до них, обладнання для залізничних шляхів, рейки, шпали*

2

Сировина та готова продукція:

 

Сировина: 
руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит; руди марганцеві; аглоруда, кускова руда, обкотиші, шлак; відходи виробництва чорних металів; скрап чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення, шихтові злитки; вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля; вугілля бітумінозне неагломероване коксівне; масло кам’яновугільне вбирне; кокс та коксова продукція; сіль (виключаючи столову та денатуровану); сірка; каміння, гіпс, ангідрид; графіт природний; доломіт кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломіт грубо роздроблений, доломітова суміш; флюс вапняковий; вапняк та інший вапняковий камінь (крейда); цементи; польовий шпат; пластмаси, полiмернi матеріали та вироби з них; каучук, гума та вироби з них; феросплави; кислота сірчана технічна; моноетаноламін; сода кальцинована, натрію гідроксид; глина вогнетривка. 
Готова продукція: 
чавун; металопрокат; прутки та бруски гарячекатані; труби i трубки; пружини та листи; ланцюги, стрижні, кутики, фасонні профілі; дріт, троси, плетені шнури та аналогiчнi вироби з чорних металів; сталь у зливках, чушках та напівфабрикати (сляби, блюми); смола кам’яновугільна; масла та фракції; хімічні продукти переробки вугілля

Сировина: 
руди чорних металів (залізні, марганцеві, хромові); фосфорні, калійні, графітові руди та вугілля, сіль (виключаючи столову та денатуровану); селітра. 
Готова продукція: 
руди та концентрати, обкотиші, доломіт, вапняк; вугілля (збагачене), вугільний концентрат

Сировина: 
сіль (виключаючи столову та денатуровану). 
Готова продукція: 
вугілля

Сировина: 
вугілля, сіль (виключаючи столову та денатуровану)

Сировина: 
сіль (виключаючи столову та денатуровану). 
Готова продукція:
електроенергія (постачання якої здійснюється відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року № 263), вода, газ

3

Хімічні матеріали, сполуки, добавки:

 

Промислові гази: кисень, ацетилен, пропан, бутан. 
Продукти органічної та неорганiчної хiмiї: 
фтор; хлор; бром i йод; хімічні матеріали; кисень рідкий; водень хлористий (соляна кислота); кислота сірчана; кислота азотна; інші кислоти; сірчанокисле залізо; сода кальцинована; хімічні реагенти і сполуки для очищення та знезараження води; добрива; бензоли; феноли; антрацен; пекові дистиляти; нафталін

Промислові гази: 
кисень, ацетилен, пропан. 
Продукти органічної та неорганiчної хiмiї: 
сірчана кислота; хімічні реагенти і сполуки для очищення та знезараження води

Промислові гази: 
кисень, ацетилен, пропан

Промислові гази: 
кисень, ацетилен, пропан. 
Продукти органічної та неорганiчної хiмiї: 
сірчана кислота; соляна кислота; сіль поварена; вапно будівельне; сода кальцинована, тринатрію-фосфат; гідразин-гідрат; аміачна вода; флокулянт; гідроокис натрію

Промислові гази: 
кисень, ацетилен, пропан. 
Продукти органічної та неорганiчної хiмiї: 
хімічні реагенти і сполуки для очищення та знезараження води

4

Паливно-мастильні матеріали:

 

Паливо*: 
бензин, дизельне паливо, гас. 
Масла різні: 
індустріальні, турбінні та трансформаторні; бітуми і мастики. 
Мастильні матеріали:
солідол, літол. Розчинники, фарби, герметики

Паливо*: 
бензин, дизельне паливо, гас. 
Масла різні: 
індустріальні, турбінні та трансформаторні, бітуми і мастики. 
Мастильні матеріали: 
солідол, літол. Розчинники, фарби, герметики

Паливо*: бензин, дизельне паливо, гас. 
Масла різні: індустріальні, турбінні та трансформаторні, бітуми і мастики. 
Мастильні матеріали:
солідол, літол. Розчинники, фарби, герметики

Паливо*: 
бензин, дизельне паливо, гас. 
Масла різні: індустріальні, турбінні та трансформаторні, бітуми і мастики. 
Мастильні матеріали: солідол, літол. Розчинники, фарби, герметики

Паливо*: 
бензин, дизельне паливо, гас. 
Масла різні: індустріальні, турбінні та трансформаторні, бітуми і мастики. 
Мастильні матеріали: солідол, літол. Розчинники, фарби, герметики

5

Матеріали:

 

вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби, цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна; скло та вироби iз скла; мідь i вироби з неї; нiкель i вироби з нього; свинець i вироби з нього; цинк i вироби з нього; алюмiнiй i вироби з нього; олово i вироби з нього; графіт природний; металокераміка і вироби з них; інші вироби з недорогоцінних металів; ізоляційні матеріали; параніт, гума; вогнетриви; теплоізоляційні матеріали; гума бензостійка; реагенти, фторопласт, фільтруючі матеріали; кабельно-провідникова та ізоляційна продукція; акумулятори (для електротранспорту); шланги; електроди, болти, гвинти, цвяхи, гайки; рукава пожежні

цемент, пісок, вапно, цегла, шлакоблок; різні вироби з бетону або залізобетону; скло; канати; рейки; труби; троси; метал листовий; профіль металевий; рукава пожежні; підшипники; кабельно-провідникова та ізоляційна продукція; муфти кабельні; електролампи; дроти; акумулятори (для електротранспорту); пароніт; гума; полімерні матеріали та вироби з них; плівка поліетиленова будівельна; вантажопідйомні стропи; шланги; електроди, болти, гвинти, цвяхи, гайки

копальнева стійка; шпали; цемент; пісок; гіпс; вапно; цегла; шлакоблок; гіпсоблоки; різні вироби з бетону або залізобетону; інертний пил; скло; рейки; труби; канати, троси; метал листовий, металопрокат різний; бури; підшипники; профіль металевий; рукава пожежні; кабельно-провідникова та ізоляційна продукція; дроти; електролампи; акумулятори (для електротранспорту); пароніт, гума; шланги; електроди, болти, гвинти, гайки, костилі, скоби, цвяхи; деревина і вироби з деревини

цемент; пісок; гіпс; цегла; шлакоблок; гіпсоблоки; різні вироби з бетону або залізобетону; скло; труби; канати, троси; метал листовий, металопрокат різний; підшипники; профіль металевий; рукава пожежні; кабельно-провідникова та ізоляційна продукція; дроти; електролампи, електрощітки; гума; шланги; електроди, болти, цвяхи, гвинти, гайки; шари молольні, шари очисні пористі; акумулятори (для електротраспорту)

цемент; щебінь; пісок; гіпс; цегла; шлакоблок; гіпсоблоки; різні вироби з бетону або залізобетону; скло; труби; канати, троси; метал листовий, металопрокат різний; підшипники; профіль металевий; рукава пожежні; кабельно-провідникова та ізоляційна продукція; дроти; електролампи, електрощітки; пароніт, гума; шланги; електроди, болти, гвинти, цвяхи, гайки; акумулятори (для електротраспорту)

6

Інструменти:

 

слюсарний інструмент; електроінструмент; різці, круги відрізні і заточувальні; керосинорізи; пальники газові; свердла, дрилі; перфоратори; лопати, пили, ножівкові полотна

слюсарний інструмент; електроінструмент; різці, круги відрізні і заточувальні, керосинорізи; пальники газові; свердла, дрилі; перфоратори; лопати, пили, ножівкові полотна

слюсарний інструмент; 
електроінструмент; різці, круги відрізні і заточувальні, керосинорізи; пальники газові; свердла, дрилі; перфоратори; лопати, пили, ножівкові полотна

слюсарний інструмент; 
електроінструмент; різці, круги відрізні і заточувальні, керосинорізи; пальники газові; свердла, дрилі; перфоратори; лопати, пили, ножівкові полотна

слюсарний інструмент; 
електроінструмент; пневмоінструмент; різці, круги відрізні і заточувальні, керосинорізи; пальники газові; свердла, дрилі; перфоратори; лопати, пили, ножівкові полотна

7

Спецодяг та засоби індивідуального захисту (крім військового одягу та виробів подвійного призначення):

 

штани, куртки, рукавиці, наколінники, фуфайки, каски, респіратори, фільтри, окуляри і маски захисні, чоботи, черевики, вугільні фільтри

штани, куртки, рукавиці, наколінники, фуфайки, каски, респіратори, фільтри, вугільні фільтри, окуляри і маски захисні, чоботи, черевики

штани, куртки, рукавиці, наколінники, фуфайки, каски, респіратори, фільтри, саморятівники ізолюючі і фільтруючі, окуляри і маски захисні, чоботи, черевики

штани, куртки, рукавиці, фуфайки, каски, респіратори, фільтри, окуляри і маски захисні, чоботи, черевики.

штани, куртки, рукавиці, фуфайки, каски, окуляри та маски захисні, чоботи, черевики

__________ 
*Тільки для виробничих потреб суб’єктів господарювання металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, які мають залізничну інфраструктуру та/або власний залізничний рухомий склад, та ПАТ “Укрзалізниця”.

Начальник Управління 
з питань східних регіонів 
Міністерства з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб України


Д.О. Тацій

 

Директор департаменту 
промислової політики 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України
О.О. Черних


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (17.03.2017)
Просмотров: 738
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar